Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CQI-20

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań
 • Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością
 • Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów
 • Poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi
 • Przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów
 • Effective Problem Solving (EPS)
 • Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów
 • Implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role.

Symbol szkolenia

CQI-20

Terminy i miejsce

02 - 03 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 18 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
29 - 30 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 19 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 •     Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom
 •     Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji
 •          Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów
 •          Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:
 •          Identyfikacja problemu, Proces korekty, Analiza rodzaju wady, Analiza przyczyny źródłowej, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze
 •          Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie/faza procesu)
 •          Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:
 •          Diagram Ishikawy
 •          Diagram koncentracji
 •          Matryca decyzji
 •          Statystyczny opis populacji
 •          Error-Proofing / Mistake Proofing
 •          Flow Chart
 •          Analiza Multi-Vari
 •          Przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy
 •          Projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi
 •          Wykres Pareto
 •          Karty przebiegu / kontrolne
 •          Wykres korelacji
 •          Histogram
 •          Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania
 •     Problemu (5W/2H, Arkusz kontrolny, Histogram, analiza Multi-Vari, Jest/ Nie Jest, Diagram koncentracji..)
 •     Korekty (MSA, Containment Worksheet- Plan korekty)
 •     Wady (FMEA, Plan Kontroli)
 •     Przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, Najlepsze z najlepszych BOB, Najgorsze z najgorszych WOW Diagram koncentracji, TRIZ)
 •     Działań korygujących (Error-Proofing, Plan kontroli procesu, Lessons Learned)
 •     Działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data)
 •     Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing

 

Ćwiczenia:

 •         listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problemów
 •         analiza Jest / Nie Jest
 •         technika zastosowania metody 5 Why – EOS
 •         technika zastosowania diagram Ishikawy
 •         przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów
 •         raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów

Szkolenie oparte o wytyczne CQI-20 Effective Problem Solving przygotowane przez Automotive Industry Action Group (AIAG), które wspierają opisanie procesu rozwiązywania problemów, w tym poprawę opisów problemów, udział członków zespołu, jakościowe metody rozwiazywania problemów.

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 •          Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA
 •          Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje)
 •          Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów
 •          Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów
 •          Realizować metody 5 Why- EOS, Diagram Ishikawy,
 •          Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów

 

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:

 •          Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących
 •          Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, wykres korelacji
 •          Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?
 •          Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned)

Adresaci

Właściciele projektów

 •          Zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie)
 •          Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych

Opinie użytkowników

"Duża część szkolenia prowadzona w formie praktycznej."
"Bardzo duża wiedza prowadzącego przekazywana w przystępny sposób."
"Sympatyczna atmosfera, ciekawe zagadnienia."
"Trener bardzo pomocny, oprócz teorii można znaleźć rozwiązania istniejących problemów."
"Poszerzenie punktu widzenia problemu, motywacja do poszukiwań rozwiązań."
"Działanie na konkretach."
"Szkolenie bardzo merytoryczne z dużą ilością szczegółowych informacji. Bardzo dobre przygotowanie trenera do prowadzenia szkolenia."
"Duża wiedza prowadzącego."
"Dużo przykładów z realnego życia."
"Bardzo przyjazne zajęcia, trener bardzo miły, rozluźniający atmosferę."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1850.00 zł netto
2275.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania