Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO14-N

ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 - istotne zmiany-WARSZTAT

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Poznanie struktury i ogólnej zawartości merytorycznej normy ISO 14001:2015.
 • Poznanie różnic pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu podejścia opartego na ryzyku.
 • Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

ISO14-N

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 1. High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania środowiskowego.
 2. Znowelizowane zasady zarządzania.
 3. Norma ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 – porównanie – istotne zmiany.
 4. Terminy i definicje (w tym: nowa definicja systemu zarządzania środowiskowego).
 5. Strategiczne zarządzanie środowiskowe (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron), przywództwo.
 6. Ochrona środowiska, efekty działalności środowiskowej – proaktywne inicjatywy.
 7. Myślenie w kategoriach cyklu życia.
 8. Podejście oparte na ryzyku podczas planowania, wdrażania oraz funkcjonowania systemu.
 9. Komunikacja.
 10. Udokumentowane informacje.
 11. Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu
 
Ćwiczenia:
 
Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu:
 • znowelizowane zasady zarządzania,
 • terminologia - terminy odnoszące się do organizacji i przywództwa, planowania, wsparcia i funkcjonowania, oceny efektów działania i doskonalenia,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • podejście oparte na ryzyku,
 • niezgodności i działania korygujące.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:
 • znali strukturę i ogólną zawartość nowego wydania normy ISO 14001:2015,
 • znali różnice pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004,
 • posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku),
 • mogli świadomie uczestniczyć w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 14001:2015,
 • posiadali podstawowe kompetencje w zakresie podejścia opartego na ryzyku.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

możliwość przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 14001:2015 we własnym zakresie,zmniejszenie kosztów modyfikacji systemu do nowej wersji dzięki współudziałowi w tych pracach uczestników szkolenia,zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie różnic między wymaganiami nowego standardu ISO 14001:2015, a poprzedniego wydania,zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie myślenia opartego na ryzyku.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu, prowadzone w sposób praktyczny i dobrze przyswajalny dla Uczestników:mini wykład,dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.?

Adresaci

 • Kadra zarządzająca wyższego szczebla.
 • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Specjaliści w ramach funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego.
 • Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego.
 • Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania