Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

 • przegląd wybranych maszyn i urządzeń do pomiarów 3D
 • wypracowanie narzędzia do porównania systemów pomiarowych
 • wskazanie zalet pomiarów 3D opartej na technice skanowania
 • podzielenie się  doświadczeniem w planowaniu, przygotowaniu i realizacji pomiarów współrzędnościowych
 • podkreślenie warunków koniecznych do prawidłowego wdrożenia pomiarów 3D bezpośrednio na hali produkcyjnej

Symbol szkolenia

POM-3D

Terminy i miejsce

03 - 04 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 28 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
08 - 09 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 2 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Istota pomiaru.

2.       Definicje związane z pomiarami.

3.       Atrybutywne i pomiarowe przyrządy kontrolne.

4.       Współrzędnościowa technika pomiarowa – pomiary 3D.

5.       Maszyny i urządzenia współrzędnościowej techniki pomiarowej.

6.       Budowa i zasada działania maszyny stykowej CMM.

7.       Budowa i zasada działania laserowych skanerów 3D.

8.       Budowa i zasada działania optycznych skanerów 3D.

9.       Zalety techniki skanowania optycznego.

10.    Porównanie metody stykowej i bezstykowej.

11.    Automatyzacja pomiarów 3D na hali produkcyjnej.

12.    Dobór odpowiedniego systemu pomiarowego.

13.    Stanowiska i role w dziale metrologii.

14.    Nowoczesny operator produkcyjny.

15.    Świadomość jakościowa w pomiarach optycznych.

16.    Wpływ niepewności pomiaru na właściwą interpretację wyniku.

17.    Warunki skutecznego wdrożenia skanera na produkcji.

18.    Jak zapewnić powtarzalność i odtwarzalność pomiarów?

19.    Baza i odwzorowanie baz.

20.    Bazowanie BEST-FIT, 3-2-1 i RPS.

21.    Bazy pomocnicze i ich zastosowanie.

22.    Bazowanie alternatywne i jego cel.

23.    Wpływ błędów kształtu na pomiary.

24.    Interpretacja raportu pomiarowego.

25.    Połączenie pomiarów 3D z systemami MES i CAQ.

26.    Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenia:

1.       Budowanie świadomości o istocie pomiaru.

2.       Burza mózgów: Dlaczego pomiar jest lepszy od oceny atrybutywnej?

3.       Pomiar elementu i porównanie wyników.

4.       Burza mózgów: co ma wpływ na niepewność pomiaru?

5.       Ilość informacji przekazywanej przez punkty.

6.       Porównanie metody stykowej i bezstykowej.

7.       Bazowanie elementu według układu baz.

8.       Interpretacja raportu pomiarowego.

9.       Wskazanie błędów przy pomiarze automatycznym.

10.    Stworzenie matrycy do porównywania systemów pomiarowych.

 

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

- Jakie zalety niesie nowoczesna technika skanowania 3D

- Jakie są korzyści połączenie systemów pomiarowych oraz MES i CAQ

- Jak usprawnić ocenę jakościową procesów we własnej organizacji?

- Jak zmienia się zakres odpowiedzialności pracownika produkcji na tle systemów pomiarowych

- Jakie urządzenia pomiarowe dobrać do poszczególnych etapów wytwarzania

- Jak zapewnić powtarzalność i odtwarzalność pomiarów 3D w warunkach produkcyjnych

 

Uczestnik nauczy się:

- Właściwie ocenić zastosowanie poszczególnych systemów pomiarowych do dedykowanego zadania

- Interpretować wyniki pomiarów z uwzględnieniem niepewności pomiaru

- Budowy i zasad działania maszyn i urządzeń współrzędnościowej techniki pomiarowej

Adresaci

Metrolodzy, Inżynierowie Jakości, Inżynierowie Zapewnienia Jakości, Inspektorzy Jakości, Personel Laboratorium pomiarowego, Kierownicy  laboratoriów, Kierownicy Jakości, Inżynierowie procesów, Programiści maszyn pomiarowych,

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych