Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LLG-ONL

Lean Logistic - ekonomia i ergonomia transportu - szkolenie online

Lean

Cele szkolenia

 • Doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. 
 • Zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi.
 • Narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu. 
 • Zaznajomienie z metodologią Kaizen zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników. 
 • Sposoby opracowywania wniosków usprawniających. 
 • Warsztaty, przykłady wprowadzanych usprawnień dla obszarów logistycznych.

Symbol szkolenia

LLG-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie i pojęcia filozofii Kaizen – redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, doskonalenie procesów.
2. Filozofia Metody Kaizen - podstawy i historia:
 • istota filozofii, fundamenty Gemba Kaizen,
 • praca w małych zespołach, wzrost produktywności,
 • Kaizen, a innowacje w przedsiębiorstwie, kreatywne myślenie, istota twórczego myślenia,
 • praca zespołowa, motywowanie pracowników,
 • Case Study,
 • studium przypadku dla obszaru logistycznego.
3. Mapowanie strumienia wartości w procesie logistycznym (Value Stream Mapping):
 • istota i znaczenie mapowania strumienia wartości,
 • analiza strumienia wartości,
 • identyfikacja i analiza problemów napotykanych podczas realizacji procesów logistycznych, działania zaradcze,
 • czynniki wpływające na przebieg procesu: system planowania, czasy przetwarzania w poszczególnych etapach procesu, czasy operacyjne, produktywność procesu logistycznego, elastyczność systemu,
 • analiza wpływu czynników i napotkanych problemów na koszty systemu,
 • wykonanie mapy stanu obecnego dla zdefiniowanego w przedsiębiorstwie przebiegu procesu,
 • rozwiązania do zastosowania po wykonaniu mapy stanu obecnego,
 • projektowanie.
4. 7 rodzajów strat (muda).
5. Techniki i narzędzia:
 • PDCA, PDCA a SDCA, zastosowanie PDCA do rozwiązywania problemów, 8 kroków rozwiązania problemu,
 • 5 Why, 4M, analiza i diagram Pareto, analiza 5W1H, burza mózgów,
 • narzędzia Lean Logistics: koncepcja "przepływu jednej sztuki", zdefiniowanie ciągłego przepływu produktów, wprowadzenie do zasady Just In Time, "Siedem zero" czyli wytwarzanie bez strat, strategia push and pull (ciągnij i pchaj), model supermarketu, Kanban jako przykład systemu „ciągnij”, zastosowanie w/w podejścia w procesach logistycznych, idea logistyki wewnętrznej według Lean, założenia szczupłego łańcucha dostaw, pełna dostępność materiałów i komponentów - ograniczenia zapasów, usprawnienie procesu planowania.
6. 5S czyli organizacja miejsc pracy:
 • 5S w logistyce,
 • zasady wdrożenia techniki „5 S”,
 • przygotowanie i przeprowadzenie akcji, polityka 5S,
 • korzyści wynikające z wdrożenia,
 • przygotowanie i realizacja audytów 5S w obszarach logistycznych,
 • przykłady rozwiązań 5S dla obszarów logistycznych.
7. Kaizen - jako systemy zgłaszania wniosków usprawnień.
Ćwiczenia:
1. Będą miały formę warsztatów gry symulacyjnej na dedykowanym przez trenera procesie lub procesie klienta (zespołowe rozwiązywanie problemów w symulowanym procesie logistycznym z wykorzystaniem poznanych narządzi, wnioski, dyskusja).
2. Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie.

Podczas szkolenia w formie zdalnej uczestnicy oglądają film z gry symulacyjnej, sami w nią nie grają.
3. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników i dyskusja.
 • Zasady identyfikacji i analizy Muda w procesie logistycznym – warsztaty na dedykowanym przez trenera procesie logistycznym.
 • Rozwiązywanie problemu z wykorzystaniem 4M, 5WHY, 5W1H, PDCA – na podstawie wyniku analizy dobór narzędzia Lean Logistics.
 • Wykorzystanie PDCA do procesu CI (Continous Improvement) – warsztaty.
 • Organizacja stanowiska pracy z wykorzystaniem techniki 5S – warsztaty, przeprowadzenie procedury 5S.
 • Standaryzacja pracy – warsztat na omawianym procesie, zasady standaryzacji pracy.
 • Organizacja systemu zgłaszania wniosków i usprawnień – techniki motywacyjne – warsztaty.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Umiejętność dostrzegania strat i marnotrawstwa w obszarach logistycznych. Umiejętność odpowiedniego reagowania za pomocą dedykowanych narzędzi w celu doskonalenia obszarów. Sposób organizacji i zarządzania procesem ciągłego doskonalenia. Zwiększenie efektywności, wydajności i produktywności procesów logistycznych.

Adresaci

Kierownicy i specjaliści do spraw logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, kontaktów z dostawcami.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania