Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SNS-STAT-L-ONL

Metody statystyczne w analizie sensorycznej - badania laboratoryjne - szkolenie online

Metody statystyczne

Cele szkolenia

 • Przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznych w analizie sensorycznej.
 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznych w analizie sensorycznej. Zakres tematyczny obejmuje narzędzia statystyczne wykorzystywane w badaniach analitycznych ( bez uwzględnienia badań konsumenckich – ocena hedoniczna).
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod statystycznych (kryteria wyboru metody, postępowanie rachunkowe, interpretacja wyników) w analitycznej analizie sensorycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami (normy ISO) i innymi wymaganiami.

Symbol szkolenia

SNS-STAT-L-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 • Wprowadzenie. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością – zakres, stosowania, wybrane dokumenty (ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001 – Raport Techniczny ISO/TR 10017)
 • Pomiar sensoryczny. Skale ocen – nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa. Metody pomiaru sensorycznego – badania analityczne: różnicowe, kolejności (szeregowania), skalowania, badania konsumenckie: ocena hedoniczna. Analiza statystyczna w ocenie sensorycznej. 
 • Hipoteza, test statystyczny. Testowanie hipotez statystycznych – hipoteza, test statystyczny, błędy wnioskowania statystycznego: błąd pierwszego rodzaju (?)/błąd drugiego rodzaju (ß), obszar krytyczny testu: jednostronny/dwustronny, prawdopodobieństwo potestowe (p-value), funkcja mocy testu – dobór liczności próbki
 • Metody różnicowe – testy statystyczne. Metoda parzysta (PN-EN ISO 5495:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta), ocena różnicy: test jednostronny/dwustronny, ocena podobieństwa: test jednostronny/dwustronny, czułość testu, przedziały ufności dla testów parzystych. Metoda trójkątowa (PN-EN ISO 4120:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda trójkątowa), ocena różnicy, ocena podobieństwa, przedział ufności dla pd (prawdziwy odsetek). Metoda duo-trio (ISO 10399:2017 Sensory Analysis. Methodology. Duo-trio test), ocena różnicy, ocena podobieństwa, przedział ufności dla pd (prawdziwy odsetek). Metoda „A” – „nie A” (ISO 8588:2017 Sensory Analysis. Methodology. „A” – „not A” test), test niezależności chi-kwadrat, poprawka Yalesa, miary siły związku. Metoda sekwencyjna w odniesieniu do testów trójkątnego i duo-tro (ISO 16820:2004 Sensory Analysis. Methodology.. Sequential analysis), konstrukcja i interpretacja diagramu decyzyjnego – obszary: przyjęcia, odrzucenia, kontynuacji.
 • Metody szeregowania – testy statystyczne. Metoda rangowania (ISO 8587:2006 Sensory Analysis. Methodology. Ranking), przygotowanie danych do analizy (przypisanie rang),  testy statystyczne (Spearman, Page, Friedman, test znaków), testy post – hoc (najmniejszej istotnej różnicy – funkcja LSD), przypadek rang związanych
 • Inne narzędzia statystyczne w analizie sensorycznej - przegląd. Analiza wariancji (ANOVA) – jednoczynnikowa, dwuczynnikowa, wieloczynnikowa, nieparametryczna ANOVA (distribution free Anova), metoda (analiza) składowych głównych (Principal Components Analysis), analiza skupień (Cluster Analysis)

 

Podsumowanie, dyskusja


 

Ćwiczenia:

 

 • Testowanie hipotez statystycznych – budowa hipotezy Ho (zerowej)/HA (alternatywnej), wyznaczanie wartości funkcji testowej, konstrukcja obszaru krytycznego testu, wnioskowanie
 • Metoda parzysta – ocena różnicy (test jednostronny/dwustronny)
 • Metoda parzysta – ocena podobieństwa (test jednostronny/dwustronny)
 • Wyznaczanie przedziałów ufności dla metody parzystej 
 • Metoda trójkątowa – ocena różnicy, ocena podobieństwa
 • Metoda trójkątowa – przedziały ufności
 • Metoda duo-trio – ocena różnicy, ocena podobieństwa
 • Metoda duo-trio – przedziały ufności
 • Metoda „A” – „nie A” – test niezależności chi-kwadrat
 • Metoda sekwencyjna – interpretacja diagramu decyzyjnego
 • Metoda rangowania – przygotowanie danych do analizy, zasady rangowania, rangi związane
 • Metoda rangowania – testy Friedmana, Page’a, Friedmana, test znaków
 • Metoda rangowania – test post-hoc , wyznaczanie i interpretacja funkcji LSD
 • Interpretacja wyników ANOVA , nieparametryczna ANOVA

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi statystycznych w analitycznej analizie sensorycznej
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z oceny sensorycznej
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać narzędzia statystyczne w analizie sensorycznej 
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami statystycznymi w analizie sensorycznej – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne

Adresaci

 • Osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
 • Pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • Liderzy i członkowie zespołów doskonalących. 
 • Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania