Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO14-N

ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 - istotne zmiany-WARSZTAT

BHP, środowisko i energia

Cele szkolenia

 • Poznanie struktury i ogólnej zawartości merytorycznej normy ISO 14001:2015.
 • Poznanie różnic pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu podejścia opartego na ryzyku.
 • Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

ISO14-N

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 1. High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania środowiskowego.
 2. Znowelizowane zasady zarządzania.
 3. Norma ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 – porównanie – istotne zmiany.
 4. Terminy i definicje (w tym: nowa definicja systemu zarządzania środowiskowego).
 5. Strategiczne zarządzanie środowiskowe (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron), przywództwo.
 6. Ochrona środowiska, efekty działalności środowiskowej – proaktywne inicjatywy.
 7. Myślenie w kategoriach cyklu życia.
 8. Podejście oparte na ryzyku podczas planowania, wdrażania oraz funkcjonowania systemu.
 9. Komunikacja.
 10. Udokumentowane informacje.
 11. Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu
 
Ćwiczenia:
 
Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu:
 • znowelizowane zasady zarządzania,
 • terminologia - terminy odnoszące się do organizacji i przywództwa, planowania, wsparcia i funkcjonowania, oceny efektów działania i doskonalenia,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • podejście oparte na ryzyku,
 • niezgodności i działania korygujące.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:
 • znali strukturę i ogólną zawartość nowego wydania normy ISO 14001:2015,
 • znali różnice pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004,
 • posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku),
 • mogli świadomie uczestniczyć w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 14001:2015,
 • posiadali podstawowe kompetencje w zakresie podejścia opartego na ryzyku.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

możliwość przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 14001:2015 we własnym zakresie,zmniejszenie kosztów modyfikacji systemu do nowej wersji dzięki współudziałowi w tych pracach uczestników szkolenia,zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie różnic między wymaganiami nowego standardu ISO 14001:2015, a poprzedniego wydania,zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie myślenia opartego na ryzyku.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu, prowadzone w sposób praktyczny i dobrze przyswajalny dla Uczestników:mini wykład,dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.?

Adresaci

 • Kadra zarządzająca wyższego szczebla.
 • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Specjaliści w ramach funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego.
 • Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego.
 • Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania