Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LGM-ONL
Online

Logistyka magazynowa - szkolenie online

Logistyka

Cele szkolenia

 • Szkolenie obejmuje tematykę magazynowania rozumianego jako proces logistyczny w przedsiębiorstwie. 
 • Część wykładowa (30%) ma na celu wsparcie uczestnika w zrozumieniu roli magazynowania w logistyce firmy a następnie objaśnienie procesów magazynowych oraz technik magazynowania i infrastruktury magazynowej. 
 • Akcent w części praktycznej położono na metody organizacji prac magazynowych, analizę istotnych parametrów i wskaźników magazynowych oraz analizę ekonomiczną związaną z decyzjami podejmowanymi w tym obszarze. 
 • Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe), ćwiczenie projektowe i dyskusje w grupach.

Symbol szkolenia

LGM-ONL

Terminy i miejsce

22 - 23 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 17 dni 16 godzin
Lokalizacja: Online
23 - 24 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 18 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw.
2. Rola gospodarki magazynowej w organizacji.
3. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania.
4. Budynki i sprzęt magazynowy.
5. Organizacja magazynu i prac magazynowych.
6. Doskonalenie procesów magazynowych.
7. Wykorzystanie przestrzeni magazynowej – metody rozmieszczenia produktów, stosowanie nowoczesnego wyposażenia pomocniczego.
8. Metody rozmieszczania i identyfikacji produktów w magazynie.
9. Obieg informacji w magazynie oraz między magazynem a pozostałymi komórkami organizacji.
10. Pomiar efektywności gospodarki magazynowej i kalkulacja kosztów magazynowania.
Ćwiczenia:
 • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie.
 • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań.
 • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie),
 • Ćwiczenie projektowe – rozbudowane ćwiczenie polegające na opracowaniu w podgrupach całościowego efektywnego planu gospodarki magazynowej w pewnym przedsiębiorstwie.
 • Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na formułowaniu czytelnych instrukcji magazynowych lub ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie.  Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu magazynowania i jego monitorowaniu. Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników. Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy, przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi. Redukcja kosztów magazynowania.

Adresaci

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy niższych szczebli, w szczególności: 
 • pracownicy działów magazynowania, 
 • pracownicy działów logistyki, 
 • pracownicy działów utrzymania ruchu, 
 • pracownicy działów zaopatrzenia, 
 • pracownicy działów dystrybucji.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania