Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO9-N

ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 - istotne zmiany

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

Zapoznanie z nowymi zasadami zarządzania jakością przedstawionymi w wydaniu normy ISO 9001:2015 w porównaniu do poprzedniej wersji z 2008 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowej koncepcji tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania oraz koncepcji myślenia opartej na ryzyku.

Symbol szkolenia

ISO9-N

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością. 
2. Zasady zarządzania jakością. 

3. Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie – istotne zmiany, między innymi: 

 • Terminy i definicje. 
 • Kontekst organizacji - zrozumienie organizacji i jej kontekstu. 
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron. 
 • Zakres systemu. 
 • System zarządzania jakością (SZJ) i jego procesy, środowisko dla funkcjonowania procesów. 
 • Przywództwo. 
 • Podejście oparte na ryzyku. 
 • Bardziej elastyczne podejście do dokumentacji. 
 • Wiedza organizacji. 
 • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz. 
4. Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu. 
Ćwiczenia mają na celu: 
 • poszerzenie kompetencji, 
 • poznanie nowych wymagań, zmian, interpretacji wybranych elementów systemu, 
 • przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu,
 • poznanie zasad zarządzania jakością,
 • podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów,
 • terminologia – główne zmiany,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
 • zarządzanie ryzykiem. 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą: 
 • Znali strukturę i ogólną zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015.
 • Znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008.
 • Posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów).
 • Mogli świadomie współuczestniczyć w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015.
 • Posiadali podstawowe kompetencje w zakresie podejścia opartego na ryzyku.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 9001:2015 we własnym zakresie.Zmniejszenie kosztów modyfikacji systemu do nowej wersji dzięki współudziałowi w tych pracach uczestników szkolenia.Zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie różnic między wymaganiami nowego standardu ISO 9001:2015 a standardu z 2008 roku.Zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie myślenia opartego na ryzyku.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu, prowadzone w sposób praktyczny i dobrze przyswajalny dla Uczestników:mini wykład,dyskusja moderowana,konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami,ćwiczenia indywidualne i zespołowe.?

Adresaci

 • Kadra zarządzająca wyższego szczebla.
 • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością.
 • Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością.
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością.
 • Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania.

Opinie użytkowników

03.11.2017 r. "Komunikatywność, dobra forma przekazu."
03.11.2017 r. "Otwartość trenera."
14-15.01.2017 r. "Szkolenie jako porównanie nam ISO bardzo dobry pomysł."
14-15.01.2017 r. "Jasne i klarowne odpowiedzi na pytanie. Duża wiedza merytoryczna."
14-15.01.2017 r. "Duża ilość praktycznych ćwiczeń pozwalających przećwiczyć zagadnienie."
14-15.01.2017 r. "Otwartość trenera na pytania, sugestie uczestników interakcje podczas szkolenie."
04.11.2016 r. "Bardzo podobała mi się forma szkolenia , na zasadzie ćwiczeń i pracy ze słuchaczami."
29-30.08.2016 r. "Bardzo dobre prowadzone szkolenie. Ciekawostki zainteresowanie uczestników tematyką."
29-30.08.2016 r. "Przystępna forma, dużo ćwiczeń."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania