Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CQI-20-ONL
Online

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20- szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań
 • Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością
 • Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów
 • Poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi
 • Przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów
 • Effective Problem Solving (EPS)
 • Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów
 • Implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role.

Symbol szkolenia

CQI-20-ONL

Terminy i miejsce

04 - 05 lipca 2022 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 12 godzin 1 minuta
Lokalizacja: Online

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szczegółowy:

 • Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom
 • Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji
 • Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów
 • Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:
  • Identyfikacja problemu, Proces korekty, Analiza rodzaju wady, Analiza przyczyny źródłowej, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze
 • Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie/faza procesu)
 • Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:
  • Diagram Ishikawy
  • Diagram koncentracji
  • Matryca decyzji
  • Statystyczny opis populacji
  • Error-Proofing / Mistake Proofing
  • Flow Chart
  • Analiza Multi-Vari
  • Przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy
  • Projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi
  • Wykres Pareto
  • Karty przebiegu / kontrolne
  • Wykres korelacji
  • Histogram

 • Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania
  • problemu (5W/2H, Arkusz kontrolny, Histogram, analiza Multi-Vari, Jest/ Nie Jest, Diagram koncentracji..)
  • korekty (MSA, Containment Worksheet- Plan korekty)
  • wady (FMEA, Plan Kontroli)
  • przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, Najlepsze z najlepszych BOB, Najgorsze z najgorszych WOW Diagram koncentracji, TRIZ)
  • działań korygujących (Error-Proofing, Plan kontroli procesu, Lessons Learned)
  • działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data)
 • Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing

 

Ćwiczenia:

 • Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problemów
 • Analiza Jest / Nie Jest
 • Technika zastosowania metody 5 Why – EOS
 • Technika zastosowania diagram Ishikawy
 • Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów
 • Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 • Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA
 • Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje)
 • Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów
 • Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów
 • Realizować metody 5 Why- EOS, Diagram Ishikawy,
 • Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów

 

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:

 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących
 • Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, wykres korelacji
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?
 • Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned)

Adresaci

 • Właściciele projektów
 • Zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie)
 • Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych

Opinie użytkowników

Ciekawa prezentacja, przykłady, kontakt z uczestnikami.Pełen profesjonalizm prowadzącego. Ciekawy sposób przedstawienia tematyki szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1600.00 zł netto
1968.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych