Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CQI-20

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20

Twórcze rozwiązywanie problemów

Cele szkolenia

 

·       Pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań

·       Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre      praktyki w dziedzinie zarządzania jakością

·       Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów

·       Poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi

·       Przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów

Effective Problem Solving (EPS)

·       Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów

·       Implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role

 

Symbol szkolenia

CQI-20

Terminy i miejsce

29 - 30 sierpnia 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
18 - 19 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 56 minut
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·         Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom

·         Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji

·         Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów

·         Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:

         Identyfikacja problemu, Proces korekty, Analiza rodzaju wady, Analiza przyczyny źródłowej, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze

·         Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie/faza procesu)

·         Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:

         Diagram Ishikawy

         Diagram koncentracji

         Matryca decyzji

         Statystyczny opis populacji

         Error-Proofing / Mistake Proofing

         Flow Chart

         Analiza Multi-Vari

         Przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy

         Projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi

         Wykres Pareto

         Karty przebiegu / kontrolne

         Wykres korelacji

         Histogram

 

·         Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania

         problemu (5W/2H, Arkusz kontrolny, Histogram, analiza Multi-Vari, Jest/ Nie Jest, Diagram koncentracji..)

         korekty (MSA, Containment Worksheet- Plan korekty)

         wady (FMEA, Plan Kontroli)

         przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, Najlepsze z najlepszych BOB, Najgorsze z najgorszych WOW Diagram koncentracji, TRIZ)

         działań korygujących (Error-Proofing, Plan kontroli procesu, Lessons Learned)

         działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data)

·         Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing

 

Ćwiczenia:

·         Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problemów

·         Analiza Jest / Nie Jest

·         Technika zastosowania metody 5 Why – EOS

·         Technika zastosowania diagram Ishikawy

·         Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów

·         Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·         Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA

·         Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje)

·         Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów

·         Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów

·         Realizować metody 5 Why- EOS, Diagram Ishikawy,

·         Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów

 

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:

·         Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących

·         Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, wykres korelacji

·         Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?

·         Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned)

 

Adresaci

·         Właściciele projektów

·         Zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie)

·         Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych

Opinie użytkowników

"Duża część szkolenia prowadzona w formie praktycznej."
"Bardzo duża wiedza prowadzącego przekazywana w przystępny sposób."
"Sympatyczna atmosfera, ciekawe zagadnienia."
"Trener bardzo pomocny, oprócz teorii można znaleźć rozwiązania istniejących problemów."
"Poszerzenie punktu widzenia problemu, motywacja do poszukiwań rozwiązań."
"Działanie na konkretach."
"Szkolenie bardzo merytoryczne z dużą ilością szczegółowych informacji. Bardzo dobre przygotowanie trenera do prowadzenia szkolenia."
"Duża wiedza prowadzącego."
"Dużo przykładów z realnego życia."
"Bardzo przyjazne zajęcia, trener bardzo miły, rozluźniający atmosferę."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania