Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-Z

Inżynier procesu - część III - modelowanie i optymalizacja parametrów procesu

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Rozwinięcie kwalifikacji do pracy ze zmiennością procesów produkcyjnych.
 • Szacowanie zmienności procesu w zależności od jej składowych i możliwości ich dokładnej oceny.
 • Tworzenie opisu istniejących w procesie zależności zawartych w funkcji Y (x) za pomocą zaawansowanych metod statystycznych.
 • Modelowanie procesów pozwalające na ich stabilny przebieg w czasie.
 • Omówienie logiki priorytetyzacji wielkości wejściowych według podejścia klasycznego, Shainina i Taguchiego i jej wykorzystanie w praktycznym sterowaniu procesem.
 • Rozwiązania pozwalające na redukcję zmienności i ich praktyczne wdrażanie i monitorowanie w procesach.

Symbol szkolenia

INP-Z

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Zmienność jej składowe a standardy i ich wpływ na efektywność procesu produkcji.
2.  Modelowanie zmienności oczekiwanej przez klienta i jej przebiegu w czasie.
3.  Model Y f(x) – macierz prosta lub wielowymiarowa. 
4.  Budowa prostej macierzy relacji i jej zastosowanie w budowie standardów.
5.  Zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi – narzędzia graficzne. 
6.  Siła wielkości wejściowych – koncepcja prioryteryzacji.
7.  Multy Vary Chary – określanie zależności. 
8.  Teoria hipotez i jej znaczenie dla badania zależności między danymi.
9.  Modelowanie procesu.
10.  Metody regresyjnego budowania modelu procesu.
11.  DOE – Design of Experiment tworzenie modelu zależności.
12.  Standaryzacja jako warunek sterowania procesem za pomocą stworzonego modelu.
13.  Problemy modelowania w praktyce.
14.  Uczenie się zmienności i zależności w procesie. 
 
Ćwiczenia:
 • Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie wielkości wejściowych i ich zmienności. 
 • Matryca porównawcza cech produktu.
 • Logika 5W + 1H a narzędzie graficzne i ich interpretacja. 
 • Multy Vary Chart.
 • Regresja.
 • DOE – Design of Experiment.
 • Cp, Cpk, karty kontrolne i zmienności w procesie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy sie:
 • Pracować ze zmiennością w zależności od procesu i jego wielkości wejściowych. 
 • Oceniać jakość korelacji między parametrami wejściowymi.  
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych, z którymi pracuje. 
 • Tworzyć proste symulacje pozwalające na przełożenie oczekiwań klienta na zmienności procesu. 
 • Projektować eksperyment i bazę danych pozwalających na badanie zależności. 
 • Wykorzystywać narzędzia matrycowe do podejmowania decyzji. 
 • Poszukiwać rozwiązania uodporniające proces na możliwą do wystąpienia zmienności.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość optymalizacji zapasów materiałowych dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu produkcją.Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.Poprawa przepływów w procesach produkcyjnych i wspierających. Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych.Efektywnego korzystania z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

Adresaci

 • Referenci i specjaliści ds. produkcji.
 • Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.
 • Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu.
 • Pracownicy działów SQA, SQD.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.
 • Pracownicy działów technicznych.
 • Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt.
 • Specjaliści ds. optymalizacji procesów.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania