Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB I-ONL
Online

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.
 • Symbol szkolenia

  L6S-BB I-ONL

  Terminy i miejsce

  11 - 13 września 2024
  do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 22 dni
  Lokalizacja: Online

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

  Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  SESJA I DZIEŃ I
   
  1. Istota Lean Six Sigma:
  • Ewolucja programów Lean i Six Sigma.
  • Integracja metodyki i narzędzi Lean i Six Sigma.
  • Istota programu Lean Six Sigma.
  • Korzyści z realizacji programu Lean Six Sigma.
  • Przykłady projektów LSS w produkcji i usługach.
  • Role i zadania w programie Lean Six Sigma.
  • Rola, szkolenie i wymagania dotyczące Black Belta.
  2. Metodyki Lean Six Sigma Black Belt.
  3. Metodyka realizacji projektów Lean Six Sigma:
  • Kategoryzacja problemów występujących w firmie.
  • Istota i cele projektów Lean Six Sigma.
  • Priorytetyzacja, kryteria i dobór projektów.
  • Metodyka DMAIC.
  • Metodyka DMADV.
  • Przykłady projektów.
  4. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study):
  • Projekt 1: poprawa zdolności procesu.
  • Projekt 2: Skrócenie cyklu (czasu realizacji) procesu.
  • Projekt 3: Poprawa wydajności procesu/stanowiska/linii.
  SESJA I DZIEŃ II
   
  1. Warsztat realizacji projektu.
  2. Wprowadzenie do warsztatów Lean Six Sigma Black Belt:
  • Cele warsztatu.
  • Przebieg warsztatów.
  • Prezentacjarezentacja.
  • Dyskusja.
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC:
   
  FAZA 1 – DEFINE (definiuj projekt) 
  • Definiowanie projektów doskonalenia.
  • Podstawowe cele i mierniki projektów Six Sigma.
  • Sformułowanie problemu i celu projektu.
  • Zakres projektu.
  • Kamienie milowe.
  • Przygotowanie Project Charter (karty projektu).
  • Analiza (top level) procesu.
  • Analiza SIPOC.
  • Analiza VSM.
  • Analiza VOC (Kano, CTX, badania klientów).
  • Definiowanie parametrów CTQ.
  • Przegląd wyników fazy Define.
  • Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)
  • Określenie mierników rezultatów procesu Y.
  • Definiowanie CTQ, CTQ Tree.
  • Definicje operacyjne Y.
  • Definiowanie specyfikacji Y (standardy, specyfikacja).
  SESJA I DZIEŃ III
   
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC:
   
  FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)
  • Określenie planu zbierania danych.
  • Rodzaje danych.
  • Proces zbierania danych.
  • Wielkość prób.
  • Identyfikacja potencjalnych czynników X wpływających na Y.
  • Opracowanie planu zbierania danych.
  • Walidacja systemu pomiarowego (R&R, Atribute Study).
  • Walidacja systemu pomiarowego dla parametrów ciągłych i atrybutowych.
  • Gage R&R Study.
  • Metoda Kappa.
  • Warunki opracowania skutecznego planu zbierania danych.
  • Metodyka realizacji projektu LSS wg etapów DMAIC.
   FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)
  • Przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu.
  • Badanie rozkładu danych.
  • Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot.
  • Badanie normalności rozkładu.
  • Określenie prawdopodobieństwa określonego zdarzenia losowego.
  • Analiza zmienności procesu w czasie (karty kontrolne, Run Chart).
  • Analiza stabilności procesu.
  • Interpretacja zmienności specjalnej.
  • Analiza obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, Zst, Zlt, Z.
  • DPMO, wartość Sigma.
  • Interpretacja wyników.
   Prezentacja funkcji i możliwości programu Minitab
  2. Realizacja projektu własnego.
  3. Przygotowanie się uczestników do procesu zbierania danych o procesie?.
   
  Szkolenie jest kontynuowane w kolejnych 3 zjazdach.

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik będzie:

  • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
  • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
  • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
  • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
  • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
  • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
  • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe. Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

  Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).
 • Dodatkowe informacje


  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  3500.00 zł netto
  4305.00 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania