Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CQI-20-ONL
Online

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20- szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

·       Pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań

·       Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre      praktyki w dziedzinie zarządzania jakością

·       Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów

·       Poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi

·       Przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów

Effective Problem Solving (EPS)

·       Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów

·       Implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role.

 

Symbol szkolenia

CQI-20-ONL

Terminy i miejsce

02 - 03 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 4 dni
Lokalizacja: Online
29 - 30 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 12 godzin
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szczegółowy:

·         Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom

·         Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji

·         Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów

·         Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:

         Identyfikacja problemu, Proces korekty, Analiza rodzaju wady, Analiza przyczyny źródłowej, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze

·         Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie/faza procesu)

·         Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:

         Diagram Ishikawy

         Diagram koncentracji

         Matryca decyzji

         Statystyczny opis populacji

         Error-Proofing / Mistake Proofing

         Flow Chart

         Analiza Multi-Vari

         Przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy

         Projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi

         Wykres Pareto

         Karty przebiegu / kontrolne

         Wykres korelacji

         Histogram


 

 

·         Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania

         problemu (5W/2H, Arkusz kontrolny, Histogram, analiza Multi-Vari, Jest/ Nie Jest, Diagram koncentracji..)

         korekty (MSA, Containment Worksheet- Plan korekty)

         wady (FMEA, Plan Kontroli)

         przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, Najlepsze z najlepszych BOB, Najgorsze z najgorszych WOW Diagram koncentracji, TRIZ)

         działań korygujących (Error-Proofing, Plan kontroli procesu, Lessons Learned)

         działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data)

·         Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing

 

Ćwiczenia:

·         Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problemów

·         Analiza Jest / Nie Jest

·         Technika zastosowania metody 5 Why – EOS

·         Technika zastosowania diagram Ishikawy

·         Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów

·         Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów

Szkolenie oparte o wytyczne CQI-20 Effective Problem Solving przygotowane przez Automotive Industry Action Group (AIAG), które wpierają opisanie procesu rozwiązywania problemów, w tym poprawę opisów problemów, udział członków zespołu, jakościowe metody rozwiazywania problemów. 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·         Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA

·         Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje)

·         Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów

·         Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów

·         Realizować metody 5 Why- EOS, Diagram Ishikawy,

·         Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów

 

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:

·         Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących

·         Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, wykres korelacji

·         Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?

·         Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned)

Adresaci

·         Właściciele projektów

·         Zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie)

·         Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych

Opinie użytkowników

Ciekawa prezentacja, przykłady, kontakt z uczestnikami.Pełen profesjonalizm prowadzącego. Ciekawy sposób przedstawienia tematyki szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania