Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KAIZ-K-ONL
Online

Koordynator Kaizen - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Przygotowanie, wdrożenie i rozwój systemu KAIZEN dla liderów zmiany i osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN.
 • Przygotowanie uczestników do zaprojektowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN w przedsiębiorstwie.
 • Istota Kaizen, organizacja Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen, ocena projektów i motywowanie.

Symbol szkolenia

KAIZ-K-ONL

Terminy i miejsce

16 - 17 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 10 dni 13 godzin
Lokalizacja: Online
22 - 23 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 16 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Filozofia KAIZEN
1.Wprowadzenie:

 • Lean Manufacturing -zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania.
 • Pojęcie wartości dodanej i strat.
 • Siedem rodzajów strat.
 • Poszukiwanie strat w procesie.

2. Istota i geneza KAIZEN:

 • Podstawowe pojęcia.
 • Filozofia i podstawowe zasady KAIZEN.
 • Główne koncepcje KAIZEN.
 • KAIZEN a innowacje.
 • Kobetsu Kaizen – kultura wspierająca ciągłe doskonalenie.

3.KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów:

 • Pojęcie i istota problemu.
 • Rodzaje problemów.
 • 7 kroków KAIZEN.

II. Przygotowanie do KAIZEN
4.Organizacja KAIZEN w przedsiębiorstwie:

 • Różne systemy zgłaszania wniosków.
 • Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role.
 • Organizacja zespołów KAIZEN.
 • Komunikacja w ramach KAIZEN – karty KAIZEN, tablice, spotkania.
 • Budowanie zaangażowania w ciągłe doskonalenie.
 • Rola szkoleń w budowaniu i doskonaleniu KAIZEN.
 • Zasady efektywnego wdrożenia i rozwijania KAIZEN.
 • Rola koordynatora i liderów zmiany w zorganizowaniu systemu KAIZEN.

5.Główne decyzje dotyczące KAIZEN w przedsiębiorstwie:

 • Sposoby oceny projektów.
 • Sposoby nagradzania pracowników.
 • Sposoby motywowania.
 • Sposoby oceny systemu KAIZEN - audyt.
 • Droga pomysłu.
 • Rola koordynatora i liderów zmiany.

III. Stosowanie KAIZEN – trzy podstawowe zadania
6.Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy:

 • Znaczenie zarządzania wzrokowego.
 • Wykorzystanie techniki 5S.

7. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki:

 • Mapa strumienia wartości.
 • TPM.
 • Przepływ jednej sztuki.
 • Poka Yoke.
 • Just In Time.
 • Kanban.
 • SMED.

8.Standaryzacja:

 • Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN.
 • Zasady standaryzowania rozwiązań.

IV. Zespołowość jako podstawa KAIZEN
9.Team Oriented Problem Solving:

 • Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów.
 • Przebieg procesu TOPS.
 • Formularz wyników pracy TOPS.
 • Rola koordynatora i liderów zespołów w TOPS.

10.Organizacja warsztatów KAIZEN BLITZ:

 • Istota KAIZEN BLITZ.
 • Rola KAIZEN BLITZ w przedsiębiorstwie.
 • Proces realizacji KAIZEN BLITZ.

11.Organizacja warsztatów KAIZEN BLITZ:

 • Istota KAIZEN BLITZ.
 • Rola KAIZEN BLITZ w przedsiębiorstwie.
 • Proces realizacji KAIZEN BLITZ.
 • Rola koordynatora i liderów zespołów w KAIZEN BLITZ.

V.Metody rozwiązywania problemów jako podstawowe narzędzia KAIZEN
12. PDCA – Problem Solving:

 • Istota i cele stosowania.
 • Etapy i fazy postępowania.
 • Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ishikawy, diagram Pareto, 5xwhy?).
 • Rola koordynatora i liderów w procesie rozwiązywania problemów.

13.Kreatywne myślenie jako podstawa podejścia KAIZEN:

 • Istota twórczego myślenia.
 • Zasady twórczego myślenia.
 • Bariery twórczego myślenia.
 • Podstawowe techniki (mapa myśli, odmiany brainstormingu, metoda kruszenia, 6 myślowych kapeluszy, jak jest-jak być powinno?).

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Przygotowanie podstawowych założeń systemu KAIZEN dla swojego przedsiębiorstwa.

·         Koordynowanie prac zespołów realizujących KAIZEN.

·         Formułowanie strategii oraz programu dalszego rozwoju systemu KAIZEN.

·         Wdrażanie wybranych metod systemu KAIZEN.

·         Zastosowanie zasad i technik przeglądu systemu KAIZEN.

·         Stosowanie wybranych technik rozwiązywania problemów stosowanych w ramach KAIZEN.

Adresaci

·         Koordynatorzy Kaizen w przedsiębiorstwie.

·         Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i rozwój systemu Kaizen.

·         Pracownicy działów jakości.

·         Inżynierowie jakości.

·         Pełnomocnicy Jakości.

·         Inżynierowie produktów/procesów.

·         Pracownicy działów jakości, inżynierii produkcji.

Opinie użytkowników

Konkretny, rzeczowy przekaz, bez przeciągania.Praktyczne podejście do tematu, trial pracy grupowej.Bardzo atrakcyjna forma szkolenia online.Ćwiczenia łatwe do wykonania, a jednocześnie nakreślające metodologię postępowania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania