Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-GB-U-II

Lean Six Sigma w usługach- poziom Green Belt zjazd II

Six Sigma

Cele szkolenia

1.Nabycie kompetencji i wiedzy przez Uczestników szkolenia w zakresie metodyki DMAIC oraz technik Six Sigma i Lean na poziomie Green Belt umożliwiających poprawę procesów usługowych, 2.Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział. 3.Realizacja projektu pilotażowego i otrzymanie certyfikatu Green Belt.

Symbol szkolenia

L6S-GB-U-II

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Zjazd II Dzień IV 8. Faza Analyze • Istota fazy Analyze • Poszukiwanie korelacji danych • Scatter Plot, Matrix Plot, korelacja • Teoria hipotez: definiowanie i testowanie hipotez, test T, test F, proporcje, test Chi kwadrat, One-way ANOVA • Multi Vary Charts • Matryce korelacji • Matrix Plot • Regresja • Regresja liniowa prosta i wielokrotna Dzień V 8. Faza Analyze • Metoda 5 Why , drzewo jakości • Analiza strat (MUDA) • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA) • Podsumowanie fazy Analyze • Istota fazy Improve • Symulacje procesowe • Metoda Monte Carlo Dzień VI 9. Faza Improve • Metody poszukiwań rozwiązań • Planowanie wprowadzenia rozwiązań projektowych • Przeciwdziałanie potencjalnym problemom (zarządzanie ryzykiem): Analiza ryzyka projektowanych rozwiązań, Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) • Rozwiązania Error Proofing (Poka-Yoke): Identyfikacja rozwiązań Error Proofing (Poka-Yoke) 10. Faza Control • Istota fazy Control: ustalenie planu kontroli (Control Plan), opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania kluczowych czynników (SPC – Statistical Process Control), opracowanie planów reakcji (Out of Control Action Plans) • Standaryzacja rozwiązań (SOP) • SPC - Karty kontrolne • Inne metody potwierdzania skuteczności rozwiązań • Hipotezy , Pareto , Histogramy , Box Ploty ,Cp/Cpk • Podsumowanie i zamknięcie projektu

Korzyści dla uczestnika

Nabycie kompetencji i wiedzy Green Belta pozwala na efektywną realizację projektów Lean Six Sigma. Projekty przynoszą efekty rzędu setek tysięcy złotych, czyli są niezwykle efektywne ekonomiczne. Lean Six Sigma to bardzo skuteczna metodyka. Ktoś, kto ją opanuje, staje się rzadkim, a zatem cennym specjalistą dla firm, która takich specjalistów potrzebują.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Metodyka i narzędzia zintegrowanej koncepcji Lean Six Sigma dają bardzo duże możliwości zwiększenia zadowolenia klientów i poprawy wyników finansowych jednocześnie, czyli osiągnięcia „zadowolenia klientów z zyskiem” poprzez: • zwiększenie szybkości procesów, • zmniejszenia kosztów, strat, poziomu błędów, • redukcji złożoności procesów.

Metodyka

• Wykłady w formie 15-20 min prezentacji – stanowią w sumie ok. 30% czasu szkolenia • Omówienie przykładów (Case Studies) oraz projektów z firm usługowych – ok. 15% czasu szkolenia • Ćwiczenia zespołowe i indywidualne realizowane przez uczestników szkolenia - ok. 50% czasu szkolenia • Dyskusja - ok. 5% czasu szkolenia

Adresaci

• Szkolenie przeznaczone jest głownie dla praktyków Six Sigma – Green Belts, realizujących projekty doskonalenia procesów. • Może być również przydatne dla projektantów procesów, usług i systemów usługowych oraz osób realizujących projekty Kaizen i Continous Improvment Projects (CIP) w firmach oraz procesach usługowych i administracyjnych.

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone jest dla takich firm, jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, opieka zdrowotna, administracja, handel, logistyka, transport, linie lotnicze, itd., ale również typowych firm produkcyjnych w zakresie doskonalenia procesów, które mają charakter procesów usługowych, takich jak: marketing, sprzedaż, księgowość, inżynieria, IT, R&D, itd. W procesach usługowych tkwią znacznie większe niż w produkcji możliwości poprawy: • jakości, szybkości i kosztów jednocześnie, • przepływ informacji i interakcji między ludźmi, • ograniczenia zakłóceń, błędów i braków informacji, • zmniejszenia złożoności • redukcji działań nie dodających wartości (Non Value Added). Zintegrowana koncepcja Lean Six Sigma w usługach to bardzo skuteczna metodyka doskonalenia procesów biznesowych i transakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakościowego, kosztowego i czasowego.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania