Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO9-P

ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

 • Poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy ISO 9001:2015.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000.
 • Poznanie różnic pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008.
 • Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

ISO9-P

Terminy i miejsce

16 - 17 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 27 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością.
Wprowadzenie:
0.1 Postanowienia ogólne.
0.2 Zasady zarządzania jakością.
0.3 Podejście procesowe – doprecyzowanie wymagań.
0.3.1 Postanowienia ogólne dotyczące procesów.
0.3.2 Cykl P-D-C-A.
0.3.3 Myślenie oparte na ryzyku.
0.4 Powiązania z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania.

System zarządzania jakością - wymagania:
1. Zakres.
2. Terminy i definicje.
3. Kontekst organizacji.
3.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
3.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
3.3 Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością.
3.4 System zarządzania jakością i jego procesy.
4. Przywództwo.
5. Planowanie, w tym między innymi:
5.1 Działania uwzględniające ryzyka i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009.
6. Wsparcie, w tym między innymi:
6.1 Środowisko dla funkcjonowania procesów.
6.2 Zarządzanie wiedzą.
6.3 Komunikacja.
6.4 Udokumentowane informacje.
7. Operacje, w tym między innymi:
7.1 Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami
7.2 Działania po dostawie.
7.3 Zwolnienie wyrobów i usług.
7.4 Nadzór nad wynikiem niezgodnym.
8. Ocena działania.
9. Doskonalenie, w tym między innymi:
9.1 Niezgodności i działania korygujące.
Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie.
Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu:
 • Zasady zarządzania jakością.
 • Podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów.
 • Terminologia – Główne zmiany pomiędzy ISO 9001: 2008 i ISO 9001:2015.
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Komunikacja.
 • Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami. Niezgodności i działania korygujące.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:
 • znali strukturę i zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015,
 • znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008,
 • posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (miedzy innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów),
 • mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 • posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu. Prowadzone jest w sposób praktyczny i dobrze przyswajalny dla Uczestników:mini wykład, dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Adresaci

 • pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,
 • osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością,
 • osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością,
 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością, 
 • audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian,
 • kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • kadra zarządzająca wyższego szczebla.

Zastosowanie

 • Szkolenie dedykowane dla osób chcących poznać strukturę i wymagania nowego wydania normy ISO 9001:2015, zaznajomić się z istotnymi różnicami między tymi standardami oraz poznać interpretację nowych obszarów takich jak kontekst organizacji, potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron, myślenie oparte na ryzyku, udokumentowana informacja, wiedza organizacji, itp.
 • W szkoleniu przedstawione są zasady i wytyczne normy ISO 31000:2009, które są międzynarodowym standardem zarządzania ryzykiem. Standard ten może być stosowany przez dowolną organizację, niezależnie od jej wielkości: społeczeństwo, prywatne organizacje, różne grupy czy stowarzyszenia realizujące rozmaite przedsięwzięcia. Nie jest przeznaczony tylko dla jakiegoś szczególnego sektora lub przemysłu, czy określonego typu ryzyka.
 • ISO 31000 może być wykorzystany do osiągania wszystkich typów celów, na wszystkich poziomach i obszarach funkcjonowania organizacji. Może być zatem stosowany w zarządzaniu na poziomie strategicznym lub operacyjnym i dotyczyć decyzji odnoszących się do wszystkich typów działalności. Pomaga zarządzać procesami, działaniami, funkcjami, projektami, programami, produktami, usługami i wartościami.

Opinie użytkowników

"Duża wiedza praktyczna trenera. Ciekawa i bardzo komunikatywna forma przekazywania wiedzy przez trenera."
"Wyjątkowa wiedza trenera. Mnóstwo przykładów. z doświadczenia. Dokładne odpowiedzi - proste do zrozumienia."
"Pozytywne podejście do uczestników. Angażowanie wszystkich (nawet wycofanych) uczestników w szkolenie."
"Fachowość trenera. Dobry kontakt z uczestnikami."
"Sympatyczna atmosfera, wykwalifikowany trener - udzielający odpowiedzi i pomocy."
"Ciekawy sposób przedstawienia programu szkolenia. Bardzo dobra interakcja z uczestnikami."
"Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty przez szkolącego."
"Dużo ćwiczeń praktycznych. Doświadczenie audytora."
"Atrakcyjność prowadzonych w trakcie ćwiczeń zmuszających do aktywnego udziału."
"Dużo ćwiczeń, weryfikacja tego co zrobiliśmy w grupach przez prowadzącego."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1800.00 zł netto
2214.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania