Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB II

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia według metodyki Six Sigma.
 • Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach.
 • W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab.?

Symbol szkolenia

6S-GB II

Terminy i miejsce

20 - 22 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
24 - 26 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 7 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

CZĘŚĆ II DZIEŃ IV
 
1. Realizacja projektu pilotażowego.
2. Prezentacja projektów realizowanych przez uczestników. 
3. Etapy projektów Six Sigma.
 
FAZA 3 – ANALIZUJ (przyczyny problemu)
 • Przegląd danych.
 • Analiza stabilności procesu (karty kontrolne).
 • Ocena zdolności procesu.
 • Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.
 • Mapa procesu.
 • Wykres przyczynowo-skutkowy.
 • Analiza Pareto.
 • Metoda 5 WHY.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
 • Definiowanie i testowanie hipotez.
 • Test T, test F, ANOVA, General Linear Model.
 • Proporcje, Test Chi kwadrat.
 • Korelacje, Regresja.
CZĘŚĆ II DZIEŃ V
 
FAZA 4 – ULEPSZAJ (proces)
 • Ustalenie charakteru zmiennych kluczowych X.
 • Generowanie alternatywnych rozwiązań dla zmiennych krytycznych X.
 • Wybór najlepszych rozwiązań.
 • Optymalizacja parametrów operacyjnych X.
 • Wstęp do planowania eksperymentów DOE.
 • Różnice pomiędzy tradycyjnym eksperymentem, a metodą DOE.
 • Wybór parametrów.
 • Planowanie i realizacja eksperymentu.
 • Tworzenie równania systemu i wykresów interakcji.
 • Optymalizacja parametrów.
 • Wykonanie rzeczywistego eksperymentu.
 • Eksperymenty ułamkowe.
 • Eksperymenty nieliniowe.
 • Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych (FMEA).
 • Wybór i opracowanie  Mistake Proofing (PokaYoke).
CZĘŚĆ II DZIEŃ VI
 
FAZA 5 – KONTROLUJ (wdrożone rozwiązanie)
 • Określenie planu sterowania procesem (Control Plan).
 • Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych.
 • Tworzenie kart kontrolnych XR.
 • Zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Inne rodzaje wykresów (XiRm, p, np. c, u).
 • Opracowanie planów reakcji (OCAP).
 • Podsumowanie i zamknięcie projektu.
 • Realizacja projektu pilotażowego.
 • Ustalenie i prezentacja planów realizacji projektów przez uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.
 • Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.
 • Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.
 • Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania  i kontroli rezultatów.
 • Znał i umiał zastosować narzędzia Six Sigma z wykorzystaniem pakietu statystycznego MINITAB??.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem / trenerem.Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel.Lepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.???

Adresaci

 • Uczestnicy programu Six Sigma / innych programów doskonalenia.
 • Osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie.
 • Przyszli kandydaci na Black Belts.
 • Pełnomocnicy Jakości.
 • Inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość.
 • Pracownicy działów jakości, engineeringu, produkcji??.

Opinie użytkowników

13-14.02.2020 r. "Trener prowadzi szkolenie bardzo aktywnie i ciekawie. Zachęca do czynnego brania udziału w prowadzonych ćwiczeniach."
13-14.02.2020 r. "Dużo praktycznych przykładów. Mocne podkreślenie przełożenia statystyki na procesy produkcyjne. Ćwiczenia na realnych danych."
28-30.10.2019 r. "Bardzo pozytywny prowadzący, odpowiada na wszystkie pytania. Przejrzystość informacji."
24-26.06.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie. Dziękuję!"
12-13.12.2018 r. "Bardzo konkretnie i precyzyjnie."
12-13.12.2018 r. "Fachowość prowadzącego."
18-20.09.2017 r. "Dużo praktycznych przykładów."
15-17.03.2017 r. "Duża wiedza prowadzącego, ciekawe przykłady."
17-19.10.2016 r. "Wiedza teoretyczna poparta doświadczeniami trenera."
07-09.12.2015 r. "Bardzo duża i rozległa wiedza Pana prowadzącego. Dodatkowe materiały szkoleniowe pochodzące od Pana prowadzącego."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

3300.00 zł netto
4059.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości