Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-ASME-ONL
Online

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.
 • Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych -GDT
 • Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.

Symbol szkolenia

GDT-ASME-ONL

Terminy i miejsce

26 - 28 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 21 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
2. Struktura norm GPS.
3. Klasyfikacja wymiarów.
4. GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
5. Klasyfikacja tolerancji geometrycznych.
6. Symbolika tolerancji geometrycznych.
7. Tolerowanie ogólne GDT:
 • dla wymiarów liniowych,
 • dla wymiarów kątowych,
 • oznaczanie tolerancji ogólnych.
8. Tolerowanie stanu swobodnego.
9. Tolerancje kształtu:
 • prostoliniowości,
 • płaskości,
 • okrągłości,
 • walcowości,
 • kształtu wyznaczonego zarysu (bez baz),
 • kształtu wyznaczonej powierzchni (bez baz).
10. Identyfikowalność metrologiczna odchyłek kształtu.
11. Bazy: ich rodzaje i układy baz.
12. Tolerancje kierunku:
 • równoległości,
 • prostopadłości,
 • nachylenia.
13. Tolerancje położenia:
 • pozycji,
 • współśrodkowości/współosiowości,
 • symetrii.
14. Tolerancje kształtu wyznaczoneg-zarysu i kształtu wyznaczonej powierzchni (z bazami).
15. Tolerancje bicia.
16. Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC).
Ćwiczenia:
 • Przykłady specyfikowania wymagań na rysunkach.
 • Interpretacja zapisów wymagań GDT.
 • Rozwiązywanie problemów i zadań w zespołach, dyskusja.
 • Czytanie zapisów specyfikacyjnych na rysunkach technicznych.
 • Interpretacja wymagań z warunkiem max materiału.
 • Pomiary wybranych tolerancji geometrycznych (równoległość, bicie itp.).
 • Obliczanie dopuszczalnych tolerancji geometrycznych.
Zalecenia dla Uczestników:
Posiadanie podstawowych wiadomości z rysunku technicznego maszynowego.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwego oznaczania rodzajów wymiarów i tolerancji GD&T.
 • Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.
 • Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.
 • Poznania i rozumienia dodatkowych  wymagań ważnych dla  montowalności (maksimum i minimu materiału).
 • Obliczania dopuswzczalnych tolerancji GD&T.
 • Prawidłowego dobierania baz i układów baz.
Uczestnik dowie się:
 • O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO oraz ASME.
 • O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.
 • O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.
 • Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.
 • Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.
 • O wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego. Czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.
 • Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.
 • O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Poprawne rozumienie zapisów rysunkowych pozwala na utworzenie dokumentacji wytwarzania i pomiarów.
 • Pozwalają na stwierdzenie czy możliwe jest połączenie ze sobą wyrobów na etapie montażu.
 • Umożliwiają ocenić zgodność wyrobów z dokumentacją techniczną.
 • Ułatwiają porozumienie w ramach prac zespołu lub między producentem a odbiorcą.
 • Są niezbędne do pracy na niektórych stanowiskach (konstruktora, inżyniera produkcji, metrologa, eksperta).

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,
 • konstruktorzy, specjaliści ds. pomiarów, 
 • kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania