Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-HPS

Higiena w produkcji żywności

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·       Przygotowanie pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz wspomagających do produkcji bezpiecznej żywności przez przestrzeganie standardów higienicznych.

·       Dostarczenie wiedzy na temat rodzajów zanieczyszczeń, które wpływają na bezpieczeństwo oraz jakość żywności, ich źródeł oraz sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom produktów spożywczych w trakcie ich produkcji, magazynowania oraz transportu

Symbol szkolenia

HACCP-HPS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·         Odpowiedzialność osób produkujących żywność: obowiązki prawne, odpowiedzialność wobec konsumentów.

·         Rodzaje i źródła zanieczyszczeń: fizyczne, chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne. Dlaczego są niebezpieczne?

·         Jakie alergeny są obecne w żywności i dlaczego są niebezpieczne dla osób uczulonych.

·         Drobnoustroje chorobotwórcze i zatrucia pokarmowe.

·         Czego drobnoustroje potrzebują do życia? Żywność wysokiego ryzyka.

·         Metody utrwalania żywności: pasteryzacja, sterylizacja, chłodzenie, mrożenie, konserwanty, promieniowanie jonizujące.

·         Źródła zanieczyszczeń: 5S

·         Higiena, zdrowie i wygląd pracownika

·         Zapobieganie zanieczyszczeniom

·         Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym

·         Postępowanie z alergenami

·         Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test

·         Ankieta

 

Ćwiczenia:

·         Cel: uświadomienie uczestnikom ich roli w procesie produkcji żywności

co oznacza określenie „bezpieczna żywność” z punktu widzenia konsumenta.

·         Cel: rozpoznanie rodzajów zanieczyszczeń

Przykłady zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych, biologicznych i ich wpływ na zdrowie

·         Cel: identyfikacja źródeł zanieczyszczeń

Na podstawie 5S: surowce, siła robocza, sposób przygotowania, sprzęt, środowisko

·         Cel: wykonanie procedury postępowania z alergenami

Na podstawie przykładowych produktów magazynowanych i produkowanych w firmie uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·         Dobierać odpowiednie działania w celu zapobiegania zanieczyszczeniom żywności.

·         Rozpoznawać rodzaje zanieczyszczeń oraz na jakie zagrożenia zwracać uwagę na stanowisku pracy.

·         Identyfikować źródła zanieczyszczeń

·         Przygotowywać procedury postępowania z alergenami

 

 

Uczestnik dowiaduje się:

·         W jaki sposób higiena osobista oraz stan zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia i zakażenia żywności.

·         Jakie są rodzaje zanieczyszczeń i jakie są konsekwencje spożycia zanieczyszczonej i zakażonej żywności.

·         Jaki wpływ mają jego działania na bezpieczeństwo i jakość produkowanej żywności.

·         Co może zrobić aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia żywności.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie zanieczyszczeniom żywności.

·       Wiedza na temat metod utrwalania żywności i zapobiegania rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.

·       Znajomość zasad utrzymania higieny osobistej oraz na stanowisku pracy.

Metodyka

Metodyka prowadzenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, dyskusji, ćwiczeń indywidulanych oraz w grupach.

Adresaci

Adresaci:

·       Pracownicy biorący udział w produkcji żywności

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Pracownicy nowi, którzy wcześniej nie pracowali w przemyśle spożywczym.

Zastosowanie

Szkolenie z zasad higieny jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników biorących udział w produkcji spożywczej, zgodnie z  rozp. (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Pracownicy oraz ich przełożeni powinni zdawać sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność na nich ciąży. Warto im uświadomić, że są nie tylko producentami ale i konsumentami. Znając zagrożenia, które mogą spowodować zachorowania a nawet śmierć ludzi po spożyciu niebezpiecznej żywności, ich źródła oraz sposoby zapobiegania stają się świadomymi pracownikami. Konsekwencją ich działań może być zarówno sukces jak i utrata wiarygodności firmy. Dlatego warto zadbać o wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie produkcji bezpiecznej żywności.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania