Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZL-P

Kierownik laboratorium

Oferta archiwalna
Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Poznanie i rozszerzenie kluczowych zagadnień z jakimi borykają się kierownicy laboratoriów w zakresie podejścia procesowego oraz istoty i ważności działań pracowników wpływających na cele systemu zarządzania.  
 • Rozwój kompetencji i budowanie świadomości personelu wpływającego na jakość pomiarów, badań i wzorcowań. 
 • Poznanie zasad ustalania właściwych procesów komunikacyjnych, obejmujących skuteczność systemu zarządzania, w tym procesu działań zapobiegawczych, ukierunkowanie na zapobieganie błędom, redukcję ryzyka i usuwanie słabych ogniw.  

Symbol szkolenia

ZL-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szczegółowy:  

1. Charakterystyka standardów jakościowych.
2. Kluczowe zasady:
 • cele jakości,
 • satysfakcja klienta,
 • ciągłe doskonalenie,
 • TQM kompleksowe zarządzanie jakością,
 • podejście procesowe,
 • praca zespołowa.
3. Mapowanie procesów, 5S.
4. Analiza problemu – SMART.
5. Burza mózgów, Metoda Pareto, Diagram rybiej ości (Ishikawy), 5 pytań dlaczego. 
6. Odpowiedzialność i kompetencje kierownictwa.
7. Organizacja, System Zarządzania.
8. Zarządzanie dokumentacją  (Polityka Jakości, Księga Jakości, Instrukcje SOP).
9. Przegląd zapytań klientów i zakupy.
10. Skargi i nadzorowanie niezgodnych wyrobów.
11. Działania korygujące i zapobiegawcze.
12. Nadzorowanie zapisów. 
13. Feedback wewnętrzny.
14. Przeprowadzanie auditów.
15. Przeglądy zarządzania i doskonalenie.
16. Utrzymanie systemu zarządzania.
17. Przykłady zastosowań:
 • laboratorium pomiarowe i wzorcujące,
 • laboratorium badawcze,
 • laboratorium będące częścią większej organizacji,
 • lokalizacje tymczasowe / ruchome.
Ćwiczenia:
 • Kierownik laboratorium - ocena i formalne narzędzia jakie należy użyć aby wdrożyć system zarządzania. 
 • Zastosowanie zasad TQM w laboratorium.
 • Przygotowanie Polityki Jakości z celem uzyskania akredytacji.
 • Procedura organizacji auditów.
 • Przygotowanie przeglądu zarządzania.
Zalecenia dla Uczestników:
 • podstawowa, praktyczna znajomość normy PN ISO 17025:2005 oraz zasad funkcjonowania laboratorium w swojej organizacji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy nauczą się:
 • wykrywać i korygować słabe ogniwa w systemie zarządzania jakością i realizowanych procesach,
 • nowoczesnego spojrzenia na laboratorium pozwalającego na efektywne zarządzanie zasobami,
 • skutecznego wdrażania systemu zarządzania w laboratorium,
 • metody wykrywania i korygowania słabych ogniw.
Uczestnicy dowiedzą się:
 • jak osiągnąć skuteczne wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium,
 • jakie są zasady podejmowania działań zapobiegawczych,
 • jakie jest nowoczesne spojrzenie na laboratorium pozwalające na efektywne zarządzanie zasobami.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Szkolenie zawiera istotne wskazania dla kierownictwa laboratorium jak osiągnąć skuteczne wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium, uzyskanie umiejętności skutecznego wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium, poznanie metody wykrywania i korygowania słabych ogniw,poznanie zasad podejmowania działań zapobiegawczych, nowoczesne spojrzenie na laboratorium pozwalające na efektywne zarządzanie zasobami, możliwość zapoznania się z podejściem prezentowanym przez uczestników z różnych przedsiębiorstw/laboratoriów,okazja do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń.

Adresaci

 • kierownictwo laboratorium,
 • kierownik techniczny, Kierownik ds. jakości i ich zastępcy,
 • personel którego działania wpływają na jakość (pobieranie próbek, wykonanie pomiarów/badań/wzorcowań, akceptacja pracy niezgodnej, działania korygujące, opinie i interpretacje), 
 • menedżerowie średniego szczebla.

Zastosowanie

Laboratoria pomiarowe, badawcze i wzorcujące. Istotne wskazania dla kierownictwa laboratorium jak osiągnąć skuteczne wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium. Rola i zadania - budowanie świadomości personelu wpływającego na jakość pomiarów, badań i wzorcowań. Ukierunkowanie na zapobieganie błędom, redukcję ryzyka i usuwanie słabych ogniw. Monitorowanie skuteczności i efektywności.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania