Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB II-ONL
Online

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd II - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową.
 • Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.
 • Symbol szkolenia

  L6S-BB II-ONL

  Terminy i miejsce

  04 - 06 grudnia 2024
  do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 10 dni
  Lokalizacja: Online

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

  Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  SESJA II DZIEŃ IV
   
  1. Prezentacja analiz danych.
  • Prezentacja zebranych danych i ich analiz przez uczestników.
  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)
  • Przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu/
  • Analiza stabilności procesu.
  • Interpretacja zmienności specjalnej.
  • Analiza obecnej zdolności procesu.
  • Interpretacja otrzymanych wyników.
  3. Przegląd wyników fazy Deasure.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)
  • Analiza procesu.
  • Tworzenie szczegółowych map procesu.
  • Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.
  • Variables Flow Chart.
  • Value Stream Map.
  • Wytyczne dla sporządzania map.
  • Analiza strat w procesie (Waste Analysis).
  • Określenie mapy przebiegu procesu oraz szybkich możliwości jego doskonalenia (Quick Wins).
  • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
  • C&E Matrix.
  • Wykres i analiza Pareto.
  • Metoda 5 Why.
  • Is/Is not analysis.
  • Diagram FTA.
  • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
  SESJA II DZIEŃ V
   
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)
  • Analiza czynników procesu.
  • Metody identyfikacji czynników X procesu.
  • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
  • C&E Matrix.
  • Wykres i analiza Pareto.
  • Metoda 5 Why.
  • Is/Is not analysis.
  • Diagram FTA.
  • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
  2. Metodyka realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj straty w procesie)
  • Analizy uzupełniające strat w procesie.
  • Analiza VSM.
  • Analiza OEE.
  • Inne analizy (SMED, diagram spaghetti).
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)
  • Weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y.
  • Metody identyfikacji czynników X procesu.
  • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
  • C&E Matrix.
  • Wykres i analiza Pareto.
  • Metoda 5 Why.
  • Is/Is not analysis.
  • Diagram FTA.
  • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
  SESJA II DZIEŃ VI
   
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)
  • Weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y.
  • Definiowanie i testowanie hipotez.
  • Test T, test F, ANOVA, Two.
  • Way ANOVA, General Linear Model.
  • Proporcje, Test Chi kwadrat.
  • Regresja liniowa I wielokrotna.
  2. Przegląd wyników fazy Analyse.
  3. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study):
  • Projekt 4: Skrócenie czasu realizacji procesu usługowego.
  • Projekt 5: Optymalizacja parametrów procesu (np. suszenia powłoki lakierniczej).
  • Projekt 6: Redukcja wadliwości procesu.
  4. Realizacja projektu własnego
  5. Przygotowanie się uczestników do generowania i wyboru rozwiązań.
  ??
  Szkolenie jest kontynuowane w kolejnych 2 zjazdach.

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik będzie:
  • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
  • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
  • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
  • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
  • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
  • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
  • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe. Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

  Metodyka

  Przykłady, ćwiczenia, case study

  Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).
 • Dodatkowe informacje

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  3500.00 zł netto
  4305.00 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania