Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LGM-ONL

Logistyka magazynowa - szkolenie online

Logistyka

Cele szkolenia

 • Szkolenie obejmuje tematykę magazynowania rozumianego jako proces logistyczny w przedsiębiorstwie. 
 • Część wykładowa (30%) ma na celu wsparcie uczestnika w zrozumieniu roli magazynowania w logistyce firmy a następnie objaśnienie procesów magazynowych oraz technik magazynowania i infrastruktury magazynowej. 
 • Akcent w części praktycznej położono na metody organizacji prac magazynowych, analizę istotnych parametrów i wskaźników magazynowych oraz analizę ekonomiczną związaną z decyzjami podejmowanymi w tym obszarze. 
 • Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe), ćwiczenie projektowe i dyskusje w grupach.

Symbol szkolenia

LGM-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw.
2. Rola gospodarki magazynowej w organizacji.
3. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania.
4. Budynki i sprzęt magazynowy.
5. Organizacja magazynu i prac magazynowych.
6. Doskonalenie procesów magazynowych.
7. Wykorzystanie przestrzeni magazynowej – metody rozmieszczenia produktów, stosowanie nowoczesnego wyposażenia pomocniczego.
8. Metody rozmieszczania i identyfikacji produktów w magazynie.
9. Obieg informacji w magazynie oraz między magazynem a pozostałymi komórkami organizacji.
10. Pomiar efektywności gospodarki magazynowej i kalkulacja kosztów magazynowania.
Ćwiczenia:
 • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie.
 • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań.
 • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie),
 • Ćwiczenie projektowe – rozbudowane ćwiczenie polegające na opracowaniu w podgrupach całościowego efektywnego planu gospodarki magazynowej w pewnym przedsiębiorstwie.
 • Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na formułowaniu czytelnych instrukcji magazynowych lub ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie.  Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu magazynowania i jego monitorowaniu. Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników. Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy, przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi. Redukcja kosztów magazynowania.

Adresaci

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy niższych szczebli, w szczególności: 
 • pracownicy działów magazynowania, 
 • pracownicy działów logistyki, 
 • pracownicy działów utrzymania ruchu, 
 • pracownicy działów zaopatrzenia, 
 • pracownicy działów dystrybucji.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania