Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SNS-STAT-L-ONL

Metody statystyczne w analizie sensorycznej - badania laboratoryjne - szkolenie online

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznych w analizie sensorycznej.
 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznych w analizie sensorycznej. Zakres tematyczny obejmuje narzędzia statystyczne wykorzystywane w badaniach analitycznych ( bez uwzględnienia badań konsumenckich – ocena hedoniczna).
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod statystycznych (kryteria wyboru metody, postępowanie rachunkowe, interpretacja wyników) w analitycznej analizie sensorycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami (normy ISO) i innymi wymaganiami.

Symbol szkolenia

SNS-STAT-L-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 • Wprowadzenie. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością – zakres, stosowania, wybrane dokumenty (ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001 – Raport Techniczny ISO/TR 10017)
 • Pomiar sensoryczny. Skale ocen – nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa. Metody pomiaru sensorycznego – badania analityczne: różnicowe, kolejności (szeregowania), skalowania, badania konsumenckie: ocena hedoniczna. Analiza statystyczna w ocenie sensorycznej. 
 • Hipoteza, test statystyczny. Testowanie hipotez statystycznych – hipoteza, test statystyczny, błędy wnioskowania statystycznego: błąd pierwszego rodzaju (?)/błąd drugiego rodzaju (ß), obszar krytyczny testu: jednostronny/dwustronny, prawdopodobieństwo potestowe (p-value), funkcja mocy testu – dobór liczności próbki
 • Metody różnicowe – testy statystyczne. Metoda parzysta (PN-EN ISO 5495:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta), ocena różnicy: test jednostronny/dwustronny, ocena podobieństwa: test jednostronny/dwustronny, czułość testu, przedziały ufności dla testów parzystych. Metoda trójkątowa (PN-EN ISO 4120:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda trójkątowa), ocena różnicy, ocena podobieństwa, przedział ufności dla pd (prawdziwy odsetek). Metoda duo-trio (ISO 10399:2017 Sensory Analysis. Methodology. Duo-trio test), ocena różnicy, ocena podobieństwa, przedział ufności dla pd (prawdziwy odsetek). Metoda „A” – „nie A” (ISO 8588:2017 Sensory Analysis. Methodology. „A” – „not A” test), test niezależności chi-kwadrat, poprawka Yalesa, miary siły związku. Metoda sekwencyjna w odniesieniu do testów trójkątnego i duo-tro (ISO 16820:2004 Sensory Analysis. Methodology.. Sequential analysis), konstrukcja i interpretacja diagramu decyzyjnego – obszary: przyjęcia, odrzucenia, kontynuacji.
 • Metody szeregowania – testy statystyczne. Metoda rangowania (ISO 8587:2006 Sensory Analysis. Methodology. Ranking), przygotowanie danych do analizy (przypisanie rang),  testy statystyczne (Spearman, Page, Friedman, test znaków), testy post – hoc (najmniejszej istotnej różnicy – funkcja LSD), przypadek rang związanych
 • Inne narzędzia statystyczne w analizie sensorycznej - przegląd. Analiza wariancji (ANOVA) – jednoczynnikowa, dwuczynnikowa, wieloczynnikowa, nieparametryczna ANOVA (distribution free Anova), metoda (analiza) składowych głównych (Principal Components Analysis), analiza skupień (Cluster Analysis)

 

Podsumowanie, dyskusja


 

Ćwiczenia:

 

 • Testowanie hipotez statystycznych – budowa hipotezy Ho (zerowej)/HA (alternatywnej), wyznaczanie wartości funkcji testowej, konstrukcja obszaru krytycznego testu, wnioskowanie
 • Metoda parzysta – ocena różnicy (test jednostronny/dwustronny)
 • Metoda parzysta – ocena podobieństwa (test jednostronny/dwustronny)
 • Wyznaczanie przedziałów ufności dla metody parzystej 
 • Metoda trójkątowa – ocena różnicy, ocena podobieństwa
 • Metoda trójkątowa – przedziały ufności
 • Metoda duo-trio – ocena różnicy, ocena podobieństwa
 • Metoda duo-trio – przedziały ufności
 • Metoda „A” – „nie A” – test niezależności chi-kwadrat
 • Metoda sekwencyjna – interpretacja diagramu decyzyjnego
 • Metoda rangowania – przygotowanie danych do analizy, zasady rangowania, rangi związane
 • Metoda rangowania – testy Friedmana, Page’a, Friedmana, test znaków
 • Metoda rangowania – test post-hoc , wyznaczanie i interpretacja funkcji LSD
 • Interpretacja wyników ANOVA , nieparametryczna ANOVA

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi statystycznych w analitycznej analizie sensorycznej
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z oceny sensorycznej
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać narzędzia statystyczne w analizie sensorycznej 
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami statystycznymi w analizie sensorycznej – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne

Adresaci

 • Osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
 • Pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • Liderzy i członkowie zespołów doskonalących. 
 • Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania