Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSJ I

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości potrzebnych na stanowisku specjalista ds. jakości.
 • Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • ?Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE.

Symbol szkolenia

CSJ I

Terminy i miejsce

24 - 26 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 20 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
14 - 16 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
10 - 12 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
07 - 08 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 

1. Zrozumienie jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne. 
1.1 Jak rozumiem jakość? (z zastosowaniem ankiety Crosby’ego) 
 • Świadomość jakości; ewolucja podejścia do jakości. 
 • Klient definiuje jakość; potrzeby i satysfakcja klienta; model Kano. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
2.  Analiza potrzeb klientów dot. szkoleń z zakresu jakości (z wykorzystaniem modelu Kano).
2.1  Kierunki doskonalenia jakości.
 • Ćwiczenie zespołowe.
3.  Określenie i priorytetyzacja kierunków doskonalenia jakości (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji/wyboru; diagramu Pareto).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
3.1  Systemy kontroli jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne.
4.  Jakim kontrolerem jestem? 
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
4.1  Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) wg norm ISO.
 • Ćwiczenie zespołowe.
5.  Napiszmy procedurę na osiągnięcie WCQ (World Class Quality).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 • Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance); geneza i rozwój międzynarodowych norm zarządzania jakością.
5.1   System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).
 • Ćwiczenie zespołowe.
6. Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM? 
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Istota i zasady systemów TQM. 
 • Ćwiczenie indywidualne. 
7. Czy stosuję się do zasad TQM?
 • Ćwiczenie zespołowe. 
8. Czy podejście TQM można wprowadzić w polskich uwarunkowaniach? - Określenie czynników wspierających i utrudniających stosowanie TQM (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji; tabeli wpływu).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Nagrody jakości. 
 • Ćwiczenie indywidualne. 
9. Ocena stanu istniejącego (z wykorzystaniem arkusza audytowego Europejskiej Nagrody Jakości).
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 • Istota i rola nagród jakości (Deminga, Baldrige’a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości). 
 
 
Dzień 2 
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, cd. 

 
10. Koszty jakości.
 • Cele systemu kosztów jakości, kategorie kosztów jakości, analiza kosztów jakości, redukcja kosztów jakości. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
 
11. Analiza kosztów jakości.
 • Dyskusja i podsumowanie wyników. 
 
12. Współczesne systemy doskonalenia jakości i rola menedżerów jakości.
 • Benchmarking; Lean Management; Six Sigma. 
 • Rola menedżerów jakości. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
 
13. Kompetencje specjalisty ds. jakości (z zastosowaniem diagramu podobieństwa – Affinity). 

CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI 


14. Wdrażanie nowego wyrobu zgodnie z metodyką zaawansowanego planowania jakości (APQP).
 • Metodyka APQP; etapy projektu, narzędzia i techniki projektowania produktów i procesów; istotne dokumenty. 
15. Projektowanie produktów/usług.
 • Ćwiczenie zespołowe 
15.1  Projektowanie wybranego produktu/usługi (z wykorzystaniem metod: generowania pomysłów, N7 – nowych narzędzi jakości, metod wyboru rozwiązań).
16. Projektowanie procesu.
 • Ćwiczenie zespołowe 
16.1   Projektowanie procesu - diagram przepływu procesu (Process Flowchart).

Dzień 3 
CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI, cd. 

17. Analiza potencjalnych ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych.
 • Istota FMEA (Failure Mode Effect Analysis); analiza DFMEA i PFMEA; projektowanie działań prewencyjnych. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
17.1   Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu / procesu.
18. Systemy monitorowania stabilności i zdolności procesu.
 • Istota planu kontroli (Control Plan); stosowane metody kontroli / detekcji. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
18.1  Generowanie, wybór i projektowanie działań kontrolnych / detekcyjnych dla wybranego produktu / procesu. 

19. Analiza systemów pomiarowych (MSA).
 • Analizy GageR&R (powtarzalności i odtwarzalności) dla przyrządów pomiarowych 
 • Ćwiczenie zespołowe

19.1 Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu. 

 • MSA dla pomiarów atrybutowych. 
 • Ćwiczenie zespołowe. 
20.  Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa). 
20.1  Zasady współpracy i nadzoru nad dostawcami. 
 • Metodyka wyboru i nadzoru nad dostawcami; zasady PPAP (Production Part Approval Process).
 • Ćwiczenie zespołowe.
21.   Case Study - ustalenie zakresu dokumentacji PPAP i wypełnienie karty PSW.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:
 • miał wysoką świadomość jakościową,
 • prawidłowo oceniał ryzyko wykorzystując analizę FMEA i planował działania prewencyjne,
 • monitorował i oceniał stabilność procesu,
 • oceniał i analizował zmienność procesu,
 • oceniał system pomiarowy dla właściwości mierzalnych,
 • stosował podstawowe karty kontrolne do oceny procesu,
 • definiował , oceniał i dążył rozwiązania problemów oraz jego przyczyn źródłowych metodami 8D, RCA.

Metodyka

warsztaty, ćwiczenia, przykłady

Adresaci

 • pracownicy / kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, 
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, 
 • osoby zajmujące się analizami jakościowymi, 
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych, 
 • Pełnomocnicy Jakości, 
 • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość, 
 • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Opinie użytkowników

23-25.10.2019 r. "Bardzo ciekawe szkolenie, dużo praktycznej wiedzy."
01-03.07.2019 r. "Szkolenie warte polecenia. Fachowość trenera. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Bardzo dobre podejście jako trener. Jakość ćwiczeń na wysokim poziomie."
01-03.07.2019 r. "Sympatyczna atmosfera. Przykłady "z życia". Nacisk na uczestników. Możliwość dyskusji."
13-15.05.2019 r. "Zakres i prowadzenie szkolenia na wysokim poziomie."
20-22.02.2019 r. "Duża wiedza fachowa trenera oraz chęć dzielenia się doświadczeniem zawodowym. Bazowanie na przykładach z przemysłu. Dobra atmosfera w trakcie szkolenia."
20-22.02.2019 r. "Dobry kontakt z wykładowcą. Duży feedback - pozytywny przekaz. Szkolenie konkretne i dobrze zorganizowane."
08-10.10.2018 r. "Bardzo zrozumiałe i cenne ćwiczenia na prostych przykładach wraz z uwagami kiedy i jak stosować."
20-22.08.2018 r. "Profesjonalne przeprowadzone szkolenie. Dużo praktycznych i życiowych przykładów. Miła atmosfera."
23-25.05.2018 r. "Tematyka przedstawiona w sposób jasny, zrozumiały i czytelny. Brak pytań co do tematów świadczy o fachowości i wiedzy prowadzącego. Dziękuję!"
09-11.05.2018 r. "Ciekawe zestawienie tematyczne dla chcących usystematyzować wiedzę, zdobyć nową i dowiedzieć się w którym kierunku można kontynuować dalsze szkolenia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2500.00 zł netto
3075.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych