Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-I

Excel dla inżynierów

Excel

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.

Symbol szkolenia

EXL-I

Terminy i miejsce

07 - 08 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 17 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstępna charakterystyka programu Excel:

-        skoroszyty, arkusze, formaty, dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków), transfer danych, organizacja pracy.

2. Analiza danych i obliczenia w Excelu:

-          adresowanie komórek (względne, bezwzględne, mieszane)

-          tworzenie i wykorzystanie formuł oraz funkcji wbudowanych (matematyczne, logiczne, wyszukiwania, daty i czasu)

3. Statystyczna analiza danych:

-          wbudowane funkcje statystyczne - parametry opisowe, rozkłady, regresja i korelacja itd., statystyczna analiza danych
z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak

-          parametry opisowe, histogram, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.

4. Graficzna prezentacja danych:

-          standardowe i niestandardowe typy wykresów,

-          zapisywanie, otwieranie i zabezpieczanie wykresów (dane do wykresów, tworzenie wykresów, zmiana wyglądu wykresów, uzupełnianie, aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.

5. Przetwarzanie danych:

-          listy, filtry zaawansowane, formatowanie warunkowe, sortowanie, sumy pośrednie, funkcje bazodanowe (zarządzanie listami).

-          optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver.

-          tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe).

6. Wymiana danych, ochrona:

-          import/export z innymi aplikacjami,

-          współużytkowanie,

-          ochrona danych (zabezpieczenia , rodzaje zabezpieczeń)

7. Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

-          procedury makr, rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr).

-          środowisko języka Visual Basic dla Aplikacji (VBA) – obiekty, właściwości, metody.

-          definiowanie i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA.

-          dokumentowanie makr i funkcji użytkownika

-          przykładowa aplikacja w Excelu.

 

Ćwiczenia: 

Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel

      Organizacja pracy, poruszanie się w obrębie arkuszy, pomiędzy arkuszami i skoroszytami.

      Adresowanie komórek, tworzenie formuł prostych i zagnieżdżonych

      Statystyczna analiza danych– obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA) 

      Graficzna prezentacja danych – tworzenie i modyfikacja wykresów

      Konstrukcja i modyfikacja tabel przestawnych

      Narzędzia bazodanowe w Excelu– listy, filtry, funkcje bazodanowe

      Czas i data w Excelu– praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty

      Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu

      Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

      Wymiana danych pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są możliwości prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.

·         Jakie są własne potrzeby i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy danych i programu Excel.

·         Jakie są doświadczenia innych Uczestników dot. analizy danych i Excela pomiędzy Uczestnikami reprezentującymi różne firmy.

 • Jakie są możliwości tworzenia i wykorzystywania funkcji własnych
 • Jak wykorzystać metody statystyczne, takie jak weryfikacja hipotez i analiza wariancji, do oceny i porównywania procesów między innymi ze względu na jakość, wydajność czy dokładność.
 • Jak budować własne arkusze ułatwiające i przyspieszające pracę

 

Uczestnik nauczy się:

·       Efektywnie wykorzystywać możliwości MS Excel w zakresie przetwarzania, filtrowania i wyszukiwania danych

·       Adresować komórki, tworzyć formuły proste i zagnieżdżone

·       Obliczać i interpretować parametry opisowe

·       Graficznie interpretować dane przy pomocy wykresów

·       Konstruować i modyfikować tabele przestawne w celu szybkiej zmiany zakresu i szczegółowości raportów

·       Stosować podstawowe narzędzia bazodanowe w Excelu

·       Wykorzystywać w sposób praktyczny funkcję czasu i daty

·       Stosować makrodefinicje na poziomie podstawowym

·       Wymieniać dane pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami


 

Metodyka

Prezentacja zagadnienia, przykład, ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania.

Adresaci

 • inżynierowie, osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
 • pracownicy działów analiz, jakości i logistyki, 
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Opinie użytkowników

"Komunikatywny prowadzący. Chęć pomocy przy wszystkich problemach."
"Tempo prowadzenia, wiedza trenera i rzeczowość."
"Super, ogólnie bardzo dobre szkolenie. Prowadzący bardzo kompetentny."
"Wiele ciekawych skrótów i funkcji użytecznych do codziennej pracy z raportami."
"Wystarczająca ilość ćwiczeń, dużo ciekawostek odnośnie funkcjonowania programu. W przypadku pytań zawsze uzyskiwaliśmy odpowiedzi."
"Trener posiada ogromną wiedzę w zakresie szkolenia i potrafi ją efektywnie przekazać uczniom."
"Przyjazna atmosfera, dobry kontakt trenera z uczestnikami."
"Bardzo dobry trener, przyjazny i komunikatywny."
"Dobrze dobrany zakres materiału."
"Bardzo dobra współpraca z trenerem w trakcie wykonywania ćwiczeń."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1800.00 zł netto
2214.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania