Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WJS-D

Wymagania jakościowe, środowiskowe i BHP dla dostawców

Współpraca z dostawcami, CSR

Cele szkolenia

•Poznanie ogólnych wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 w stosunku do dostawców organizacji •Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron •Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie skutecznego tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawcy / dostawców organizacji przez jej działy zakupów. •Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie klasyfikowania istotności wymagań wg podejścia opartego na ryzyku na bazie normy ISO 31000:2009 •Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział

Symbol szkolenia

WJS-D

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Zasady zarządzania jakością – zarządzanie relacjami.

2. Łańcuch współpracy: klient, organizacja, dostawca.

3. Kontekst organizacji - zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.

4. Metodyka skutecznego tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawcy / dostawców organizacji przez jej działy zakupów.

5. Norma ISO 9001:2015 - wymagania dla dostawców organizacji.

6. Norma ISO 14001:2015 - wymagania dla dostawców organizacji.

7. Norma PN-N 18001:2004 - wymagania dla dostawców organizacji.

8. Tworzenie własnych wymagań jakościowych, środowiskowych oraz BHP dla dostawców w kontekście wymagań obowiązujących norm oraz własnych unikalnych potrzeb organizacji.

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają na celu: zdobycie / poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawców w kontekście obowiązujących norm i unikalnych własnych potrzeb:

 • zasady zarządzania jakością,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • analiza SWOT dla dostawców w kontekście własnych unikalnych potrzeb,
 • tworzenie własnych wymagań dla dostawców bazując na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 oraz własnych indywidualnych potrzebach,
 • klasyfikowanie istotności utworzonych wymagań wg podejścia opartego na ryzyku na bazie normy ISO 31000:2009.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • znali ogólne wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 w stosunku do dostawców organizacji,
 • posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie:

- nowych wprowadzonych wymagań norm (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku),

- skutecznego tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawcy / dostawców organizacji przez jej działy zakupów,

- w zakresie klasyfikowania istotności wymagań wg podejścia opartego na ryzyku na bazie normy ISO 31000:2009,

 • mogli świadomie współuczestniczyć w przygotowywaniu wymagań dla dostawców,
 • posiadali podstawowe kompetencje w zakresie podejścia opartego na ryzyku.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość skutecznego tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawcy / dostawców organizacji przez jej działy zakupów oraz ustalania najistotniejszych wymagań wg podejścia opartego na ryzyku na bazie normy ISO 31000:2009. Możliwość skuteczniejszego zarządzania relacjami z dostawcami. Zmniejszenie kosztów tworzenia własnych wymagań dla dostawców dzięki współudziałowi w tych pracach uczestników szkolenia. Zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie tworzenia własnych wymagań dla dostawców. Zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie myślenia opartego na ryzyku.

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, analiza przypadków. W trakcie zajęć wykonywane są ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Adresaci

 • kierownicy działów jakości, ochrony środowiska, BHP,
 • kierownicy działów zakupów / specjaliści ds. zakupów,ierownicy działów zakupów / specjaliści ds. zakupów,
 • specjaliści ds. jakości, środowiska, BHP,
 • audytorzy wewnętrzni wykonujący audity u dostawcy.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania