Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
INP-Z-ONL

Inżynier procesu - część III - modelowanie i optymalizacja parametrów procesu - szkolenie online

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Rozwinięcie kwalifikacji do pracy ze zmiennością procesów produkcyjnych.
 • Szacowanie zmienności procesu w zależności od jej składowych i możliwości ich dokładnej oceny.
 • Tworzenie opisu istniejących w procesie zależności zawartych w funkcji Y (x) za pomocą zaawansowanych metod statystycznych.
 • Modelowanie procesów pozwalające na ich stabilny przebieg w czasie.
 • Omówienie logiki priorytetyzacji wielkości wejściowych według podejścia klasycznego, Shainina i Taguchiego i jej wykorzystanie w praktycznym sterowaniu procesem.
 • Rozwiązania pozwalające na redukcję zmienności i ich praktyczne wdrażanie i monitorowanie w procesach.
 • Symbol szkolenia

  INP-Z-ONL

  Terminy i miejsce

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

  Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

  Program i ćwiczenia

  1.  Zmienność jej składowe a standardy i ich wpływ na efektywność procesu produkcji.
  2.  Modelowanie zmienności oczekiwanej przez klienta i jej przebiegu w czasie.
  3.  Model Y f(x) – macierz prosta lub wielowymiarowa. 
  4.  Budowa prostej macierzy relacji i jej zastosowanie w budowie standardów.
  5.  Zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi – narzędzia graficzne. 
  6.  Siła wielkości wejściowych – koncepcja prioryteryzacji.
  7.  Multy Vary Chary – określanie zależności. 
  8.  Teoria hipotez i jej znaczenie dla badania zależności między danymi.
  9.  Modelowanie procesu.
  10.  Metody regresyjnego budowania modelu procesu.
  11.  DOE – Design of Experiment tworzenie modelu zależności.
  12.  Standaryzacja jako warunek sterowania procesem za pomocą stworzonego modelu.
  13.  Problemy modelowania w praktyce.
  14.  Uczenie się zmienności i zależności w procesie. 
   
  Ćwiczenia:
  • Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie wielkości wejściowych i ich zmienności. 
  • Matryca porównawcza cech produktu.
  • Logika 5W + 1H a narzędzie graficzne i ich interpretacja. 
  • Multy Vary Chart.
  • Regresja.
  • DOE – Design of Experiment.
  • Cp, Cpk, karty kontrolne i zmienności w procesie

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik nauczy sie:
  • Pracować ze zmiennością w zależności od procesu i jego wielkości wejściowych. 
  • Oceniać jakość korelacji między parametrami wejściowymi.  
  • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych, z którymi pracuje. 
  • Tworzyć proste symulacje pozwalające na przełożenie oczekiwań klienta na zmienności procesu. 
  • Projektować eksperyment i bazę danych pozwalających na badanie zależności. 
  • Wykorzystywać narzędzia matrycowe do podejmowania decyzji. 
  • Poszukiwać rozwiązania uodporniające proces na możliwą do wystąpienia zmienności.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Możliwość optymalizacji zapasów materiałowych dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu produkcją. Istotne zmniejszenie wadliwości procesu. Poprawa przepływów w procesach produkcyjnych i wspierających. Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych. Efektywnego korzystania z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

  Adresaci

 • Referenci i specjaliści ds. produkcji.
 • Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.
 • Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu.
 • Pracownicy działów SQA, SQD.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji.
 • Pracownicy działów technicznych.
 • Pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt.
 • Specjaliści ds. optymalizacji procesów.
 • Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Klaudia Kulka

  Klaudia Kulka

  Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania