Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KSR-ONL

Trening kompetencji komunikacyjnych dla realizacji projektów i zadań w środowisku rozproszonym - szkolenie online

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Cele szkolenia:         

·         polepszenie komunikacji w zespole rozproszonym,

·         zmniejszenie niejasności i ewentualnych błędów, niedomówień,

·         skuteczniejsze realizowanie zadań w ramach projektów/miniprojektów

·         lepsza komunikacja pomiędzy działami pracującymi w sposób rozproszony lub w różnych lokalizacjach.

Symbol szkolenia

UO-KSR-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 

Dzień 1.

1.       Do kogo mówię i jak jestem rozumiany:

·         osobista autodiagnoza stylów i preferencji w komunikacji (tzw. metaprogramów) (ankieta/arkusz online), wykres własny; 

·         feedback postrzegania metaprogramów u członków zespołu - (ankieta/arkusz online, wykresy dla pozostałych członków zespołu);

·         mapa zespołu i wnioski dotyczące komunikacji i oczekiwań.

2.       Jak słucham i jak odbieram informację:

·         4 kanały odbioru informacji i reakcje z nimi związane;

·         formułowanie i dostosowania przekazu do odbiorców.

3.       Cztery typy osobowości:  

·         4 typy osobowości i ich wpływ na zachowania w projektach oraz udział w spotkaniach.

4.       Aktywne słuchanie i uczestnictwo w spotkaniach:

·         czym jest aktywne słuchanie;

·         aktywne przygotowanie i prowadzenie spotkań projektowych;

·         radzenie sobie z osobami dominującymi;

·         aktywizacja osób pasywnych.

 

Dzień 2.

1.       Wywieranie wpływu:

·         4 do 8 głównych wzorców/konstrukcji perswazyjnych i wywierania wpływu na ludzi;

·         agresywne wzorce komunikacji - jak ich unikać i czym zastąpić;

·         krytyka ogólna i jej "rozbrajanie".

2.       Zarządzanie projektami w przypadku pracy rozproszonej:

·         Kaskadowa metoda zarządzania projektami (waterfall);

·         Zwinna metoda zarządzania projektami SCRUM.

3.       Wyznaczanie priorytetów i delegowanie zadań w przypadku pracy rozproszonej:

·         macierz ważności, pilności i wpływu;

·         asertywność w delegowaniu zadań.

 

Ćwiczenia:

·       osobowe metaprogramy operacyjne dotyczące podejmowania decyzji i realizacji zadań

·       ćwiczenie praktyczne z umiejętności odczytywania intencji zawartej w komunikacji werbalnej, mailowej, zdalnej oraz dostosowania przekazu

·       techniki perswazji i manipulacji oraz obrony przed nimi

·       ćwiczenia z metod zarządzania projektami

·       scenki symulacyjne

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się: 

·         Elementów zarządzania pracą własną.

·         Umiejętności odczytywania intencji zawartej w komunikacji werbalnej, mailowej, zdalnej oraz dostosowania przekazu

·         Organizacji pracy nad wspólnymi zadaniami w środowisku rozproszonym

·         Nadzorowania postępów w projekcie.

·         Umiejętnego zlecania zadań.

·         Roli miękkich aspektów w efektywnym prowadzeniu zespołu, a tym samym w sukcesie projektu.

Adresaci

 

·       Koordynatorzy Projektów

·       Członkowie zespołu projektowego

·       Szefowie Działów

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania