Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-Z

Inżynier procesu - część III - modelowanie i optymalizacja parametrów procesu

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Rozwinięcie kwalifikacji do pracy ze zmiennością procesów produkcyjnych.
 • Szacowanie zmienności procesu w zależności od jej składowych i możliwości ich dokładnej oceny.
 • Tworzenie opisu istniejących w procesie zależności zawartych w funkcji Y (x) za pomocą zaawansowanych metod statystycznych.
 • Modelowanie procesów pozwalające na ich stabilny przebieg w czasie.
 • Omówienie logiki priorytetyzacji wielkości wejściowych według podejścia klasycznego, Shainina i Taguchiego i jej wykorzystanie w praktycznym sterowaniu procesem.
 • Rozwiązania pozwalające na redukcję zmienności i ich praktyczne wdrażanie i monitorowanie w procesach.

Symbol szkolenia

INP-Z

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Zmienność jej składowe a standardy i ich wpływ na efektywność procesu produkcji.
2.  Modelowanie zmienności oczekiwanej przez klienta i jej przebiegu w czasie.
3.  Model Y f(x) – macierz prosta lub wielowymiarowa. 
4.  Budowa prostej macierzy relacji i jej zastosowanie w budowie standardów.
5.  Zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi – narzędzia graficzne. 
6.  Siła wielkości wejściowych – koncepcja prioryteryzacji.
7.  Multy Vary Chary – określanie zależności. 
8.  Teoria hipotez i jej znaczenie dla badania zależności między danymi.
9.  Modelowanie procesu.
10.  Metody regresyjnego budowania modelu procesu.
11.  DOE – Design of Experiment tworzenie modelu zależności.
12.  Standaryzacja jako warunek sterowania procesem za pomocą stworzonego modelu.
13.  Problemy modelowania w praktyce.
14.  Uczenie się zmienności i zależności w procesie. 
 
Ćwiczenia:
 • Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie wielkości wejściowych i ich zmienności. 
 • Matryca porównawcza cech produktu.
 • Logika 5W + 1H a narzędzie graficzne i ich interpretacja. 
 • Multy Vary Chart.
 • Regresja.
 • DOE – Design of Experiment.
 • Cp, Cpk, karty kontrolne i zmienności w procesie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy sie:
 • Pracować ze zmiennością w zależności od procesu i jego wielkości wejściowych. 
 • Oceniać jakość korelacji między parametrami wejściowymi.  
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych, z którymi pracuje. 
 • Tworzyć proste symulacje pozwalające na przełożenie oczekiwań klienta na zmienności procesu. 
 • Projektować eksperyment i bazę danych pozwalających na badanie zależności. 
 • Wykorzystywać narzędzia matrycowe do podejmowania decyzji. 
 • Poszukiwać rozwiązania uodporniające proces na możliwą do wystąpienia zmienności.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość optymalizacji zapasów materiałowych dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu produkcją.Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.Poprawa przepływów w procesach produkcyjnych i wspierających. Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych.Efektywnego korzystania z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

Adresaci

 • Referenci i specjaliści ds. produkcji.
 • Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.
 • Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu.
 • Pracownicy działów SQA, SQD.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.
 • Pracownicy działów technicznych.
 • Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt.
 • Specjaliści ds. optymalizacji procesów.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania