Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

Poznanie zagadnień i poszerzenie wiedzy z zakresu:
 • wybranych metod analizy zagrożeń w procesie produkcji,
 • analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment),
 • podstawowych technik zapobiegania błędom ludzkim.

Symbol szkolenia

ABL

Terminy i miejsce

09 - 10 listopada 2022 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Błąd ludzki.

 • 1.1.  Dlaczego się nim zajmujemy?
 • 1.2.  Możliwe powody błędów ludzkich: zmęczenie, problemy osobiste i zawodowe, choroba, brak lub niedostateczne szkolenie, brak zaangażowania w pracę, niewłaściwe stanowisko pracy, brak lub niejednoznaczne standardy pracy.
 • 1.3.  Analiza błędu ludzkiego w otoczeniu innych analiz i procesów.

2.  Analiza błędu ludzkiego.

 • 2.1.  Wprowadzenie.
 • 2.2.  Etapy analizy błędu ludzkiego.

3.  Wywiad z pracownikiem.
4.  Plan działań.
5.  Narzędzia jakości w analizie błędu ludzkiego.
6.  Ćwiczenia.

 
Ćwiczenia:
 • Wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji – identyfikowanie najbardziej zagrożonych operacji.
 • Analiza niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment).
 • Podstawowe techniki zapobiegania błędom ludzkim.
 • Podstawowe błędy przy analizie stanowisk pracowniczych pod katem możliwości popełnienia błędu ludzkiego.
 • Dobre praktyki wdrażania narzędzi prewencyjnych na wypadek popełnienia błędu ludzkiego.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:
 • jakie są wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji,
 • jak zastosować analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assessment),
 • jak posługiwać się podstawowymi technikami zapobiegania błędom ludzkim.
Uczestnik uczy się:
 • analizy niezgodności związanej z praca ludzka,
 • przygotowanie raportów naprawczych do problemów związanych z pracą ludzką,
 • wprowadzania działań korygujących i prewencyjnych związanych z pracą ludzką. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

   

Metodyka

   

Adresaci

 • osoby związane z usprawnieniami procesów, analizą problemów, obsługą reklamacji, zarządzaniem personelem, (również spoza branży Automotive), 
 • menedżerowie, inżynierowie, specjaliści ds. jakości, produkcji, procesu,
 • pracownicy działów: HR, BHP.

Zastosowanie


 
 

 

Opinie użytkowników

"Konkretne, jasne informacje poparte odpowiednimi przykładami z różnych dziedzin."
"Szkolenie ciekawe oraz rozwojowe. Przeprowadzone profesjonalnie."
"Trener umiejętnie i bardzo fachowo odpowiada na pytania "z życia". Widać duże doświadczenie branżowe."
"Bardzo kompetentny, komunikatywny trener. Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób z przykładami, które dotyczą mojej pracy."
"Szkolenie pomogło lepiej spojrzeć na problemy pojawiające się w toku produkcji. Teoria połączona z praktyką."
"Super doświadczenie trenera, którym się dzielił. Wiele przykładów z życia produkcji. Wiele rozwiązań na przedstawiane problemy."
"Trener bardzo komunikatywny. Ogromna wiedza i dzielenie się doświadczeniem."
"Szkolenie poprowadzone profesjonalnie. Umiejętność radzenia sobie z "trudnymi" pytaniami."
"Szkolenie pomogło zwiększyć wiedzę ale również wpłynęło pozytywnie na interakcję w grupie. Zwiększyło otwartość ludzi jak i pomogło w myśleniu o wspólnym rozwiązywaniu problemów."
"Świetna energia trenera. Widać było, że praktykuje czynnie - duży plus."
"Duża ilość przydatnych przykładów. Łatwe wytłumaczenie problemu na przykładach z różnych dziedzin produkcyjnych."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych

Dokumenty do pobrania