Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
QMS-P-ONL

Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej- szkolenie online

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

·         Budowanie i wzmocnienie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

·         Właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji

·         Poprawa organizacji laboratoriów jakości oraz obszarów odpowiedzialnych za jakość

·         Podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowych

Symbol szkolenia

QMS-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 1. Rola świadomości jakościowej w organizacji. Pojęcie jakości, polityka jakości.
 2. System zarządzania jakością i rola najwyższego kierownictwa w kreowaniu i utrzymaniu jakości.
 3. Podejście procesowe a struktura hierarchiczna. Metody opisu procesu.
 4. Kontrola jakości, sterowanie jakością a zarządzanie jakością.
 5. Koszty złej jakości(reklamacje, eskalacja, ciągłość dostaw, działania korekcyjne i korygujące, koszty i kary umowne, ocena klienta.
 6. Wymagania klienta (źródła, sposoby dokumentowania, ważność wymagań, sposób przechowywania i udostępniania wymagań).
 7. Dokumenty jakościowe (plan kontrolny, instrukcja, procedura, formularz, raport pomiarowy, dokumentacja zatwierdzenia procesu, dokumentacja rozwiązywania problemu).
 8. Charakterystyki specjalne(definiowanie, oznaczanie, przechowywanie zapisów, bezpieczeństwo wyrobu, specyficzne wymagania klienta).
 9. Narzędzia do budowania i wzmacniania świadomości jakościowej (program szkolenia nowych pracowników, wewnętrzne cykliczne szkolenia, system odpraw Shop floor Meeting, audity warstwowe, audity wewnętrzne i zewnętrzne, Lessons Learned, Best-Practise, system KAIZEN, zabezpieczenia prewencyjne i detekcyjne, targi i prezentacje, warsztaty tematyczne).
 10. Odpowiedzialność za jakość(uprawnienia i odpowiedzialności danego stanowiska).
 11. Rozwijanie świadomości jakościowej. Cykl PDCA. Idea ciągłego doskonalenia.
 12. Platforma do zgłaszania i raportowania zadań jakościowych.
 13. Systemy CAQ wykorzystywane do poprawy jakości na produkcji.
 14. Zasada budowania systemów pomiarowych.
 15. Podsumowanie

Ćwiczenia:

 • Zrozumienie pojęcia jakości
 • Opisanie procesu szkolenia- diagram żółwia
 • Studium przypadku oceny wyrobu na granicy specyfikacji – podejmowanie działań w toku bieżącej produkcji

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Właściwie interpretować wymagania klienta i jego oczekiwania w produkcji seryjnej

·         Poprawnie decydować o zgodności wyrobów w granicach specyfikacji

·         Dobierać odpowiednie metody i techniki pomiarowe do oceny procesu

Uczestnik dowie się:

·         Jak ważną rolę pełni budowanie i wzmacnianie świadomości jakościowej w organizacji?

·         Jak sprawnie i właściwie oceniać procesy?

·         Jakie konsekwencje niesie zaniechanie wymagań klienta?

·         Które narzędzia wykorzystać do wzrostu poziomu jakości w swojej firmie?

Adresaci

Kierownicy Działów Jakości, Inżynierowie Jakości, Inżynierowie procesu, Mistrzowie, Liderzy, Brygadziści, Metrolodzy, Inspektorzy Jakości, Pracownicy zaangażowani w działania jakościowe

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

 

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania