Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-I

Excel dla inżynierów

Kompetencje cyfrowe

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.

Symbol szkolenia

EXL-I

Terminy i miejsce

21 - 22 marca 2024
do rozpoczęcia pozostało 16 dni 12 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
13 - 14 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstępna charakterystyka programu Excel:

-        skoroszyty, arkusze, formaty, dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków), transfer danych, organizacja pracy.

2. Analiza danych i obliczenia w Excelu:

-          adresowanie komórek (względne, bezwzględne, mieszane)

-          tworzenie i wykorzystanie formuł oraz funkcji wbudowanych (matematyczne, logiczne, wyszukiwania, daty i czasu)

3. Statystyczna analiza danych:

-          wbudowane funkcje statystyczne - parametry opisowe, rozkłady, regresja i korelacja itd., statystyczna analiza danych
z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak

-          parametry opisowe, histogram, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.

4. Graficzna prezentacja danych:

-          standardowe i niestandardowe typy wykresów,

-          zapisywanie, otwieranie i zabezpieczanie wykresów (dane do wykresów, tworzenie wykresów, zmiana wyglądu wykresów, uzupełnianie, aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.

5. Przetwarzanie danych:

-          listy, filtry zaawansowane, formatowanie warunkowe, sortowanie, sumy pośrednie, funkcje bazodanowe (zarządzanie listami).

-          optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver.

-          tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe).

6. Wymiana danych, ochrona:

-          import/export z innymi aplikacjami,

-          współużytkowanie,

-          ochrona danych (zabezpieczenia , rodzaje zabezpieczeń)

7. Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

-          procedury makr, rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr).

-          środowisko języka Visual Basic dla Aplikacji (VBA) – obiekty, właściwości, metody.

-          definiowanie i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA.

-          dokumentowanie makr i funkcji użytkownika

-          przykładowa aplikacja w Excelu.

 

Ćwiczenia: 

Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel

      Organizacja pracy, poruszanie się w obrębie arkuszy, pomiędzy arkuszami i skoroszytami.

      Adresowanie komórek, tworzenie formuł prostych i zagnieżdżonych

      Statystyczna analiza danych– obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA) 

      Graficzna prezentacja danych – tworzenie i modyfikacja wykresów

      Konstrukcja i modyfikacja tabel przestawnych

      Narzędzia bazodanowe w Excelu– listy, filtry, funkcje bazodanowe

      Czas i data w Excelu– praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty

      Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu

      Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

      Wymiana danych pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są możliwości prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.

·         Jakie są własne potrzeby i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy danych i programu Excel.

·         Jakie są doświadczenia innych Uczestników dot. analizy danych i Excela pomiędzy Uczestnikami reprezentującymi różne firmy.

 • Jakie są możliwości tworzenia i wykorzystywania funkcji własnych
 • Jak wykorzystać metody statystyczne, takie jak weryfikacja hipotez i analiza wariancji, do oceny i porównywania procesów między innymi ze względu na jakość, wydajność czy dokładność.
 • Jak budować własne arkusze ułatwiające i przyspieszające pracę

 

Uczestnik nauczy się:

·       Efektywnie wykorzystywać możliwości MS Excel w zakresie przetwarzania, filtrowania i wyszukiwania danych

·       Adresować komórki, tworzyć formuły proste i zagnieżdżone

·       Obliczać i interpretować parametry opisowe

·       Graficznie interpretować dane przy pomocy wykresów

·       Konstruować i modyfikować tabele przestawne w celu szybkiej zmiany zakresu i szczegółowości raportów

·       Stosować podstawowe narzędzia bazodanowe w Excelu

·       Wykorzystywać w sposób praktyczny funkcję czasu i daty

·       Stosować makrodefinicje na poziomie podstawowym

·       Wymieniać dane pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami


 

Metodyka

Prezentacja zagadnienia, przykład, ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania.

Adresaci

 • inżynierowie, osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
 • pracownicy działów analiz, jakości i logistyki, 
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Opinie użytkowników

"Komunikatywny prowadzący. Chęć pomocy przy wszystkich problemach."
"Tempo prowadzenia, wiedza trenera i rzeczowość."
"Super, ogólnie bardzo dobre szkolenie. Prowadzący bardzo kompetentny."
"Wiele ciekawych skrótów i funkcji użytecznych do codziennej pracy z raportami."
"Wystarczająca ilość ćwiczeń, dużo ciekawostek odnośnie funkcjonowania programu. W przypadku pytań zawsze uzyskiwaliśmy odpowiedzi."
"Trener posiada ogromną wiedzę w zakresie szkolenia i potrafi ją efektywnie przekazać uczniom."
"Przyjazna atmosfera, dobry kontakt trenera z uczestnikami."
"Bardzo dobry trener, przyjazny i komunikatywny."
"Dobrze dobrany zakres materiału."
"Bardzo dobra współpraca z trenerem w trakcie wykonywania ćwiczeń."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1800.00 zł netto
2214.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania