Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NL

Norma laboratoryjna 17025

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z wymaganiami dla laboratoriów wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, aby umożliwić wykazanie, że laboratorium jest kompetentnie i może generować ważne wyniki.
 • Przedstawienie systemowych elementów, które określają działalność merytoryczną laboratoriów, oraz zarządzanie, administrowanie i działalność techniczną.
 • Osiągnięcie przez uczestników sukcesu w projektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania laboratorium zgodnego z PN-EN ISO 17025: 2018.
 • Poprawa skuteczności i efektywności działania laboratorium w oparciu o wymagania PN-EN ISO 17025:2018.

Symbol szkolenia

NL

Terminy i miejsce

17 - 18 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 17 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Ogólne i strukturalne wymagania dla Systemu Zarządzania.
2. Wymagania w zakresie zasobów:
 • Wyposażenie.
 • Kompetencje personelu.
 • Obiekty i warunki środowiskowe.
 • Dostęp do wyposażenia, wzorcowanie i zdolność uzyskania poprawnych wyników.
 • Spójność pomiarowa wobec wzorców SI / innych właściwych odniesień. 
 • Pomiary długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia, tolerancji złożonych.
 • Badanie cech atrybutowych.
3. Wymagania procesowe:
 • Przegląd zapytań, ofert i umów.
 • Wybór, weryfikacja i walidacja metod właściwych dla działalności laboratorium.
 • Pobieranie próbek i postępowanie z obiektami.
 • Zapewnienie jakości wyników – ocena niepewności.
 • Raportowanie wyników, wymagania dla raportów z badań.
 • Nadzorowanie danych i informacji.
4. Wymagania Systemu Zarządzania opcja A:
 • Zarządzanie dokumentacją dla PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: Polityki i cele; Procedury, specyfikacje; Instrukcje pracy; Formularze i szablony, inne dokumenty techniczne.
 • Działania wobec ryzyka (zagrożenia i możliwości).
 • Powiązania pomiędzy ISO 17025 a ISO 9001: 2015    

5. Wymagania Systemu Zarządzania opcja B.
 
Ćwiczenia:

 • Zachowanie bezstronności i poufności w laboratorium.
 • Wymagania dla wyposażenia, wzorców i materiałów referencyjnych stosowanych w laboratorium.
 • Selekcja, weryfikacja i walidacja metod.
 • Opracowanie diagramu żółwia dla wybranego procesu systemu zarządzania laboratorium.
 • Analiza ryzyka w zakresie możliwości osiągnięcia celów działania laboratorium.
 • Ocena i oszacowanie źródeł niepewności w metodzie. 
 • Raport z badań a świadectwo z pomiarów / wzorcowań – podobieństwa i różnice.
 • Lista kontrolna do oceny zgodności dokumentacji Systemu Zarządzania Laboratorium z ISO 17025:2018.

 

 

Więcej przeczytasz na naszym blogu!

Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie wymagań ISO 17025:2018.
 • Umiejętność  projektowania, wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania laboratorium.
 • Zapewnienie kompetencji laboratorium i generowania ważnych wyników.
 • Obniżenie kosztów złej jakości poprzez uzyskiwanie pewnych wyników.
 • Optymalizacja metod badania i pomiarów.
 • Przygotowanie laboratorium do auditów na zgodność z ISO 17025:2018 i ISO 9001:2015.

Adresaci

 • Kierownictwo laboratorium.
 • Pracownicy laboratoriów badawczych i pomiarowych.
 • Osoby, które projektują system zarządzania laboratorium i zmierzają do potwierdzenia jego zgodności wg ISO 17025:2018.
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Opinie użytkowników

"Bardzo dobra komunikacja z trenerem.
"Wysoka wiedza trenera."
"Miła atmosfera podczas szkolenia, trener otwarty na potrzeby grupy."
"Ciekawie przekazana wiedza. Ogromne doświadczenie prowadzącego."
"Bardzo komunikatywna i pozytywna pani trener."
"Trener o ogromnej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Potrafi w przystępny sposób przekazać tę wiedzę."
"Duża wiedza i otwartość trenera na pytania."
"Elastyczność i fachowość trenera. Trener - mechanik - idealny wybór do naszej firmy."
"Szkolenie na temat, bardzo rzeczowe, dodatkowe przykłady z życia ułatwiające zapamiętywanie nowej wiedzy."
"Bardzo fachowy trener z ogromnym doświadczeniem."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek