Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CQI-20

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 

·       Pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań

·       Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre      praktyki w dziedzinie zarządzania jakością

·       Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów

·       Poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi

·       Przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów

Effective Problem Solving (EPS)

·       Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów

·       Implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role

 

Symbol szkolenia

CQI-20

Terminy i miejsce

27 - 28 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 24 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·         Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom

·         Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji

·         Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów

·         Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:

         Identyfikacja problemu, Proces korekty, Analiza rodzaju wady, Analiza przyczyny źródłowej, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze

·         Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie/faza procesu)

·         Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:

         Diagram Ishikawy

         Diagram koncentracji

         Matryca decyzji

         Statystyczny opis populacji

         Error-Proofing / Mistake Proofing

         Flow Chart

         Analiza Multi-Vari

         Przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy

         Projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi

         Wykres Pareto

         Karty przebiegu / kontrolne

         Wykres korelacji

         Histogram

 

·         Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania

         problemu (5W/2H, Arkusz kontrolny, Histogram, analiza Multi-Vari, Jest/ Nie Jest, Diagram koncentracji..)

         korekty (MSA, Containment Worksheet- Plan korekty)

         wady (FMEA, Plan Kontroli)

         przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, Najlepsze z najlepszych BOB, Najgorsze z najgorszych WOW Diagram koncentracji, TRIZ)

         działań korygujących (Error-Proofing, Plan kontroli procesu, Lessons Learned)

         działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data)

·         Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing

 

Ćwiczenia:

·         Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problemów

·         Analiza Jest / Nie Jest

·         Technika zastosowania metody 5 Why – EOS

·         Technika zastosowania diagram Ishikawy

·         Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów

·         Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·         Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA

·         Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje)

·         Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów

·         Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów

·         Realizować metody 5 Why- EOS, Diagram Ishikawy,

·         Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów

 

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:

·         Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących

·         Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, wykres korelacji

·         Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?

·         Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned)

 

Adresaci

·         Właściciele projektów

·         Zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie)

·         Pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych

Opinie użytkowników

"Duża część szkolenia prowadzona w formie praktycznej."
"Bardzo duża wiedza prowadzącego przekazywana w przystępny sposób."
"Sympatyczna atmosfera, ciekawe zagadnienia."
"Trener bardzo pomocny, oprócz teorii można znaleźć rozwiązania istniejących problemów."
"Poszerzenie punktu widzenia problemu, motywacja do poszukiwań rozwiązań."
"Działanie na konkretach."
"Szkolenie bardzo merytoryczne z dużą ilością szczegółowych informacji. Bardzo dobre przygotowanie trenera do prowadzenia szkolenia."
"Duża wiedza prowadzącego."
"Dużo przykładów z realnego życia."
"Bardzo przyjazne zajęcia, trener bardzo miły, rozluźniający atmosferę."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania