Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-BB IV

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd IV

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
 • Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołowąNabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
 • Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

Symbol szkolenia

L6S-BB IV

Terminy i miejsce

11 - 13 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 12 dni 20 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

SESJA IV DZIEŃ X

1. Prezentacja realizowanych projektów.
2. Prezentacja wyników realizacji projektu pilotażowego przez uczestników.
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.


FAZA 5 – CONTROL
(opracuj system sterowania nowym procesem)

 • Ustalenie i walidacja systemu pomiarowego dla kluczowych czynników.
 • Tworzenie, wdrażanie i stosowanie wykresów kontrolnych.
 • Lokalizacja stanowisk kontrolnych.
 • Odpowiedni rozmiar i jednolitość próbek.
 • Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych.
 • Wybór kart kontrolnych.
 • Rodzaje wykresów kontrolnych (X•R, X•S, I•MR, p, np. c, u, MA, EVMA, CUSUM, T2 Hottelinga).
 • Interpretacja wykresów kontrolnych.
 • Zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Opracowanie planów reakcji (OCAP).

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 5 – CONTROL (opracuj plan wdrożenia rozwiązań)

 • Planowanie wdrożenia.
 • Standaryzacja.
 • Różne poziomy dokumentacji procesu.
 • Zasady tworzenia procedur i instrukcji.
 • Plan szkoleń.
 • Plan komunikowania.
 • Plan audytów.
 • Zamknięcie projektu.
 • Lista kontrolna na zamknięcie projektu.
 • Końcowa dokumentacja projektu.
 • Określenie efektów, kosztów i rekomendacji.
 • Podsumowanie i zamknięcie projektu.

SESJA IV DZIEŃ XI

1. Metodyka Design for Six Sigma (DFSS).

 • Istota metodyki Design for Six Sigma (DfSS).
 • Istota, etapy i narzędzia metodyki DMADV.
 • Istota, etapy i narzędzia metodyki IDOV.
 • Inne metodyki DfSS( IDEAS, DMEDI, DCCDI).

2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

Faza 1 i 2 metodyki DMADV (Define & Measure) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ.

Faza 1 metodyki IDOV (Identify) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ.

 • Project Charter (cele i efekty z projektu, zakres projektu, MGP, ryzyka projektu).
 • Określenie oczekiwań klientów (Customer Needs Table, Affinity Diagram, Tree Diagram, Analiza Kano, priorytetyzacja oczekiwań klientów, NGT, AHP).
 • Transformacja oczekiwań klientów w atrybuty produktu/systemu/usługi/procesu CTQ.
 • Analiza funkcji produktu/systemu/usługi/procesu.
 • Zastosowanie Quality Function Deployment.
 • Specyfikacja CTQ.

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 3 metodyki DMADV (Analyse) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu.

Faza 2 metodyki IDOV (Design) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu.

 • Generowanie koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (droga, macierz syntezy, metoda morfologiczna, benchmarking, TRIZ i przezwyciężanie sprzeczności w projekcie).
 • Wybór najlepszej koncepcji (Pugh Matrix).
 • Wykonanie szczegółowego projektu koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (zasady projektowania Value Engineerin, projektowanie procesu).

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

Faza 4 metodyki DMADV (Design) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu.

Faza 3 metodyki IDOV (Opimize) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu.

 • Ocena i usuniecie ryzyk w projekcie produktu/systemu/usługi/procesu (FMEA, FTA, Error-Proofing, Poka-Yoke).
 • Zapewnienie krzepkości produktu/systemu/usługi/procesu (P-diagram, czynniki Noise i Control, Robust Design Taguchi'ego, DOE Taguchi'ego).
 • Wykonanie eksperymentów DOE Taguchi'ego dla ćwiczenia z helikopterem lub katapultą
 • Zapewnienie realizowalności i zdolności projektu produktu/systemu/usługi/procesu (Design for X: Design for Manufacture & Assambly DFMA, Design for Reliability DFR).


SESJA IV DZIEŃ XII

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV.

Faza 5 metodyki DMADV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu.

Faza 4metodyki IDOV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu.

 • Projektowanie i przeprowadzenie testów/pilotażu.
 • Wdrożenie w pełnej skali.
 • Ocena efektywności projektu.
 • Zamkniecie projektu.

2. System zarządzania Lean Six Sigma.
3. Istota i rozwiązania systemu zarządzania Lean Six Sigma.
4. Zarządzanie projektami Six Sigma (zastosowanie Quality Companion 3 do zarządzania projektami Lean Six Sigma).

 • Prezentacja.

5. Quality Companion 3.

6. Egzamin:

 • Egzamin (150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 3,5 godziny).
 • Ogłoszenie wyników (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi).

7. Realizacja projektu pilotażowego.

8. Przegląd projektów realizowanych przez uczestników. Określenie i prezentacja dalszych planów dotyczących realizacji projektów pilotażowych przez uczestników.

9. Konsultacje.

10. Kontynuacją szkolenia są konsultacje z trenerem prowadzącym i certyfikacja Six Sigma na poziomie Black Belt.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik będzie:
 • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
 • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
 • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
 • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
 • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
 • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
 • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem?.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Si?gma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe.Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia?.

Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).

Opinie użytkowników

11-13.02.2019 r. "Otwartość, chęć odpowiadania na pytania, praktyczne przykłady, zastosowania narzędzi."
10-12.09.2018 r. "Bardzo dobra atmosfera i komunikatywność trenera."
29.11-01.12.2017 r. "Ćwiczenia praktyczne. Przykłady projektów. Praktyczne rozwiązania."
31.05-02.06.2017 r. "Fachowość, wiedza trenera, dużo praktycznych materiałów."
31.05-02.06.2017 r. "Elastyczny program szkolenia, czas na dodatkowe pytania."
19-21.04.2017 r. "Bardzo duża część praktyczna związana z Minitab. Dobre tłumaczenie zagadnień statystycznych."
22-24.03.2017 r. "Fachowość trenera. Przykłady zastosowań narzędzi w różnych projektach. Otwartość trenera na prezentowane problemy. Zaangażowanie trenera."
08-10.03.2017 r. "Przygotowanie merytoryczne trenera, zaangażowanie trenera, komunikatywność trenera."
25-27.01.2017 r. "Dużo ćwiczeń na własnych przykładach w Minitab."
02-04.11.2016 r. "Wykładowca w sposób bardzo dokładny tłumaczy omawianą tematykę, wykorzystując praktyczne ćwiczenia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

3450.00 zł netto
4243.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania