Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DIN-20457

Zasady projektowania i tolerancje dla wyrobów z tworzyw sztucznych wg ISO 20457:2020 (zastępującej DIN 16742)

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z problematyką doboru tolerancji dla tworzyw sztucznych.
 • Zdobycie wiedzy na temat możliwości technicznych dotyczących uzyskania odpowiednich tolerancji wymiarowych i geometrycznych w przetwórstwie tworzyw.
 • Nabycie umiejętności doboru klas tolerancji wg określonych w normie zasad.
 • Poznanie wytycznych normy do zatwierdzania form i części z tworzyw do produkcji seryjnej.

Symbol szkolenia

DIN-20457

Terminy i miejsce

30 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 23 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
25 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 19 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień związanych z przetwórstwem tworzyw w odniesieniu do tematów omówionych w normie ISO 20457

 • Struktura normy i wymagania
 • Wprowadzenie do problematyki tolerancji dla tworzyw sztucznych
 • Różnice w doborze tolerancji dla wyrobów metalowych w stosunku do tworzyw
 • Klasy tolerancji dla części formowanych z tworzyw sztucznych
 • Właściwości tworzyw i wpływ rodzaju materiału i jego cech na wymiary wyrobów (skurcz, sztywność, twardość).
 • Zasady doboru tolerancji wymiarowych i geometrycznych
 • Warunki zatwierdzania części do produkcji
 • Czynniki w procesie, którymi można regulować wymiary.
 • Wady wyprasek wymiarowe oraz kształtowe i praktyczne sposoby rozwiązywania problemów
 • Podsumowanie

Ćwiczenia:

 1. Przedstawienie rodzajów problemów, z którymi najczęściej spotykają się uczestnicy i przyporządkowanie ich do poszczególnych kategorii 5M
  Forma: Dyskusja grupowa
 2. Obliczanie współczynnika skurczu i wymiarów gniazda formy
  Forma: Ćwiczenie indywidualne
 3. Określanie tolerancji w zależności od sposobu tworzenia danego wymiaru w formie
  Forma: Ćwiczenie indywidualne
 4. Metoda doboru klasy tolerancji dla różnego rodzaju tworzyw i technologii produkcji
 5. Omówienie metod radzenia sobie z poszczególnymi problemami z punktu 1
  Forma: Praca zespołowa

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Jak dobierać tolerancje wymiarowe i geometryczne dla wyrobów z tworzyw sztucznych, biorąc pod uwagę posiadany park maszynowy i przetwarzany materiał
 • Jak radzić sobie z problemami produkcyjnymi dotyczącymi wymiarów wyprasek
 • Jak uargumentować w oparciu o normę, która klasa tolerancji jest osiągalna w danych warunkach.

 

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są różnice w doborze tolerancji dla wyrobów z tworzyw sztucznych a metalowych
 • Co wpływa na zachowanie się tworzyw w procesie i ich finalne wymiary oraz geometrię
 • Jak podchodzić do procesu zamawiania form i ich akceptacji.
 • Jak zatwierdzać wyroby z tworzyw do produkcji seryjnej
 • Jak zwiększać precyzję  produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Metodyka

 • Wykładana teoria ilustrowana przykładami wyrobów i materiałem filmowym
 • Dyskusja panelowa,
 • Warsztaty prowadzone zespołowo i indywidualne
 • Wymiana doświadczeń praktycznych

Adresaci

 • Projektanci/konstruktorzy
 • CAD designers
 • Inżynierowie produktu
 • Pracownicy R&D
 • Inżynierowie jakości

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych