Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-3D

Wprowadzenie do wdrożenia pomiarów 3D na hali produkcyjnej

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

Cele szkolenia: 

 • przedstawienie współrzędnościowej techniki pomiarowej - co warto wiedzieć przy doborze bezstykowej metody pomiarowej

 • przegląd wybranych maszyn i urządzeń do pomiarów 3D
 • wypracowanie narzędzia do porównania systemów pomiarowych
 • wskazanie zalet pomiarów 3D opartej na technice skanowania
 • podzielenie się  doświadczeniem w planowaniu, przygotowaniu i realizacji pomiarów współrzędnościowych
 • podkreślenie warunków koniecznych do prawidłowego wdrożenia pomiarów 3D bezpośrednio na hali produkcyjnej

Symbol szkolenia

POM-3D

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Istota pomiaru.

2.       Definicje związane z pomiarami.

3.       Atrybutywne i pomiarowe przyrządy kontrolne.

4.       Współrzędnościowa technika pomiarowa – pomiary 3D.

5.       Maszyny i urządzenia współrzędnościowej techniki pomiarowej.

6.       Budowa i zasada działania maszyny stykowej CMM.

7.       Budowa i zasada działania laserowych skanerów 3D.

8.       Budowa i zasada działania optycznych skanerów 3D.

9.       Zalety techniki skanowania optycznego.

10.    Porównanie metody stykowej i bezstykowej.

11.    Automatyzacja pomiarów 3D na hali produkcyjnej.

12.    Dobór odpowiedniego systemu pomiarowego.

13.    Stanowiska i role w dziale metrologii.

14.    Nowoczesny operator produkcyjny.

15.               Świadomość jakościowa w pomiarach optycznych.

16.               Wpływ niepewności pomiaru na właściwą interpretację wyniku.

17.    Warunki skutecznego wdrożenia skanera na produkcji.

18.    Jak zapewnić powtarzalność i odtwarzalność pomiarów?

19.               Baza i odwzorowanie baz.

20.    Bazowanie BEST-FIT, 3-2-1 i RPS.

21.    Bazy pomocnicze i ich zastosowanie.

22.    Bazowanie alternatywne i jego cel.

23.    Wpływ błędów kształtu na pomiary.

24.    Interpretacja raportu pomiarowego.

25.    Połączenie pomiarów 3D z systemami MES i CAQ.

26.               Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenia:

1.       Budowanie świadomości o istocie pomiaru.

2.       Burza mózgów: Dlaczego pomiar jest lepszy od oceny atrybutywnej?

3.       Pomiar elementu i porównanie wyników.

4.       Burza mózgów: co ma wpływ na niepewność pomiaru?

5.       Ilość informacji przekazywanej przez punkty.

6.       Porównanie metody stykowej i bezstykowej.

7.       Bazowanie elementu według układu baz.

8.       Interpretacja raportu pomiarowego.

9.       Wskazanie błędów przy pomiarze automatycznym.

10.    Stworzenie matrycy do porównywania systemów pomiarowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

- Jakie zalety niesie nowoczesna technika skanowania 3D

- Jakie są korzyści połączenie systemów pomiarowych oraz MES i CAQ

- Jak usprawnić ocenę jakościową procesów we własnej organizacji?

- Jak zmienia się zakres odpowiedzialności pracownika produkcji na tle systemów pomiarowych

- Jakie urządzenia pomiarowe dobrać do poszczególnych etapów wytwarzania

- Jak zapewnić powtarzalność i odtwarzalność pomiarów 3D w warunkach produkcyjnych

 

Uczestnik nauczy się:

- Właściwie ocenić zastosowanie poszczególnych systemów pomiarowych do dedykowanego zadania

- Interpretować wyniki pomiarów z uwzględnieniem niepewności pomiaru

- Budowy i zasad działania maszyn i urządzeń współrzędnościowej techniki pomiarowej

Adresaci

Metrolodzy, Inżynierowie Jakości, Inżynierowie Zapewnienia Jakości, Inspektorzy Jakości, Personel Laboratorium pomiarowego, Kierownicy  laboratoriów, Kierownicy Jakości, Inżynierowie procesów, Programiści maszyn pomiarowych,

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania