Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-STW

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu cykl uczenia się dorosłych oraz czynników motywacyjnych wpływających na przyswajania wiedzy, co z kolei pozwoli na trafny dobór metody prowadzenia szkolenia w zależności od tematyki, jak i grupy uczestników. 
 • Poznanie rezerw kompetencyjnych, które należy rozwijać. 
 • Poznanie swoich mocnych i słabych stron jako trenera. 
 • Trafniejsze identyfikowania celów szkoleń oraz sposobów ich osiągnięcia. 
 • Doskonalenie umiejętności przygotowywania programów szkoleniowych, profesjonalnych prezentacji, materiałów dla uczestników. 
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznego przekazu treści szkoleniowych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami. 
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu sposobów poprowadzenia szkoleń w celu utrzymania poziomu zaangażowania i utrzymania dynamiki zajęć.

Symbol szkolenia

UO-STW

Terminy i miejsce

24 - 25 czerwca 2024 GWARANTOWANY BRAK MIEJSC
do rozpoczęcia pozostało 6 dni 1 godzina
Lokalizacja: Kraków ul. Bociana
28 - 29 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
09 - 10 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 21 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Uczenie się:
 • Praktyczne podejście. 
 • Jak uczą się dorośli? 
 • Etapy uczenia się dorosłych. 
 • Style uczenia się. 
2. Trener idealny:
 • Kompetencje trenera. 
 • Moje mocne i słabe strony jako trenera. 
 • Cechy dobrego trenera. 
3. Przygotowanie szkolenia:
 • Badanie potrzeb szkoleniowych. 
 • Przygotowanie programu i konspektu szkolenia. 
 • Pomoce i materiały dla uczestników. 
 • Wybór miejsca szkolenia. 
 4. Trener i uczestnicy szkolenia: 
 • Umiejętności komunikacyjne. 
 • Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy. 
 • Bariery językowe w przekazywaniu informacji. 
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera. 
 • Współpraca z grupą szkoleniową. 
 • Fazy procesu grupowego. 
 • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego. 
 • Sytuacje trudne w pracy trenera. 
 • Trudne sytuacje szkoleniowe. 
 • Trudni uczestnicy i ich zachowania. 
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami. 
 5. Prezentacja:
 • Przygotowanie slajdów i materiałów dla uczestników. 
 • Wykorzystanie sprzętu do prezentowania. 
 • Wystąpienia publiczne: trema, trudne sytuacje, złote zasady. 
6. Prowadzenie:
 • Otwarcie szkolenia. 
 • Prowadzenie dyskusji. 
 • Przeprowadzanie ćwiczeń. 
 • Jak zaangażować uczestników. 
7. Trening szkoleniowy:
 • Trening wystąpień (przygotowanie krótkiego szkolenia i ćwiczenia przed grupą z użyciem kamery video). 
 • Analiza nagrań oraz informacja zwrotna ze strony uczestników i prowadzących.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie: 
 • prawidłowo dokonać identyfikacji strategii oraz zaplanować proces IAPS, 
 • precyzyjnie określić i uzgodnić potrzeby szkoleniowe na poziomie jednostki, zespołu, organizacji, 
 • przygotować raport IAPS, 
 • określić i przygotować metody oceny sesji szkoleniowych (treningowych) w kontekście realizacji celów uczenia się i oczekiwanych rezultatów, 
 • dokonać wyboru, zaplanować i wdrożyć adekwatne metody walidacji i ewaluacji dla dokonania oceny efektywności szkolenia (treningu), 
 • przygotować raport poszkoleniowy, 
 • znać metodologię czterech poziomów oceny efektywności szkoleń (model D. L. Kirkpatrick'a), 
 • zidentyfikować cele/rezultaty osiągania wyników pracy, treningu, uczenia się, 
 • dokonać prawidłowego wyboru odpowiedniej metody prowadzenia szkolenia, przy zachowaniu precyzyjnych kryteriów wyboru, 
 • prawidłowo zaprojektować strukturę sesji szkoleniowej (treningowej) i rozwoju, 
 • zaplanować i zarządzać efektywnym i bezpiecznym środowiskiem uczenia się, 
 • zidentyfikować i przezwyciężyć bariery pojawiających się w procesie nauczania, 
 • dokonać prawidłowego wyboru i zastosowania różnego typu materiałów pomocniczych, wspierających proces uczenia się, 
 • dokonać prawidłowego wyboru i zastosowania różnego typu metod szkoleniowych (treningowych) odpowiednich do przyjętych celów uczenia się oraz oczekiwanych rezultatów w zakresie treningu i rozwoju (przy uwzględnieniu zależności nakłady – korzyści), 
 • znać kluczowe zasady związane z uczeniem się dorosłych, 
 • znać style uczenia się (wg D. Kolba), 
 • znać cykl uczenia się empirycznego oraz możliwości jego stosowania, 
 • znać zasady formułowania celów szkoleniowych i rozwojowych. 
 • zidentyfikować swoje mocne i słabe strony związane z wykonywaniem zawodu/funkcji trenera, 
 • znać kluczowe zasady udzielania uczestnikom informacji zwrotnej, 
 • znać charakterystykę dynamiki grupowej i zespołowej oraz jej wpływu na proces uczenia się, 
 • znać metody prowadzenia szkolenia (ich zalety i wady), 
Ponadto uczestnicy: 
 • nabędą praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia sesji szkoleniowych, 
 • uzyskają informację zwrotną od trenera prowadzącego na temat metodologii i sposobu prowadzenia sesji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zbudowanie wśród pracowników bazy kompetencyjnej i potencjału do realizacji szkoleń, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z realizowaniem szkoleń jedynie przez firmy zewnętrzne.Poprawa jakości i zwiększenie efektywności szkoleń wewnętrznych w firmie. Wspieranie przez trenerów wewnętrznych zmian wynikających ze szkolenia (np. motywowanie pracowników do korzystania z nowych procesów/rozwiązań). Wspieranie działu HR/kadry zarządzającej w podejmowanych działaniach szkoleniowych etc. Rozwinięcie kompetencji pracowników firmy, a tym samym ich dodatkowa motywacja.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Adresaci

 • Liderzy/pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń wewnętrznych w organizacji.
 • Liderzy/pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie nowych procesów/produktów/programów szkoleniowych.
 • Specjaliści posiadający wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody i techniki danej specjalizacji.

Opinie użytkowników

21-22.11.2019 r. "Bardzo zdolny trener, świetnie buduje kontakt z grupą, podaje bardzo dużo przykładów, praktycznych narzędzi, które można wykorzystać przy tworzeniu szkoleń."
21-22.11.2019 r. "Jestem pod wrażeniem, szkolenie powyżej moich oczekiwań."
24-25.06.2019 r. "Trener przygotowany, prowadził zajęcia w atrakcyjny sposób stosując różne techniki pracy z grupą. Komunikatywny i nastawiony na współpracę, dobrze się go słucha. Pomysłowe wstawki, dowcipy. Świetne przygotowanie merytoryczne. Budowanie zaufania do siebie a także pozyskiwanie zaangażowania od uczestników. Brawo!"
24-25.06.2019 r. "Dużo przykładów. Trener potrafił dostosować się do oczekiwań."
09-10.04.2018 r. "Bardzo podobało mi się szkolenie, przydatne w mojej pracy, poprawiające moją dotychczasową pracę."
09-10.04.2018 r. "Dużo wiedzy poza tematami - programem szkolenia. Duża wiedza trenera z różnych branż."
09-10.11.2016 r. "Bardzo rozwojowe szkolenie z obszaru umiejętności miękkich."
21-22.06.2016 r. "Szkolenie bardzo fajne, profesjonalnie przeprowadzone."
21-22.06.2016 r. "Odpowiednie tempo zajęć dostosowane do uczestników, równowaga teorii do praktyki."
16-17.12.2015 r. "Bardzo pomocne szkolenie, prowadząca bardzo kompetentna, posiada nieprzeciętną wiedzę, jest przebojowa i komunikatywna."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2600.00 zł netto
3198.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania