Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-STW

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu cykl uczenia się dorosłych oraz czynników motywacyjnych wpływających na przyswajania wiedzy, co z kolei pozwoli na trafny dobór metody prowadzenia szkolenia w zależności od tematyki, jak i grupy uczestników. 
 • Poznanie rezerw kompetencyjnych, które należy rozwijać. 
 • Poznanie swoich mocnych i słabych stron jako trenera. 
 • Trafniejsze identyfikowania celów szkoleń oraz sposobów ich osiągnięcia. 
 • Doskonalenie umiejętności przygotowywania programów szkoleniowych, profesjonalnych prezentacji, materiałów dla uczestników. 
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznego przekazu treści szkoleniowych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami. 
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu sposobów poprowadzenia szkoleń w celu utrzymania poziomu zaangażowania i utrzymania dynamiki zajęć.

Symbol szkolenia

UO-STW

Terminy i miejsce

06 - 07 maja 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Uczenie się:
 • Praktyczne podejście. 
 • Jak uczą się dorośli? 
 • Etapy uczenia się dorosłych. 
 • Style uczenia się. 
2. Trener idealny:
 • Kompetencje trenera. 
 • Moje mocne i słabe strony jako trenera. 
 • Cechy dobrego trenera. 
3. Przygotowanie szkolenia:
 • Badanie potrzeb szkoleniowych. 
 • Przygotowanie programu i konspektu szkolenia. 
 • Pomoce i materiały dla uczestników. 
 • Wybór miejsca szkolenia. 
 4. Trener i uczestnicy szkolenia: 
 • Umiejętności komunikacyjne. 
 • Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy. 
 • Bariery językowe w przekazywaniu informacji. 
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera. 
 • Współpraca z grupą szkoleniową. 
 • Fazy procesu grupowego. 
 • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego. 
 • Sytuacje trudne w pracy trenera. 
 • Trudne sytuacje szkoleniowe. 
 • Trudni uczestnicy i ich zachowania. 
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami. 
 5. Prezentacja:
 • Przygotowanie slajdów i materiałów dla uczestników. 
 • Wykorzystanie sprzętu do prezentowania. 
 • Wystąpienia publiczne: trema, trudne sytuacje, złote zasady. 
6. Prowadzenie:
 • Otwarcie szkolenia. 
 • Prowadzenie dyskusji. 
 • Przeprowadzanie ćwiczeń. 
 • Jak zaangażować uczestników. 
7. Trening szkoleniowy:
 • Trening wystąpień (przygotowanie krótkiego szkolenia i ćwiczenia przed grupą z użyciem kamery video). 
 • Analiza nagrań oraz informacja zwrotna ze strony uczestników i prowadzących.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie: 
 • prawidłowo dokonać identyfikacji strategii oraz zaplanować proces IAPS, 
 • precyzyjnie określić i uzgodnić potrzeby szkoleniowe na poziomie jednostki, zespołu, organizacji, 
 • przygotować raport IAPS, 
 • określić i przygotować metody oceny sesji szkoleniowych (treningowych) w kontekście realizacji celów uczenia się i oczekiwanych rezultatów, 
 • dokonać wyboru, zaplanować i wdrożyć adekwatne metody walidacji i ewaluacji dla dokonania oceny efektywności szkolenia (treningu), 
 • przygotować raport poszkoleniowy, 
 • znać metodologię czterech poziomów oceny efektywności szkoleń (model D. L. Kirkpatrick'a), 
 • zidentyfikować cele/rezultaty osiągania wyników pracy, treningu, uczenia się, 
 • dokonać prawidłowego wyboru odpowiedniej metody prowadzenia szkolenia, przy zachowaniu precyzyjnych kryteriów wyboru, 
 • prawidłowo zaprojektować strukturę sesji szkoleniowej (treningowej) i rozwoju, 
 • zaplanować i zarządzać efektywnym i bezpiecznym środowiskiem uczenia się, 
 • zidentyfikować i przezwyciężyć bariery pojawiających się w procesie nauczania, 
 • dokonać prawidłowego wyboru i zastosowania różnego typu materiałów pomocniczych, wspierających proces uczenia się, 
 • dokonać prawidłowego wyboru i zastosowania różnego typu metod szkoleniowych (treningowych) odpowiednich do przyjętych celów uczenia się oraz oczekiwanych rezultatów w zakresie treningu i rozwoju (przy uwzględnieniu zależności nakłady – korzyści), 
 • znać kluczowe zasady związane z uczeniem się dorosłych, 
 • znać style uczenia się (wg D. Kolba), 
 • znać cykl uczenia się empirycznego oraz możliwości jego stosowania, 
 • znać zasady formułowania celów szkoleniowych i rozwojowych. 
 • zidentyfikować swoje mocne i słabe strony związane z wykonywaniem zawodu/funkcji trenera, 
 • znać kluczowe zasady udzielania uczestnikom informacji zwrotnej, 
 • znać charakterystykę dynamiki grupowej i zespołowej oraz jej wpływu na proces uczenia się, 
 • znać metody prowadzenia szkolenia (ich zalety i wady), 
Ponadto uczestnicy: 
 • nabędą praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia sesji szkoleniowych, 
 • uzyskają informację zwrotną od trenera prowadzącego na temat metodologii i sposobu prowadzenia sesji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zbudowanie wśród pracowników bazy kompetencyjnej i potencjału do realizacji szkoleń, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z realizowaniem szkoleń jedynie przez firmy zewnętrzne.Poprawa jakości i zwiększenie efektywności szkoleń wewnętrznych w firmie. Wspieranie przez trenerów wewnętrznych zmian wynikających ze szkolenia (np. motywowanie pracowników do korzystania z nowych procesów/rozwiązań). Wspieranie działu HR/kadry zarządzającej w podejmowanych działaniach szkoleniowych etc. Rozwinięcie kompetencji pracowników firmy, a tym samym ich dodatkowa motywacja.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Adresaci

 • Liderzy/pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń wewnętrznych w organizacji.
 • Liderzy/pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie nowych procesów/produktów/programów szkoleniowych.
 • Specjaliści posiadający wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody i techniki danej specjalizacji.

Opinie użytkowników

21-22.11.2019 r. "Bardzo zdolny trener, świetnie buduje kontakt z grupą, podaje bardzo dużo przykładów, praktycznych narzędzi, które można wykorzystać przy tworzeniu szkoleń."
21-22.11.2019 r. "Jestem pod wrażeniem, szkolenie powyżej moich oczekiwań."
24-25.06.2019 r. "Trener przygotowany, prowadził zajęcia w atrakcyjny sposób stosując różne techniki pracy z grupą. Komunikatywny i nastawiony na współpracę, dobrze się go słucha. Pomysłowe wstawki, dowcipy. Świetne przygotowanie merytoryczne. Budowanie zaufania do siebie a także pozyskiwanie zaangażowania od uczestników. Brawo!"
24-25.06.2019 r. "Dużo przykładów. Trener potrafił dostosować się do oczekiwań."
09-10.04.2018 r. "Bardzo podobało mi się szkolenie, przydatne w mojej pracy, poprawiające moją dotychczasową pracę."
09-10.04.2018 r. "Dużo wiedzy poza tematami - programem szkolenia. Duża wiedza trenera z różnych branż."
09-10.11.2016 r. "Bardzo rozwojowe szkolenie z obszaru umiejętności miękkich."
21-22.06.2016 r. "Szkolenie bardzo fajne, profesjonalnie przeprowadzone."
21-22.06.2016 r. "Odpowiednie tempo zajęć dostosowane do uczestników, równowaga teorii do praktyki."
16-17.12.2015 r. "Bardzo pomocne szkolenie, prowadząca bardzo kompetentna, posiada nieprzeciętną wiedzę, jest przebojowa i komunikatywna."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2600.00 zł netto
3198.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania