Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZL-P

Kierownik laboratorium

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Poznanie i rozszerzenie kluczowych zagadnień z jakimi borykają się kierownicy laboratoriów w zakresie podejścia procesowego oraz istoty i ważności działań pracowników wpływających na cele systemu zarządzania.  
 • Rozwój kompetencji i budowanie świadomości personelu wpływającego na jakość pomiarów, badań i wzorcowań. 
 • Poznanie zasad ustalania właściwych procesów komunikacyjnych, obejmujących skuteczność systemu zarządzania, w tym procesu działań zapobiegawczych, ukierunkowanie na zapobieganie błędom, redukcję ryzyka i usuwanie słabych ogniw.  

Symbol szkolenia

ZL-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szczegółowy:  

1. Charakterystyka standardów jakościowych.
2. Kluczowe zasady:
 • cele jakości,
 • satysfakcja klienta,
 • ciągłe doskonalenie,
 • TQM kompleksowe zarządzanie jakością,
 • podejście procesowe,
 • praca zespołowa.
3. Mapowanie procesów, 5S.
4. Analiza problemu – SMART.
5. Burza mózgów, Metoda Pareto, Diagram rybiej ości (Ishikawy), 5 pytań dlaczego. 
6. Odpowiedzialność i kompetencje kierownictwa.
7. Organizacja, System Zarządzania.
8. Zarządzanie dokumentacją  (Polityka Jakości, Księga Jakości, Instrukcje SOP).
9. Przegląd zapytań klientów i zakupy.
10. Skargi i nadzorowanie niezgodnych wyrobów.
11. Działania korygujące i zapobiegawcze.
12. Nadzorowanie zapisów. 
13. Feedback wewnętrzny.
14. Przeprowadzanie auditów.
15. Przeglądy zarządzania i doskonalenie.
16. Utrzymanie systemu zarządzania.
17. Przykłady zastosowań:
 • laboratorium pomiarowe i wzorcujące,
 • laboratorium badawcze,
 • laboratorium będące częścią większej organizacji,
 • lokalizacje tymczasowe / ruchome.
Ćwiczenia:
 • Kierownik laboratorium - ocena i formalne narzędzia jakie należy użyć aby wdrożyć system zarządzania. 
 • Zastosowanie zasad TQM w laboratorium.
 • Przygotowanie Polityki Jakości z celem uzyskania akredytacji.
 • Procedura organizacji auditów.
 • Przygotowanie przeglądu zarządzania.
Zalecenia dla Uczestników:
 • podstawowa, praktyczna znajomość normy PN ISO 17025:2005 oraz zasad funkcjonowania laboratorium w swojej organizacji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy nauczą się:
 • wykrywać i korygować słabe ogniwa w systemie zarządzania jakością i realizowanych procesach,
 • nowoczesnego spojrzenia na laboratorium pozwalającego na efektywne zarządzanie zasobami,
 • skutecznego wdrażania systemu zarządzania w laboratorium,
 • metody wykrywania i korygowania słabych ogniw.
Uczestnicy dowiedzą się:
 • jak osiągnąć skuteczne wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium,
 • jakie są zasady podejmowania działań zapobiegawczych,
 • jakie jest nowoczesne spojrzenie na laboratorium pozwalające na efektywne zarządzanie zasobami.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Szkolenie zawiera istotne wskazania dla kierownictwa laboratorium jak osiągnąć skuteczne wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium, uzyskanie umiejętności skutecznego wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium, poznanie metody wykrywania i korygowania słabych ogniw,poznanie zasad podejmowania działań zapobiegawczych, nowoczesne spojrzenie na laboratorium pozwalające na efektywne zarządzanie zasobami, możliwość zapoznania się z podejściem prezentowanym przez uczestników z różnych przedsiębiorstw/laboratoriów,okazja do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń.

Adresaci

 • kierownictwo laboratorium,
 • kierownik techniczny, Kierownik ds. jakości i ich zastępcy,
 • personel którego działania wpływają na jakość (pobieranie próbek, wykonanie pomiarów/badań/wzorcowań, akceptacja pracy niezgodnej, działania korygujące, opinie i interpretacje), 
 • menedżerowie średniego szczebla.

Zastosowanie

Laboratoria pomiarowe, badawcze i wzorcujące. Istotne wskazania dla kierownictwa laboratorium jak osiągnąć skuteczne wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium. Rola i zadania - budowanie świadomości personelu wpływającego na jakość pomiarów, badań i wzorcowań. Ukierunkowanie na zapobieganie błędom, redukcję ryzyka i usuwanie słabych ogniw. Monitorowanie skuteczności i efektywności.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek