Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO9-N

ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 - istotne zmiany

Oferta archiwalna
Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Zapoznanie z nowymi zasadami zarządzania jakością przedstawionymi w wydaniu normy ISO 9001:2015 w porównaniu do poprzedniej wersji z 2008 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowej koncepcji tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania oraz koncepcji myślenia opartej na ryzyku.

Symbol szkolenia

ISO9-N

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością. 
2. Zasady zarządzania jakością. 

3. Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie – istotne zmiany, między innymi: 

 • Terminy i definicje. 
 • Kontekst organizacji - zrozumienie organizacji i jej kontekstu. 
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron. 
 • Zakres systemu. 
 • System zarządzania jakością (SZJ) i jego procesy, środowisko dla funkcjonowania procesów. 
 • Przywództwo. 
 • Podejście oparte na ryzyku. 
 • Bardziej elastyczne podejście do dokumentacji. 
 • Wiedza organizacji. 
 • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz. 
4. Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu. 
Ćwiczenia mają na celu: 
 • poszerzenie kompetencji, 
 • poznanie nowych wymagań, zmian, interpretacji wybranych elementów systemu, 
 • przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu,
 • poznanie zasad zarządzania jakością,
 • podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów,
 • terminologia – główne zmiany,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • zarządzanie ryzykiem. 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą: 
 • Znali strukturę i ogólną zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015.
 • Znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008.
 • Posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów).
 • Mogli świadomie współuczestniczyć w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015.
 • Posiadali podstawowe kompetencje w zakresie podejścia opartego na ryzyku.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 9001:2015 we własnym zakresie.Zmniejszenie kosztów modyfikacji systemu do nowej wersji dzięki współudziałowi w tych pracach uczestników szkolenia.Zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie różnic między wymaganiami nowego standardu ISO 9001:2015 a standardu z 2008 roku.Zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie myślenia opartego na ryzyku.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu, prowadzone w sposób praktyczny i dobrze przyswajalny dla Uczestników:mini wykład,dyskusja moderowana,konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami,ćwiczenia indywidualne i zespołowe.?

Adresaci

 • Kadra zarządzająca wyższego szczebla.
 • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością.
 • Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością.
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością.
 • Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania.

Opinie użytkowników

03.11.2017 r. "Komunikatywność, dobra forma przekazu."
03.11.2017 r. "Otwartość trenera."
14-15.01.2017 r. "Szkolenie jako porównanie nam ISO bardzo dobry pomysł."
14-15.01.2017 r. "Jasne i klarowne odpowiedzi na pytanie. Duża wiedza merytoryczna."
14-15.01.2017 r. "Duża ilość praktycznych ćwiczeń pozwalających przećwiczyć zagadnienie."
14-15.01.2017 r. "Otwartość trenera na pytania, sugestie uczestników interakcje podczas szkolenie."
04.11.2016 r. "Bardzo podobała mi się forma szkolenia , na zasadzie ćwiczeń i pracy ze słuchaczami."
29-30.08.2016 r. "Bardzo dobre prowadzone szkolenie. Ciekawostki zainteresowanie uczestników tematyką."
29-30.08.2016 r. "Przystępna forma, dużo ćwiczeń."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania