Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LLG-ONL

Lean Logistic - ekonomia i ergonomia transportu - szkolenie online

Logistyka

Cele szkolenia

 • Doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. 
 • Zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi.
 • Narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu. 
 • Zaznajomienie z metodologią Kaizen zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników. 
 • Sposoby opracowywania wniosków usprawniających. 
 • Warsztaty, przykłady wprowadzanych usprawnień dla obszarów logistycznych.

Symbol szkolenia

LLG-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie i pojęcia filozofii Kaizen – redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, doskonalenie procesów.
2. Filozofia Metody Kaizen - podstawy i historia:
 • istota filozofii, fundamenty Gemba Kaizen,
 • praca w małych zespołach, wzrost produktywności,
 • Kaizen, a innowacje w przedsiębiorstwie, kreatywne myślenie, istota twórczego myślenia,
 • praca zespołowa, motywowanie pracowników,
 • Case Study,
 • studium przypadku dla obszaru logistycznego.
3. Mapowanie strumienia wartości w procesie logistycznym (Value Stream Mapping):
 • istota i znaczenie mapowania strumienia wartości,
 • analiza strumienia wartości,
 • identyfikacja i analiza problemów napotykanych podczas realizacji procesów logistycznych, działania zaradcze,
 • czynniki wpływające na przebieg procesu: system planowania, czasy przetwarzania w poszczególnych etapach procesu, czasy operacyjne, produktywność procesu logistycznego, elastyczność systemu,
 • analiza wpływu czynników i napotkanych problemów na koszty systemu,
 • wykonanie mapy stanu obecnego dla zdefiniowanego w przedsiębiorstwie przebiegu procesu,
 • rozwiązania do zastosowania po wykonaniu mapy stanu obecnego,
 • projektowanie.
4. 7 rodzajów strat (muda).
5. Techniki i narzędzia:
 • PDCA, PDCA a SDCA, zastosowanie PDCA do rozwiązywania problemów, 8 kroków rozwiązania problemu,
 • 5 Why, 4M, analiza i diagram Pareto, analiza 5W1H, burza mózgów,
 • narzędzia Lean Logistics: koncepcja "przepływu jednej sztuki", zdefiniowanie ciągłego przepływu produktów, wprowadzenie do zasady Just In Time, "Siedem zero" czyli wytwarzanie bez strat, strategia push and pull (ciągnij i pchaj), model supermarketu, Kanban jako przykład systemu „ciągnij”, zastosowanie w/w podejścia w procesach logistycznych, idea logistyki wewnętrznej według Lean, założenia szczupłego łańcucha dostaw, pełna dostępność materiałów i komponentów - ograniczenia zapasów, usprawnienie procesu planowania.
6. 5S czyli organizacja miejsc pracy:
 • 5S w logistyce,
 • zasady wdrożenia techniki „5 S”,
 • przygotowanie i przeprowadzenie akcji, polityka 5S,
 • korzyści wynikające z wdrożenia,
 • przygotowanie i realizacja audytów 5S w obszarach logistycznych,
 • przykłady rozwiązań 5S dla obszarów logistycznych.
7. Kaizen - jako systemy zgłaszania wniosków usprawnień.
Ćwiczenia:
1. Będą miały formę warsztatów gry symulacyjnej na dedykowanym przez trenera procesie lub procesie klienta (zespołowe rozwiązywanie problemów w symulowanym procesie logistycznym z wykorzystaniem poznanych narządzi, wnioski, dyskusja).
2. Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie.

Podczas szkolenia w formie zdalnej uczestnicy oglądają film z gry symulacyjnej, sami w nią nie grają.
3. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników i dyskusja.
 • Zasady identyfikacji i analizy Muda w procesie logistycznym – warsztaty na dedykowanym przez trenera procesie logistycznym.
 • Rozwiązywanie problemu z wykorzystaniem 4M, 5WHY, 5W1H, PDCA – na podstawie wyniku analizy dobór narzędzia Lean Logistics.
 • Wykorzystanie PDCA do procesu CI (Continous Improvement) – warsztaty.
 • Organizacja stanowiska pracy z wykorzystaniem techniki 5S – warsztaty, przeprowadzenie procedury 5S.
 • Standaryzacja pracy – warsztat na omawianym procesie, zasady standaryzacji pracy.
 • Organizacja systemu zgłaszania wniosków i usprawnień – techniki motywacyjne – warsztaty.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Umiejętność dostrzegania strat i marnotrawstwa w obszarach logistycznych. Umiejętność odpowiedniego reagowania za pomocą dedykowanych narzędzi w celu doskonalenia obszarów. Sposób organizacji i zarządzania procesem ciągłego doskonalenia. Zwiększenie efektywności, wydajności i produktywności procesów logistycznych.

Adresaci

Kierownicy i specjaliści do spraw logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, kontaktów z dostawcami.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania