Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-I-ONL
Online

Excel dla inżynierów - szkolenie online

Kompetencje cyfrowe

Cele szkolenia

Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.

Symbol szkolenia

EXL-I-ONL

Terminy i miejsce

13 - 14 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Wstępna charakterystyka programu Excel:

-        skoroszyty, arkusze, formaty, dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków), transfer danych, organizacja pracy.

2.       Analiza danych i obliczenia w Excelu:

-          adresowanie komórek (względne, bezwzględne, mieszane)

-          tworzenie i wykorzystanie formuł oraz funkcji wbudowanych (matematyczne, logiczne, wyszukiwania, daty i czasu)

3.       Statystyczna analiza danych:

-          wbudowane funkcje statystyczne - parametry opisowe, rozkłady, regresja i korelacja itd., statystyczna analiza danych
z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak

-          parametry opisowe, histogram, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.

4.       Graficzna prezentacja danych:

-          standardowe i niestandardowe typy wykresów,

-          zapisywanie, otwieranie i zabezpieczanie wykresów (dane do wykresów, tworzenie wykresów, zmiana wyglądu wykresów, uzupełnianie, aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.

5.       Przetwarzanie danych:

-          listy, filtry zaawansowane, formatowanie warunkowe, sortowanie, sumy pośrednie, funkcje bazodanowe (zarządzanie listami).

-          optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver.

-          tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe).

6.       Wymiana danych, ochrona:

-          import/export z innymi aplikacjami,

-          współużytkowanie,

-          ochrona danych (zabezpieczenia , rodzaje zabezpieczeń)

7.       Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

-          procedury makr, rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr).

-          środowisko języka Visual Basic dla Aplikacji (VBA) – obiekty, właściwości, metody.

-          definiowanie i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA.

-          dokumentowanie makr i funkcji użytkownika

-          przykładowa aplikacja w Excelu.

 

Ćwiczenia: 

Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel

·       Organizacja pracy, poruszanie się w obrębie arkuszy, pomiędzy arkuszami i skoroszytami.

·       Adresowanie komórek, tworzenie formuł prostych i zagnieżdżonych

·       Statystyczna analiza danych– obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA) 

·       Graficzna prezentacja danych – tworzenie i modyfikacja wykresów

·       Konstrukcja i modyfikacja tabel przestawnych

·       Narzędzia bazodanowe w Excelu– listy, filtry, funkcje bazodanowe

·       Czas i data w Excelu– praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty

·       Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu

·       Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

·       Wymiana danych pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są możliwości prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.

·         Jakie są własne potrzeby i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy danych i programu Excel.

·         Jakie są doświadczenia innych Uczestników dot. analizy danych i Excela pomiędzy Uczestnikami reprezentującymi różne firmy.

  • Jakie są możliwości tworzenia i wykorzystywania funkcji własnych
  • Jak wykorzystać metody statystyczne, takie jak weryfikacja hipotez i analiza wariancji, do oceny i porównywania procesów między innymi ze względu na jakość, wydajność czy dokładność.
  • Jak budować własne arkusze ułatwiające i przyspieszające pracę

 

Uczestnik nauczy się:

·       Efektywnie wykorzystywać możliwości MS Excel w zakresie przetwarzania, filtrowania i wyszukiwania danych

·       Adresować komórki, tworzyć formuły proste i zagnieżdżone

·       Obliczać i interpretować parametry opisowe

·       Graficznie interpretować dane przy pomocy wykresów

·       Konstruować i modyfikować tabele przestawne w celu szybkiej zmiany zakresu i szczegółowości raportów

·       Stosować podstawowe narzędzia bazodanowe w Excelu

·       Wykorzystywać w sposób praktyczny funkcję czasu i daty

·       Stosować makrodefinicje na poziomie podstawowym

·       Wymieniać dane pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami


Metodyka

Prezentacja zagadnienia, przykład, ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania

Adresaci

  • inżynierowie, osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
  • pracownicy działów analiz, jakości i logistyki, 
  • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Opinie użytkowników

Bardzo fachowy Trener.Jasne i klarowne przedstawienie tematu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1650.00 zł netto
2029.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania