Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-TPM

Lider TPM - doskonalenie kompetencji osobistych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

·    Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako lidera zespołu,

·    Rozwój umiejętności kierowania zespołem UR,

·    Wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji,

·    Wzmocnienie skutecznego motywowania podwładnych,

·    Poznanie sztuki budowania i rozwijania zespołu,

·    Pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych,

·    Poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej podwładnym

 

Symbol szkolenia

UO-TPM

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 85%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1:

1. Rola i zadania kierownika zespołu - wprowadzenie:

      - diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem - Analiza SWOT,

      - podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,

- ćwiczenia na pracę zespołową.

2. Test - umiejętności komunikacyjnych.

3. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania:

      - komunikat "JA",

      - narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,

      - parafraza,

      - konstruktywna krytyka,

      - komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,

      - umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,

      - bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,

      - trening komunikacji - język proaktywny (ćwiczenia).

4. Zespoły i grupy:

      - style kierowania zespołem i grupą,

      - etapy pracy zespołu,

      - typy i role ludzi w zespole,

Dzień 2:

5. Zebranie jako metoda pracy zespołowej:

      - etapy i metody pracy zespołowej,

      - zalety i wady pracy zespołowej,

      - warunki efektywności zebrań.

6. Rola i zadania kierownika zespołu UR:

      - rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz podwładny - szef",

      - motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i odwrócony model Maslova),

      - asertywne formułowanie próśb,

      - sposoby przekazywania informacji zwrotnej,

      - obiekcje i zastrzeżenia - sposoby postępowania,

      - ocenianie pracowników.

7. Rozwiązywanie konfliktów w dziale UR:

      - "wczoraj kolega dziś szef",

      - diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.

8. Przykładowe techniki zarządzania:

      - matryca kompetencji,

      - szkolenia krzyżowe.

Dzień 3:

9. Ćwiczenia praktyczne.

10. Budowanie i integracja zespołu wokół wspólnych celów – SMAR

11. Przekonywanie pracowników do zmian - metoda KMO - Korzyści/ Metody/ Oczekiwani

12. Budowanie autorytetu:

- analiza transakcyjna Eric Berne - klasyfikacja i reagowanie na postawy uczestników podczas reguła: Dziecko/ Rodzic/Dorosły

13. Kontrolowanie emocji:

- nazwanie emocji po "imieniu",

- inteligencja emocjonalna,

14. Podsumowanie.

 

Ćwiczenia:

·         case study zarządzania zespołem UR

·         ćwiczenia komunikacyjne, komunikacja w UR

·         motywacja Maslova pod kątem UR

·         zarządzanie według Kena Blancharda w dziale UR

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik pozna:

·         koncepcję komunikowania się z podwładnymi

·         jak przeprowadzać trudne rozmowy

·         jak zarządzać podległymi pracownikami

Uczestnik nauczy się:

·         asertywności w stosunku do pracowników, podczas codziennej pracy,

·         motywowania pracowników i przekonywania ich do wspólnych celów,

·         analizy transakcyjnej, aby poprzez właściwe rozpoznanie z kim się rozmawia, najlepiej dotrzeć do danego pracownika

Adresaci

·         Personel wszystkich szczebli zarządzania UR,

·         Liderzy UR i kandydaci na liderów UR,

·         Koordynatorzy TPM, liderzy TPM.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek