Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
QMS-P

Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Budowanie i wzmocnienie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej.
Właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji. Poprawa organizacji laboratoriów jakości oraz obszarów odpowiedzialnych za jakość.
Podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowych. Ukształtowanie niezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów i jednostki certyfikujące.

Symbol szkolenia

QMS-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 1. Rola świadomości jakościowej w organizacji. Pojęcie jakości, polityka jakości.
 2. System zarządzania jakością i rola najwyższego kierownictwa w kreowaniu i utrzymaniu jakości.
 3. Podejście procesowe a struktura hierarchiczna. Metody opisu procesu.
 4. Kontrola jakości, sterowanie jakością a zarządzanie jakością.
 5. Koszty złej jakości (reklamacje, eskalacja, ciągłość dostaw, działania korekcyjne i korygujące, koszty i kary umowne, ocena klienta).
 6. Wymagania klienta (źródła, sposoby dokumentowania, ważność wymagań, sposób przechowywania i udostępniania wymagań).
 7. Dokumenty jakościowe (plan kontrolny, instrukcja, procedura, formularz, raport pomiarowy, dokumentacja zatwierdzenia procesu, dokumentacja rozwiązywania problemu).
 8. Charakterystyki specjalne (definiowanie, oznaczanie, przechowywanie zapisów, bezpieczeństwo wyrobu, specyficzne wymagania klienta).
 9.  Narzędzia do budowania i wzmacniania świadomości jakościowej (program szkolenia nowych pracowników, wewnętrzne cykliczne szkolenia, system odpraw Shop floor Meeting, audity warstwowe, audity wewnętrzne i zewnętrzne, Lessons Learned, Best-Practise, system KAIZEN, zabezpieczenia prewencyjne i detekcyjne, targi i prezentacje, warsztaty tematyczne).
 10. Odpowiedzialność za jakość (uprawnienia i odpowiedzialności danego stanowiska).
 11. Rozwijanie świadomości jakościowej. Cykl PDCA. Idea ciągłego doskonalenia.
 12. Platforma do zgłaszania i raportowania zadań jakościowych.
 13. Systemy CAQ wykorzystywane do poprawy jakości na produkcji.
 14. Zasada budowania systemów pomiarowych.
 15. Podsumowanie
Ćwiczenia:
 • Zrozumienie pojęcia jakości
 • Opisanie procesu szkolenia - diagram żółwia
 • Studium przypadku oceny wyrobu na granicyspecyfikacji – podejmowanie działań w toku bieżącej produkcji

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwie interpretować wymagania klienta i jego oczekiwania w produkcji seryjnej
 • Poprawnie decydować o zgodności wyrobów w granicach specyfikacji
 • Dobierać odpowiednie metody i techniki pomiarowe do oceny procesu

Uczestnik dowie się:

  Jak ważną rolę pełni budowanie i wzmacnianie świadomości jakościowej w organizacji? Jak sprawnie i właściwie oceniać procesy? Jakie konsekwencje niesie zaniechanie wymagań klienta? Które narzędzia wykorzystać do wzrostu poziomu jakości w swojej firmie? Jak wzmocnić wizerunek firmy na tle konkurencji?
 

Adresaci

Kierownicy Działów Jakości, Inżynierowie Jakości, Inżynierowie procesu, Mistrzowie, Liderzy, Brygadziści, Metrolodzy, Inspektorzy Jakości, Pracownicy zaangażowani w działania jakościowe

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania