Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia według metodyki Six Sigma.
 • Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach.
 • W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab.?

Symbol szkolenia

6S-GB II

Terminy i miejsce

20 - 22 lipca 2022
do rozpoczęcia pozostało 13 dni 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
22 - 24 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 15 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
07 - 09 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 07 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

CZĘŚĆ II DZIEŃ IV
 
1. Realizacja projektu pilotażowego.
2. Prezentacja projektów realizowanych przez uczestników. 
3. Etapy projektów Six Sigma.
 
FAZA 3 – ANALIZUJ (przyczyny problemu)
 • Przegląd danych.
 • Analiza stabilności procesu (karty kontrolne).
 • Ocena zdolności procesu.
 • Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.
 • Mapa procesu.
 • Wykres przyczynowo-skutkowy.
 • Analiza Pareto.
 • Metoda 5 WHY.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
 • Definiowanie i testowanie hipotez.
 • Test T, test F, ANOVA, General Linear Model.
 • Proporcje, Test Chi kwadrat.
 • Korelacje, Regresja.
CZĘŚĆ II DZIEŃ V
 
FAZA 4 – ULEPSZAJ (proces)
 • Ustalenie charakteru zmiennych kluczowych X.
 • Generowanie alternatywnych rozwiązań dla zmiennych krytycznych X.
 • Wybór najlepszych rozwiązań.
 • Optymalizacja parametrów operacyjnych X.
 • Wstęp do planowania eksperymentów DOE.
 • Różnice pomiędzy tradycyjnym eksperymentem, a metodą DOE.
 • Wybór parametrów.
 • Planowanie i realizacja eksperymentu.
 • Tworzenie równania systemu i wykresów interakcji.
 • Optymalizacja parametrów.
 • Wykonanie rzeczywistego eksperymentu.
 • Eksperymenty ułamkowe.
 • Eksperymenty nieliniowe.
 • Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych (FMEA).
 • Wybór i opracowanie  Mistake Proofing (PokaYoke).
CZĘŚĆ II DZIEŃ VI
 
FAZA 5 – KONTROLUJ (wdrożone rozwiązanie)
 • Określenie planu sterowania procesem (Control Plan).
 • Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych.
 • Tworzenie kart kontrolnych XR.
 • Zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Inne rodzaje wykresów (XiRm, p, np. c, u).
 • Opracowanie planów reakcji (OCAP).
 • Podsumowanie i zamknięcie projektu.
 • Realizacja projektu pilotażowego.
 • Ustalenie i prezentacja planów realizacji projektów przez uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.
 • Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.
 • Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.
 • Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania  i kontroli rezultatów.
 • Znał i umiał zastosować narzędzia Six Sigma z wykorzystaniem pakietu statystycznego MINITAB??.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem / trenerem.Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel.Lepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.???

Adresaci

 • Uczestnicy programu Six Sigma / innych programów doskonalenia.
 • Osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie.
 • Przyszli kandydaci na Black Belts.
 • Pełnomocnicy Jakości.
 • Inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość.
 • Pracownicy działów jakości, engineeringu, produkcji??.

Opinie użytkowników

13-14.02.2020 r. "Trener prowadzi szkolenie bardzo aktywnie i ciekawie. Zachęca do czynnego brania udziału w prowadzonych ćwiczeniach."
13-14.02.2020 r. "Dużo praktycznych przykładów. Mocne podkreślenie przełożenia statystyki na procesy produkcyjne. Ćwiczenia na realnych danych."
28-30.10.2019 r. "Bardzo pozytywny prowadzący, odpowiada na wszystkie pytania. Przejrzystość informacji."
24-26.06.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie. Dziękuję!"
12-13.12.2018 r. "Bardzo konkretnie i precyzyjnie."
12-13.12.2018 r. "Fachowość prowadzącego."
18-20.09.2017 r. "Dużo praktycznych przykładów."
15-17.03.2017 r. "Duża wiedza prowadzącego, ciekawe przykłady."
17-19.10.2016 r. "Wiedza teoretyczna poparta doświadczeniami trenera."
07-09.12.2015 r. "Bardzo duża i rozległa wiedza Pana prowadzącego. Dodatkowe materiały szkoleniowe pochodzące od Pana prowadzącego."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2490.00 zł netto
3062.70 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych