Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KAIZ-K-ONL
Online

Koordynator Kaizen - szkolenie online

Lean

Cele szkolenia

 • Przygotowanie, wdrożenie i rozwój systemu KAIZEN dla liderów zmiany i osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN.
 • Przygotowanie uczestników do zaprojektowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN w przedsiębiorstwie.
 • Istota Kaizen, organizacja Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen, ocena projektów i motywowanie.

Symbol szkolenia

KAIZ-K-ONL

Terminy i miejsce

17 - 18 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 1 dzień
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Filozofia KAIZEN
1.Wprowadzenie:

 • Lean Manufacturing -zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania.
 • Pojęcie wartości dodanej i strat.
 • Siedem rodzajów strat.
 • Poszukiwanie strat w procesie.

2. Istota i geneza KAIZEN:

 • Podstawowe pojęcia.
 • Filozofia i podstawowe zasady KAIZEN.
 • Główne koncepcje KAIZEN.
 • KAIZEN a innowacje.
 • Kobetsu Kaizen – kultura wspierająca ciągłe doskonalenie.

3.KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów:

 • Pojęcie i istota problemu.
 • Rodzaje problemów.
 • 7 kroków KAIZEN.

II. Przygotowanie do KAIZEN
4.Organizacja KAIZEN w przedsiębiorstwie:

 • Różne systemy zgłaszania wniosków.
 • Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role.
 • Organizacja zespołów KAIZEN.
 • Komunikacja w ramach KAIZEN – karty KAIZEN, tablice, spotkania.
 • Budowanie zaangażowania w ciągłe doskonalenie.
 • Rola szkoleń w budowaniu i doskonaleniu KAIZEN.
 • Zasady efektywnego wdrożenia i rozwijania KAIZEN.
 • Rola koordynatora i liderów zmiany w zorganizowaniu systemu KAIZEN.

5.Główne decyzje dotyczące KAIZEN w przedsiębiorstwie:

 • Sposoby oceny projektów.
 • Sposoby nagradzania pracowników.
 • Sposoby motywowania.
 • Sposoby oceny systemu KAIZEN - audyt.
 • Droga pomysłu.
 • Rola koordynatora i liderów zmiany.

III. Stosowanie KAIZEN – trzy podstawowe zadania
6.Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy:

 • Znaczenie zarządzania wzrokowego.
 • Wykorzystanie techniki 5S.

7. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki:

 • Mapa strumienia wartości.
 • TPM.
 • Przepływ jednej sztuki.
 • Poka Yoke.
 • Just In Time.
 • Kanban.
 • SMED.

8.Standaryzacja:

 • Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN.
 • Zasady standaryzowania rozwiązań.

IV. Zespołowość jako podstawa KAIZEN
9.Team Oriented Problem Solving:

 • Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów.
 • Przebieg procesu TOPS.
 • Formularz wyników pracy TOPS.
 • Rola koordynatora i liderów zespołów w TOPS.

10.Organizacja warsztatów KAIZEN BLITZ:

 • Istota KAIZEN BLITZ.
 • Rola KAIZEN BLITZ w przedsiębiorstwie.
 • Proces realizacji KAIZEN BLITZ.

11.Organizacja warsztatów KAIZEN BLITZ:

 • Istota KAIZEN BLITZ.
 • Rola KAIZEN BLITZ w przedsiębiorstwie.
 • Proces realizacji KAIZEN BLITZ.
 • Rola koordynatora i liderów zespołów w KAIZEN BLITZ.

V.Metody rozwiązywania problemów jako podstawowe narzędzia KAIZEN
12. PDCA – Problem Solving:

 • Istota i cele stosowania.
 • Etapy i fazy postępowania.
 • Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ishikawy, diagram Pareto, 5xwhy?).
 • Rola koordynatora i liderów w procesie rozwiązywania problemów.

13.Kreatywne myślenie jako podstawa podejścia KAIZEN:

 • Istota twórczego myślenia.
 • Zasady twórczego myślenia.
 • Bariery twórczego myślenia.
 • Podstawowe techniki (mapa myśli, odmiany brainstormingu, metoda kruszenia, 6 myślowych kapeluszy, jak jest-jak być powinno?).

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Przygotowanie podstawowych założeń systemu KAIZEN dla swojego przedsiębiorstwa.

·         Koordynowanie prac zespołów realizujących KAIZEN.

·         Formułowanie strategii oraz programu dalszego rozwoju systemu KAIZEN.

·         Wdrażanie wybranych metod systemu KAIZEN.

·         Zastosowanie zasad i technik przeglądu systemu KAIZEN.

·         Stosowanie wybranych technik rozwiązywania problemów stosowanych w ramach KAIZEN.

Adresaci

·         Koordynatorzy Kaizen w przedsiębiorstwie.

·         Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i rozwój systemu Kaizen.

·         Pracownicy działów jakości.

·         Inżynierowie jakości.

·         Pełnomocnicy Jakości.

·         Inżynierowie produktów/procesów.

·         Pracownicy działów jakości, inżynierii produkcji.

Opinie użytkowników

Konkretny, rzeczowy przekaz, bez przeciągania.Praktyczne podejście do tematu, trial pracy grupowej.Bardzo atrakcyjna forma szkolenia online.Ćwiczenia łatwe do wykonania, a jednocześnie nakreślające metodologię postępowania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania