Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB II-ONL
Online

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd II - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową.
 • Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.
 • Symbol szkolenia

  L6S-BB II-ONL

  Terminy i miejsce

  23 - 25 października 2023
  do rozpoczęcia pozostało 18 dni 13 godzin
  Lokalizacja: Online

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

  Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  SESJA II DZIEŃ IV
   
  1. Prezentacja analiz danych.
  • Prezentacja zebranych danych i ich analiz przez uczestników.
  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)
  • Przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu/
  • Analiza stabilności procesu.
  • Interpretacja zmienności specjalnej.
  • Analiza obecnej zdolności procesu.
  • Interpretacja otrzymanych wyników.
  3. Przegląd wyników fazy Deasure.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)
  • Analiza procesu.
  • Tworzenie szczegółowych map procesu.
  • Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.
  • Variables Flow Chart.
  • Value Stream Map.
  • Wytyczne dla sporządzania map.
  • Analiza strat w procesie (Waste Analysis).
  • Określenie mapy przebiegu procesu oraz szybkich możliwości jego doskonalenia (Quick Wins).
  • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
  • C&E Matrix.
  • Wykres i analiza Pareto.
  • Metoda 5 Why.
  • Is/Is not analysis.
  • Diagram FTA.
  • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
  SESJA II DZIEŃ V
   
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)
  • Analiza czynników procesu.
  • Metody identyfikacji czynników X procesu.
  • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
  • C&E Matrix.
  • Wykres i analiza Pareto.
  • Metoda 5 Why.
  • Is/Is not analysis.
  • Diagram FTA.
  • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
  2. Metodyka realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj straty w procesie)
  • Analizy uzupełniające strat w procesie.
  • Analiza VSM.
  • Analiza OEE.
  • Inne analizy (SMED, diagram spaghetti).
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)
  • Weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y.
  • Metody identyfikacji czynników X procesu.
  • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
  • C&E Matrix.
  • Wykres i analiza Pareto.
  • Metoda 5 Why.
  • Is/Is not analysis.
  • Diagram FTA.
  • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
  SESJA II DZIEŃ VI
   
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.
   
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)
  • Weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y.
  • Definiowanie i testowanie hipotez.
  • Test T, test F, ANOVA, Two.
  • Way ANOVA, General Linear Model.
  • Proporcje, Test Chi kwadrat.
  • Regresja liniowa I wielokrotna.
  2. Przegląd wyników fazy Analyse.
  3. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study):
  • Projekt 4: Skrócenie czasu realizacji procesu usługowego.
  • Projekt 5: Optymalizacja parametrów procesu (np. suszenia powłoki lakierniczej).
  • Projekt 6: Redukcja wadliwości procesu.
  4. Realizacja projektu własnego
  5. Przygotowanie się uczestników do generowania i wyboru rozwiązań.
  ??
  Szkolenie jest kontynuowane w kolejnych 2 zjazdach.

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik będzie:
  • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
  • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
  • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
  • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
  • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
  • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
  • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe. Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

  Metodyka

  Przykłady, ćwiczenia, case study

  Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).
 • Dodatkowe informacje

  Wymagany dostęp Uczestników do programu MINITAB.

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  3250.00 zł netto
  3997.50 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania