Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-HPS-ONL

Higiena w produkcji żywności - szkolenie online

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

·       Przygotowanie pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz wspomagających do produkcji bezpiecznej żywności przez przestrzeganie standardów higienicznych.

·       Dostarczenie wiedzy na temat rodzajów zanieczyszczeń, które wpływają na bezpieczeństwo oraz jakość żywności, ich źródeł oraz sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom produktów spożywczych w trakcie ich produkcji, magazynowania oraz transportu

Symbol szkolenia

HACCP-HPS-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·         Odpowiedzialność osób produkujących żywność: obowiązki prawne, odpowiedzialność wobec konsumentów.

·         Rodzaje i źródła zanieczyszczeń: fizyczne, chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne. Dlaczego są niebezpieczne?

·         Jakie alergeny są obecne w żywności i dlaczego są niebezpieczne dla osób uczulonych.

·         Drobnoustroje chorobotwórcze i zatrucia pokarmowe.

·         Czego drobnoustroje potrzebują do życia? Żywność wysokiego ryzyka.

·         Metody utrwalania żywności: pasteryzacja, sterylizacja, chłodzenie, mrożenie, konserwanty, promieniowanie jonizujące.

·         Źródła zanieczyszczeń: 5S

·         Higiena, zdrowie i wygląd pracownika

·         Zapobieganie zanieczyszczeniom

·         Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym

·         Postępowanie z alergenami

·         Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test

·         Ankieta

 

Ćwiczenia:

·         Cel: uświadomienie uczestnikom ich roli w procesie produkcji żywności

co oznacza określenie „bezpieczna żywność” z punktu widzenia konsumenta.

·         Cel: rozpoznanie rodzajów zanieczyszczeń

Przykłady zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych, biologicznych i ich wpływ na zdrowie

·         Cel: identyfikacja źródeł zanieczyszczeń

Na podstawie 5S: surowce, siła robocza, sposób przygotowania, sprzęt, środowisko

·         Cel: wykonanie procedury postępowania z alergenami

Na podstawie przykładowych produktów magazynowanych i produkowanych w firmie uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·         Dobierać odpowiednie działania w celu zapobiegania zanieczyszczeniom żywności.

·         Rozpoznawać rodzaje zanieczyszczeń oraz na jakie zagrożenia zwracać uwagę na stanowisku pracy.

·         Identyfikować źródła zanieczyszczeń

·         Przygotowywać procedury postępowania z alergenami

 

 

Uczestnik dowiaduje się:

·         W jaki sposób higiena osobista oraz stan zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia i zakażenia żywności.

·         Jakie są rodzaje zanieczyszczeń i jakie są konsekwencje spożycia zanieczyszczonej i zakażonej żywności.

·         Jaki wpływ mają jego działania na bezpieczeństwo i jakość produkowanej żywności.

·         Co może zrobić aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia żywności.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie zanieczyszczeniom żywności.

·       Wiedza na temat metod utrwalania żywności i zapobiegania rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.

·       Znajomość zasad utrzymania higieny osobistej oraz na stanowisku pracy.

Adresaci

Adresaci:

·       Pracownicy biorący udział w produkcji żywności

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Pracownicy nowi, którzy wcześniej nie pracowali w przemyśle spożywczym.

Zastosowanie

Szkolenie z zasad higieny jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników biorących udział w produkcji spożywczej, zgodnie z  rozp. (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Pracownicy oraz ich przełożeni powinni zdawać sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność na nich ciąży. Warto im uświadomić, że są nie tylko producentami ale i konsumentami. Znając zagrożenia, które mogą spowodować zachorowania a nawet śmierć ludzi po spożyciu niebezpiecznej żywności, ich źródła oraz sposoby zapobiegania stają się świadomymi pracownikami. Konsekwencją ich działań może być zarówno sukces jak i utrata wiarygodności firmy. Dlatego warto zadbać o wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie produkcji bezpiecznej żywności.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania