Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-CCP

HACCP – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·       Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat planu bezpieczeństwa żywności HACCP i przygotowanie ich do stworzenia i wdrożenia systemu zgodnie z zasadami Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) oraz na podstawie wymagań standardu BRC w. 8.

·       Przygotowanie planu HACCP dla wybranego przez uczestników produktu oraz praktyczne rozwiązanie pojawiających się wątpliwości w interpretacji wymagań

Symbol szkolenia

HACCP-CCP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 85%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·       Plan bezpieczeństwa żywności HACCP – wprowadzenie

·         dlaczego powstał system HACCP i jakie ma znaczenie współcześnie w produkcji żywności

·         wymagania prawne dla producentów żywności: rozp. (WE) 852/2004 i 178/2002

·         programy wstępne: GMP i GHP

·         system identyfikowalności

·       Zasady wdrażania i dokumentowania systemu HACCP

·         Utworzenie zespołu HACCP

·         Opis produktu

·         Zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia

·         Schemat procesu technologicznego

·         Weryfikacja procesu technologicznego

·         ZASADA 1: Analiza zagrożeń

·         ZASADA 2: Określenie krytycznych punktów kontroli CCP

·         ZASADA 3: Ustalenie limitów krytycznych

·         ZASADA 4:Ustalenie systemu monitorowania CCP

·         ZASADA 5: Określenie działań korygujących

·         ZASADA 6: Ustalenie procedur weryfikacji system

·         ZASADA 7: Ustanowienie dokumentacji i sposobu przechowywania zapisów

·         Przegląd planu HACCP

·       Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test

·         Ankieta

 

 

Ćwiczenia:

Cel: wybór produktu dla którego tworzony będzie plan HACCP podczas szkolenia

·       Uczestnicy wybierają produkt i przygotowują jego opis, z uwzględnieniem zamierzonego użycia produktu oraz docelowych grup konsumentów.

 

Cel: utworzenie planu HACCP

·       Uczestnicy tworzą plan HACCP dla wybranego produktu, zgodnie z zasadami Codex Alimentarius.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Przeprowadzać identyfikację zagrożeń.

·       Określić krytyczne punkty kontroli na podstawie analizy zagrożeń, oszacowania ryzyka i drzewka decyzyjnego.

·       Ustalać limity krytyczne w tych punktach i metody ich monitorowania.

·       Identyfikować obszary do poprawy.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Od czego należy zacząć prace nad planem HACCP.

·       Co należy zrobić, krok po kroku, aby wdrożyć plan HACCP (zgodnie z zasadami Codex Alimentarius i BRC Food v.8).

·       W jaki sposób analizuje się zagrożenia.

·       Jakie są metody weryfikacji planu HACCP.

·       W jakiś sposób dokumentować funkcjonowanie systemu.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Kierowanie zespołem HACCP.

·       Uczestniczenie w spotkaniach i przeglądach zespołu HACCP.

·       Tworzenie i wdrożenie planu HACCP

·       Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników monitorujących CCP.

Metodyka

Metodyka prowadzenia:

   Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, dyskusji, ćwiczeń indywidulanych oraz w grupach.

Adresaci

·       Osoby , które kierują zespołem HACCP lub są jego członkami

·       Pracownicy powołani do zespołu HACCP.

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Zastosowanie

Zmiany we współczesnym zakładzie produkcyjnym przebiegają dynamicznie. Aby spełnić oczekiwania klientów oraz wyprzedzić konkurencję wprowadzane są nowe produkty oraz procesy technologiczne. Członkowie zespołu HACCP powinni mieć odpowiednie kompetencje, aby sprawnie i efektywnie dostosowywać plan HACCP do zmieniającej się sytuacji i aby bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek było zapewnione na stałym poziomie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania