Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB I-ONL
Online

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.
 • Symbol szkolenia

  L6S-BB I-ONL

  Terminy i miejsce

  08 - 10 listopada 2023
  do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 13 dni
  Lokalizacja: Online

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

  Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  SESJA I DZIEŃ I
   
  1. Istota Lean Six Sigma:
  • Ewolucja programów Lean i Six Sigma.
  • Integracja metodyki i narzędzi Lean i Six Sigma.
  • Istota programu Lean Six Sigma.
  • Korzyści z realizacji programu Lean Six Sigma.
  • Przykłady projektów LSS w produkcji i usługach.
  • Role i zadania w programie Lean Six Sigma.
  • Rola, szkolenie i wymagania dotyczące Black Belta.
  2. Metodyki Lean Six Sigma Black Belt.
  3. Metodyka realizacji projektów Lean Six Sigma:
  • Kategoryzacja problemów występujących w firmie.
  • Istota i cele projektów Lean Six Sigma.
  • Priorytetyzacja, kryteria i dobór projektów.
  • Metodyka DMAIC.
  • Metodyka DMADV.
  • Przykłady projektów.
  4. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study):
  • Projekt 1: poprawa zdolności procesu.
  • Projekt 2: Skrócenie cyklu (czasu realizacji) procesu.
  • Projekt 3: Poprawa wydajności procesu/stanowiska/linii.
  SESJA I DZIEŃ II
   
  1. Warsztat realizacji projektu.
  2. Wprowadzenie do warsztatów Lean Six Sigma Black Belt:
  • Cele warsztatu.
  • Przebieg warsztatów.
  • Prezentacjarezentacja.
  • Dyskusja.
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC:
   
  FAZA 1 – DEFINE (definiuj projekt) 
  • Definiowanie projektów doskonalenia.
  • Podstawowe cele i mierniki projektów Six Sigma.
  • Sformułowanie problemu i celu projektu.
  • Zakres projektu.
  • Kamienie milowe.
  • Przygotowanie Project Charter (karty projektu).
  • Analiza (top level) procesu.
  • Analiza SIPOC.
  • Analiza VSM.
  • Analiza VOC (Kano, CTX, badania klientów).
  • Definiowanie parametrów CTQ.
  • Przegląd wyników fazy Define.
  • Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)
  • Określenie mierników rezultatów procesu Y.
  • Definiowanie CTQ, CTQ Tree.
  • Definicje operacyjne Y.
  • Definiowanie specyfikacji Y (standardy, specyfikacja).
  SESJA I DZIEŃ III
   
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC:
   
  FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)
  • Określenie planu zbierania danych.
  • Rodzaje danych.
  • Proces zbierania danych.
  • Wielkość prób.
  • Identyfikacja potencjalnych czynników X wpływających na Y.
  • Opracowanie planu zbierania danych.
  • Walidacja systemu pomiarowego (R&R, Atribute Study).
  • Walidacja systemu pomiarowego dla parametrów ciągłych i atrybutowych.
  • Gage R&R Study.
  • Metoda Kappa.
  • Warunki opracowania skutecznego planu zbierania danych.
  • Metodyka realizacji projektu LSS wg etapów DMAIC.
   FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)
  • Przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu.
  • Badanie rozkładu danych.
  • Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot.
  • Badanie normalności rozkładu.
  • Określenie prawdopodobieństwa określonego zdarzenia losowego.
  • Analiza zmienności procesu w czasie (karty kontrolne, Run Chart).
  • Analiza stabilności procesu.
  • Interpretacja zmienności specjalnej.
  • Analiza obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, Zst, Zlt, Z.
  • DPMO, wartość Sigma.
  • Interpretacja wyników.
   Prezentacja funkcji i możliwości programu Minitab
  2. Realizacja projektu własnego.
  3. Przygotowanie się uczestników do procesu zbierania danych o procesie?.
   
  Szkolenie jest kontynuowane w kolejnych 3 zjazdach.

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik będzie:

  • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
  • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
  • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
  • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
  • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
  • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
  • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe. Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

  Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).
 • Dodatkowe informacje


  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  3250.00 zł netto
  3997.50 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania