Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KL-P-ONL
Online

Kierownik laboratorium - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Przedstawienie systemowych elementów, które określają działalność merytoryczną laboratoriów.
 • Poprawa skuteczności i efektywności działania laboratorium w oparciu o wymagania ISO 17025:2017 oraz IATF 16949:2016
 • Zapoznanie z wymaganiami dla laboratoriów wg. ISO 17025:2017, dla wykazania, że laboratorium jest kompetentnie i może generować ważne wyniki. 

 

Symbol szkolenia

KL-P-ONL

Terminy i miejsce

29 lutego - 01 marca 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 28 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 • Systemowe elementy, które określają działalność merytoryczną laboratoriów
 • Specjalne wymagania ISO 9001:2015, IATF 16949: 2016 i wybranych OEM sektora samochodowego w zakresie funkcjonowania laboratoriów
 • Szacowanie ryzyka i optymalizacja metody badawczej, pomiarowej lub wzorcowania przez kierownika laboratorium
 • Poprawa skuteczności i efektywności działania laboratorium w oparciu o wybrane wymagania ISO 17025:2017 oraz IATF 16949:2016
  • w zakresie wymagań ogólnych i struktury
   • znaczenie bezstronności i poufności w pracach laboratorium zakładowym
   • struktura organizacyjna i określenie odpowiedzialności za laboratorium
   • zakresy obowiązków różnych szczebli zarządzania w laboratorium
  • w zakresie zasobów
   • kompetencje personelu
   • pomieszczenia i warunki środowiskowe
   • wyposażenie i postępowanie z wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
   • wymagania IATF dotyczące organizacji laboratorium wewnętrznego i wykorzystywania laboratorium zewnętrznego
   • ustanawianie i utrzymywanie spójności pomiarowej wobec wzorców SI / innych właściwych odniesień
   • praktyczne podejście do zapewnienia spójności pomiarowej:
    • ILAC-P10:01/2013 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów
    • ILAC-G24 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych
   • zasady realizacji wzorcowania wyposażenia
   • proces zarządzania zapisami z wzorcowania/ weryfikacji zgodny z IATF
  • w zakresie wymagań procesowych
   • wybór, weryfikacja i walidacja metod właściwych dla działalności laboratorium
   • ryzyka związane z pobieraniem próbek i postępowaniem z obiektami
   • elementy oceny systemów pomiarowych MSA dla zmiennych i atrybutów (GR&R, KAPPA)
   • podstawy oceny niepewności pomiaru w oparciu o:
    • EA-4/02 M: 2013 Wyznaczanie niepewności przy wzorcowaniu
    • EA-04/16 Wytyczne dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych
   • wykorzystanie miar zmienności w metodzie do redukcji błędów w zakresie podejmowania decyzji o zgodności produktu
   • zdolność uzyskania ważnych wyników
   • sposoby obniżania zmienności w ocenie atrybutowej – elementy wizualne
   • dobre praktyki w zakresie raportowania wyników
   • specyficzne podejście IATF do charakterystyk określonych przez wymagania prawne i regulacyjne

 • Warunki jakie musi spełnić System Zarządzania laboratorium zgodny z IS0 9001: 2015 / IATF 16949: 2016, aby wykazać spełnienie wymagań ISO 17025:2017 – OPCJA B
 • Warunki jakie musi spełnić System Zarządzania laboratorium zgodny z ISO 17025:2017, aby wykazać spełnienie wymagań IS0 9001: 2015 / IATF 16949: 2016 - OPCJA A
  • zarządzanie dokumentacją dla ISO 17025:2017:
  • działania wobec ryzyka (zagrożenia i możliwości)
  • doskonalenie i działania korygujące
  • przeprowadzanie auditów
  • przeglądy zarządzania

Ćwiczenia

 • Oszacowanie ryzyka w oparciu o diagram żółwia dla wybranej metody
 • Dla wybranej metody ocena niepewności pomiaru podejściem typu B poprzez usystematyzowane szacowanie wpływu jaki mają poszczególne elementy metody


Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności: 

 

 • Pogłębienie wiedzy i wzrost kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania laboratorium z wykorzystaniem zasad ISO 17025:2017 i IATF 16949: 2016
 • Zapoznanie z wymaganiami dla laboratoriów, dla wykazania, że laboratorium jest kompetentnie i może generować ważne wyniki
 • Obniżenie kosztów złej jakości poprzez uzyskiwanie ważnych wyników
 • Optymalizacja metod badawczych, pomiarowych lub wzorcowania 
 • Przygotowanie kierownika laboratorium do auditów certyfikacyjnych, nadzoru, kontrolnych i klientowskich

 


Adresaci

 • Kierownicy laboratorium 
 • Pracownicy laboratoriów 
 • Osoby które projektują, wdrażają i utrzymują system zarządzania laboratorium 
 • Auditorzy wewnętrzni 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2400.00 zł netto
2952.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania