Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WJS-D

Wymagania jakościowe, środowiskowe i BHP dla dostawców

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

•Poznanie ogólnych wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 w stosunku do dostawców organizacji •Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron •Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie skutecznego tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawcy / dostawców organizacji przez jej działy zakupów. •Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie klasyfikowania istotności wymagań wg podejścia opartego na ryzyku na bazie normy ISO 31000:2009 •Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział

Symbol szkolenia

WJS-D

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Zasady zarządzania jakością – zarządzanie relacjami.

2. Łańcuch współpracy: klient, organizacja, dostawca.

3. Kontekst organizacji - zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.

4. Metodyka skutecznego tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawcy / dostawców organizacji przez jej działy zakupów.

5. Norma ISO 9001:2015 - wymagania dla dostawców organizacji.

6. Norma ISO 14001:2015 - wymagania dla dostawców organizacji.

7. Norma PN-N 18001:2004 - wymagania dla dostawców organizacji.

8. Tworzenie własnych wymagań jakościowych, środowiskowych oraz BHP dla dostawców w kontekście wymagań obowiązujących norm oraz własnych unikalnych potrzeb organizacji.

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają na celu: zdobycie / poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawców w kontekście obowiązujących norm i unikalnych własnych potrzeb:

 • zasady zarządzania jakością,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • analiza SWOT dla dostawców w kontekście własnych unikalnych potrzeb,
 • tworzenie własnych wymagań dla dostawców bazując na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 oraz własnych indywidualnych potrzebach,
 • klasyfikowanie istotności utworzonych wymagań wg podejścia opartego na ryzyku na bazie normy ISO 31000:2009.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • znali ogólne wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 w stosunku do dostawców organizacji,
 • posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie:

- nowych wprowadzonych wymagań norm (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku),

- skutecznego tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawcy / dostawców organizacji przez jej działy zakupów,

- w zakresie klasyfikowania istotności wymagań wg podejścia opartego na ryzyku na bazie normy ISO 31000:2009,

 • mogli świadomie współuczestniczyć w przygotowywaniu wymagań dla dostawców,
 • posiadali podstawowe kompetencje w zakresie podejścia opartego na ryzyku.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość skutecznego tworzenia wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP dla dostawcy / dostawców organizacji przez jej działy zakupów oraz ustalania najistotniejszych wymagań wg podejścia opartego na ryzyku na bazie normy ISO 31000:2009. Możliwość skuteczniejszego zarządzania relacjami z dostawcami. Zmniejszenie kosztów tworzenia własnych wymagań dla dostawców dzięki współudziałowi w tych pracach uczestników szkolenia. Zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie tworzenia własnych wymagań dla dostawców. Zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie myślenia opartego na ryzyku.

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, analiza przypadków. W trakcie zajęć wykonywane są ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Adresaci

 • kierownicy działów jakości, ochrony środowiska, BHP,
 • kierownicy działów zakupów / specjaliści ds. zakupów,ierownicy działów zakupów / specjaliści ds. zakupów,
 • specjaliści ds. jakości, środowiska, BHP,
 • audytorzy wewnętrzni wykonujący audity u dostawcy.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania