Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
QMS-P

Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Budowanie i wzmocnienie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej
 • Właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacjiPoprawa organizacji laboratoriów jakości oraz obszarów odpowiedzialnych za jakośćPodniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowychUkształtowanie niezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów i jednostki certyfikujące

Symbol szkolenia

QMS-P

Terminy i miejsce

21 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 1. ?Rola świadomości jakościowej w organizacji. Pojęciejakości, polityka jakości.
 2.  System zarządzania jakością i rolanajwyższego kierownictwa w kreowaniu i utrzymaniu jakości.
 3. Podejście procesowe astruktura hierarchiczna. Metody opisu procesu.
 4. Kontrola jakości, sterowanie jakością a zarządzaniejakością.
 5. Koszty złej jakości(reklamacje, eskalacja, ciągłość dostaw, działania korekcyjne i korygujące,koszty i kary umowne, ocena klienta.
 6. Wymagania klienta (źródła,sposoby dokumentowania, ważność wymagań, sposób przechowywania i udostępnianiawymagań).
 7. Dokumenty jakościowe (plankontrolny, instrukcja, procedura, formularz, raport pomiarowy, dokumentacjazatwierdzenia procesu, dokumentacja rozwiązywania problemu).
 8. Charakterystyki specjalne(definiowanie, oznaczanie, przechowywanie zapisów, bezpieczeństwo wyrobu,specyficzne wymagania klienta).
 9.  Narzędzia do budowania i wzmacnianiaświadomości jakościowej (program szkolenia nowych pracowników, wewnętrznecykliczne szkolenia, system odpraw Shop floor Meeting, audity warstwowe, auditywewnętrzne i zewnętrzne, Lessons Learned, Best-Practise, system KAIZEN, zabezpieczeniaprewencyjne i detekcyjne, targi i prezentacje, warsztaty tematyczne).
 10. Odpowiedzialność za jakość(uprawnienia i odpowiedzialności danego stanowiska).
 11. Rozwijanie świadomości jakościowej. CyklPDCA. Idea ciągłego doskonalenia.
 12. Platforma do zgłaszania i raportowania zadańjakościowych.
 13. Systemy CAQ wykorzystywane do poprawy jakości na produkcji.
 14. Zasada budowania systemów pomiarowych.
 15. Podsumowanie
Ćwiczenia:
 • Zrozumienie pojęcia jakości
 • Opisanie procesu szkolenia- diagram żółwia
 • Studium przypadku oceny wyrobu na granicyspecyfikacji – podejmowanie działań w toku bieżącej produkcji

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwie interpretować wymagania klienta i jego oczekiwania w produkcjiseryjnej
 • Poprawnie decydować o zgodności wyrobów w granicach specyfikacji
 • Dobierać odpowiednie metody i techniki pomiarowe do oceny procesu

Uczestnik dowie się:

  Jak ważną rolę pełni budowanie i wzmacnianie świadomości jakościowej worganizacji?Jak sprawnie i właściwie oceniać procesy?Jakie konsekwencje niesie zaniechanie wymagań klienta?Które narzędzia wykorzystać do wzrostu poziomu jakości w swojej firmie?ak wzmocnić wizerunek firmy na tle konkurencji?

 

 

 

Adresaci

Kierownicy Działów Jakości, Inżynierowie Jakości, Inżynierowieprocesu, Mistrzowie, Liderzy, Brygadziści, Metrolodzy, Inspektorzy Jakości, Pracownicyzaangażowani w działania jakościowe

 

 

?

Dodatkowe informacje

.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1550.00 zł netto
1906.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania