Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
BLP-W

Balansowanie procesów pracy - warsztaty

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Skuteczne balansowanie procesów pracy i przepływu materiału w przedsiębiorstwie, czego wyznacznikiem wartości dodanej jest eliminacja czynności lub ich uproszczenie w systemie pracy. Celem pośrednim jest poznanie elementów przepływu zleceń, możliwości oceny i  ich kształtowania jak również zapoznanie z metodami redukcji kosztów związanych z przepływem.

  Balansowanie zawsze poprzedzone jest podziałem czynności roboczych,  określeniem ich wartości i zależności między nimi występujących.  Kolejnym elementem jest badanie czasu trwania przebiegu pracy w odniesieniu do człowieka, środka produkcji i przedmiotu pracy. Poznanie technik pomiaru, sposobu przetwarzania wyników pomiaru i sposobu ich przechowywania.

Symbol szkolenia

BLP-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

·         Podział i klasyfikacja czynności roboczych

O  Kolejność przebiegu procesów

O  Wydzielenie czynności pomocniczych

O  Wydzielenie czynnosci logistycznych

O  Zależności między procesami

O  Wartość dodana

·         Ćwiczenie 1. Na podstawie filmu podział i klasyfikacja czynności roboczych

·         Badanie procesów pracy

O  Podstawy chronometrażu

O  Obserwacja ciągła

O  Analiza Video

O  Statystyczna analiza pomiarów

·         Ćwiczenie 2. Na podstawie filmu wykonanie pomiaru czasu trwania czynnosci roboczych

·         Wizualizacja procesów pracy

O  Wykres Gantta

O  Wykres kaskadowy

O  Diagram Spaghetti

O  Schematy blokowe

·         Ćwiczenie 3. Wizualizacja czynnosci roboczych wybranymi technikami

·         Ćwiczenie 4. Eliminacja marnotrawstwa – Burza mózgów

Dzień 2

·         Organizacja przepływu materiału

O  Mapa przepływu wartości strumienia

O  Balans procesów

O  Przepływ jednej sztuki

O  Konfekcjonowanie

O  Organizacja przechowywania materiału miedzy procesami

·         Ćwiczenie 5. Organizacja przepływu materiału - Mapa stanu przyszłego

·         Narzędzia wspomagające

O  PDCA

O  Poka –yoka

O  Andon

·         Standaryzacja czynności roboczych

·         Ćwiczenie 6 Analiza czynnosci roboczych - warsztaty

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Umiejętność kształtowania przepływu materiału

·         Umiejętność kształtowanie stanowisk pracy w oparciu o wartość dodaną

·         Balansowanie procesów

·         Pomiar czasu trwania czynnosci

 

Uczestnik nauczy się:

·         Dokonywać pomiaru czasu pracy na stanowiskach roboczych metody uproszczone (orientacyjne)

·         Wykorzystywać dane o procesie występujące w przedsiębiorstwie

·         Dzielić czynności robocze według wartości dodanej – organizować przepływ

·         Organizować przepływ materiału (zlecenia)

·         Balansować linię

·         Tworzyć optymalny layout

 

Uczestnik dowie się:

·          Jak poprawnie kształtować stanowisko pracy.

·          Jak jest rola pracownika w systemach produkcyjnych.

·          Jakie są zagrożenia w systemach produkcyjnych i jak i dostrzegać

·          Jak obserwować zmiany w systemach produkcyjnych

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Skrócenie czasów realizacji / lead time poprzez poprawę efektywności procesów produkcyjnych i eliminację procesów zbędnych, czyli nietworzących wartości dodanej.

·         Ograniczenie kosztów produkcji – poprzez kształtowanie przepływu zleceń między gniazdami produkcyjnymi ukierunkowane na jej ekonomiczność.

·         Budowanie wiedzy w organizacji dla dalszego samodzielnego optymalizowania procesów produkcyjnych

Adresaci

 • Specjaliści ds. organizacji, inżynierowie procesu.

  ·         Liderzy projektów.

  ·         Pracownicy działów planowania

  ·         Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy produkcji).

  ·         Pracownicy przedsiębiorstwa

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania