Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

15.03.2022
Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość
Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Struktura organizacyjna

Jak wynika z naszego doświadczenia, firmy produkcyjne przy wdrażaniu aplikacji do zarzadzania jakością, potrzebują możliwości elastycznego wypełniania luk tam, gdzie nie posiadają własnych rozwiązań IT, aby cel ten mógł zostać osiągnięty konieczna jest modułowa budowa systemu.

 • Należy zatem zwrócić uwagę, by rozważany system miał modułową budowę i czy moduły mogą pracować niezależnie.

Potencjalnym problemem jest brak możliwości dostosowania i reagowania na pojawiające się nowe potrzeby, które zwykle z roku na rok rosną...

 • By to zapewnić konieczne jest lokalne wsparcie ekspertów dostawcy.

rys. 1. Ważne usługi.

Na rynku globalnym istotną kwestią jest także możliwość skalowania do innych lokalizacji firmy w wielu krajach, czy też dostępne różne wersje językowe, szablony raportów itd.

 • Takie wymogi spełniają aplikacje, które mają sieć dystrybutorów min. w kilku krajach. Dzięki temu aplikacja jest rozwijana do pracy w międzynarodowej organizacji.

 

A czy to się opłaci i kiedy się zwróci?

Firmy, które analizują zakup aplikacji do kontroli produkcji czy wsparcia procesów jakościowych, często nie uwzględniają wszystkich obecnych strat i utraconych korzyści. Takie podejście powoduje problem z „forsowaniem” budżetu i maskuje ponoszone przez organizację straty.

Na przykładzie aplikacji QDA i jej poszczególnych modułów wskazujemy na typowe straty i obszary doskonalenia, są to najczęściej:
- oszczędność czasu,
- redukcja straty materiału,
- zwiększenie wydajności,
- uniknięcie reklamacji,
- zapewnienie zgodność ze standardami międzynarodowymi i oczekiwaniami klientów (SCR).

Spójrzmy na poszczególne moduły:

rys. 2. Powiązane procesy jakości.

 • Moduł APQP - przygotowanie projektu uruchomienia produkcji, zawierającego: testy, prototyp, uruchomienie produkcji, zwolnienie do Klienta.

Standaryzacja prowadzenia projektu bez systemu jest uciążliwa i w praktyce nie działa. Aplikacja posiada szablony [ile czasu poświęca firma obecnie na uruchomienie nowego projektu?] umożliwia linkowanie dużej liczby dokumentów wprost z innych modułów. [kto kompletuje dokumentacje i czy są problemy z wersjami, aktualizacjami?] Wszystkie działania i ich terminy oraz statusy gromadzone są w jednym miejscu. [jak obecnie firma zarządza postępem prac?] Aplikacja posiada również system powiadomień, który nadzoruje terminy i zgłasza zagrożenia.

 • Moduł PPAP- proces zatwierdzenia produktu przez Klienta

Obserwujemy problemy z jednolitością PPAP i kontrolą wersji zał. dokumentów przy prowadzeniu kilkudziesięciu + PPAP jednocześnie. [jak są nadzorowane szablony obecnie?] PPAP ma ściśle określoną formę i zakres koniecznych dokumentów do przedłożenia. Jednak zakresy te są inne dla różnych Klientów oraz różnych przyczyn zatwierdzania produktu [ile czasu zajmuje kompletacja?]. Te zakresy także mogę się zmieniać! Wymaga to prowadzenia bazy wymagań Klientów, a aplikacja to znakomicie ułatwia.

 • Moduł FMEA - prowadzenie analiz wad i ryzyka

Największa uciążliwością obserwowaną w firmach jest modyfikowanie dziesiątek Exceli FMEA ze względu na zmianę w 1 procesie produkcyjnym (zwykle każdy projekt ma swoje FMEA). To zajmuje dziesiątki godzin! [ile osób i jak często modyfikuje arkusze FMEA?] Aplikacja umożliwia prowadzenie „generic FMEA” tak, by zmienić w 1 miejscu proces, a zmiana ta dotyczyła wielu projektów. [jak są nadzorowane Akcje i ich wykonanie w odniesieniu do poszczególnych projektów FMEA?]

 • Plany Kontroli

Dużym problemem jest brak powiązania PK z FMEA, [jak firma zapewnia zgodność pomiędzy dokumentami?] aplikacja zapewnia takie powiązanie dając informację, że konieczna jest np. rewizja PK po zmianie FMEA. [ile czasu zajmuje nanoszenie zmian by uzyskać zgodność?]

 • Analiza SPC i zbieranie danych

Problem przy ręcznym dostarczaniu nowych arkuszy zbierania danych i ich aktualizacji pod kolejne kontrole [kto przygotowuje szablony do rejestracji danych, ile czasu to zajmuje?], brak wiarygodności przy ręcznych pomiarach, przenoszeniu danych do Exceli. [jaki jest czas i efektywność wykrywania problemów z produkcji na tej podstawie?] Aplikacja QDA na bieżąco utrzymuje aktualność „zleceń kontroli” w odniesieniu do Planu kontroli, dane są rejestrowane on-line i na bieżąco oceniane wg. reguł SPC/ Six – Sigma.
Dodatkowo często stosowane są dedykowane systemy kontroli:
- torque audit - kontrola dokręceń/montażu,
- laserowe pomiary pasowań, powierzchni,
- systemy do pomiarów na sprawdzianach, pomiary dynamiczne,
- import danych z urządzeń w LAB.
[czy takie dane są włączone w system analiz? Czy brak wiarygodnych i aktualnych danych wpływa na poziom niezgodności/reklamacji?]

Problematyczna jest też konieczność cyklicznego przygotowywania raportów (wg. obserwacji min. 5h/tydzień!) i bardzo czasochłonne robienie specjalnych analiz (np. po reklamacji). Aplikacja ma narzędzie do robienia automatycznych raportów i wszystkie dane są w jednej relacyjnej bazie danych zapewniając Pełne traceability: Produkt -S/N –Przyrząd – Wer. PK- Pracownik - nr stanowiska itd. [jak obecnie wygląda proces analiz problemów i czy są kompletne dane do tego?]

 • MSA i zarządzanie sprzętem pomiarowym

Zwykle firma ma plik Excel z bazą przyrządów lub proste programy do nadzoru dotyczące kalibracji. QDA prowadzi pełny nadzór nad terminami, ma wypożyczalnię, przypomina o konieczności kalibracji i przeglądów. [ile czasu zajmuje obsługa bazy sprzętu pomiarowego?]

 • Reklamacje

Przy rejestracji danych, jeśli znajdziemy niezgodność, trzeba wypełniać formularze, sumować i raportować niezgodności. Moduł Reklamacji QDA łączy się pod inne moduły by automatycznie założyć niezgodność przy wyniku N. OK np. z kontroli produkcji - oszczędność do 90% czasu. [ile osób jest zaangażowanych w obsługę procesów związanych z niezgodnościami i reklamacjami?]

 • Reasumując zestawienie powyższych modułów i sygnalizowane problemy, straty nie wyczerpują tematu. Obok tych sygnalizowanych należy dołożyć inne obserwowane w Państwa firmach!

rys. 3. Kompleksowa kontrola. 

Czas wdrożenia

Jak może wyglądać proces przygotowania się do wdrożenia? Ile czasu to zajmie? Oczywiście dużo zależy to do zakresu wdrożenia, liczby procesów itd., ale bazując na kilkuset projektach możemy podać dla aplikacji QDA:

 

 1. Przedstawienie systemu (ok. 2 tyg.)
 2. Weryfikacja wymagań Klienta (ok. 4 – 8 tyg.)
 3. Instalacja – (ok. 3 – 4 tyg. po zamówieniu)
 4. Konfiguracja (ok. 2 – 3 tyg.)
 5. Szkolenia (2-3 dni na 1 moduł)
 6. Customizacja (ok. 2-3 m-ce)

Razem ok. 4 m-cy od prezentacji do pracy na systemie QDA (+ opcjonalna customizacja).

Sposób finansowania

System kupuje się na własność, brak opłat rocznych itp.
Wyjątek stanowi roczna opłata serwisowej SMA, która nie jest obowiązkowa.

Inne możliwości:

Płatność etapowa, za poszczególne etapy wdrożenia.

Wdrożenie podzielone na odrębne projekty uruchamiania wybranych modułów.

Sprzedaż w ramach projektów z dofinansowaniami (możliwość korekty formy i treści oferty).

Efekty wdrożenia systemu QDA

Bazując na listach referencyjnych możemy przytoczyć wybrane dane:
Nasi Klienci skrócili czas kontroli produkcji nawet do 70% w stosunku do systemu Exceli i arkuszy używanych wcześniej. Zaobserwowali również wzrost efektywności operacyjnej, która poprawiła zysk jak jeden z klientów podaje: brutto wzrost o 13,3%, a zysk netto, aż o 50,7%! Zredukowano także błędy podczas wprowadzania danych do systemu.

Firma z branży Automotive, elementy zawieszenia: „Skrócenie czasu pojedynczego audytu nawet o 50%. Zapisywanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym do bazy danych, zatem dostęp do analiz i wskaźników jakościowych jest możliwy już po sekundzie od pomiaru na hali. Możliwość sterowania procesem według zasad SPC oraz szybkiego reagowania na problemy.”

 

Firma z branży spożywczej: „Możliwość natychmiastowej reakcji na jakiekolwiek odchylenia w procesie. Możliwość zbierania danych dotyczących poprawności prowadzonego procesu produkcyjnego oraz jakości wyrobu gotowego w jednym miejscu. Możliwość szybkiej i sprawnej kontroli bez utraty nadmiaru czasu.”

Podobne w kategorii