Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MDK-ONL
Online

Metrologia długości i kąta- szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

• Zapewnienie realizacji poprawnych pomiarów z zakresu metrologii wielkości geometrycznych.

• Zapewnienie realistycznej oceny dokładności wykonywanych pomiarów.

• Określanie zdolności przyrządów pomiarowych do zadań metrologicznych.

• Planowanie pomiarów.

Symbol szkolenia

MDK-ONL

Terminy i miejsce

06 - 07 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 1 dzień
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Znaczenie metrologii dla rozwoju gospodarczego.

2. Podstawy metrologii prawnej (m.in. ustawa „Prawo o miarach).

3. Ważne pojęcia związane z pomiarami.

4. Metody pomiarowe i ich charakterystyka.

5. Hierarchiczny układ sprawdzeń wzorców i przyrządów pomiarowych:

· klasyfikacja i konstrukcja przyrządów do pomiarów długości i kąta,

· wskaźniki zdolności przyrządów pomiarowych.

6. Zapewnienie spójności pomiarowej w pomiarach długości i kąta.

7. Pojęcie dokładności pomiaru.

8. Błąd pomiaru i niepewność pomiaru.

9. Rodzaje błędów: systematyczny, przypadkowy, nadmieny, dryft.

10. Typowe błędy w pomiarach wielkości geometrycznych.

11. Sposoby szacowania błędów.

12. Kompensacja oddziaływania błędów systematycznych.

13. Charakterystyka budowy i właściwości przyrządów do pomiarów wielkości geometrycznych.

14. Podstawy planowania pomiarów.

15. Metodyka pomiarów tolerancji geometrycznych.

16. Pomiary makro- i mikrogeometrii powierzchni (odchyłki kształtu, chropowatość i falistość).

17. Podstawy pomiarów współrzędnościowych.

Ćwiczenia:

O charakterze laboratoryjnym z użyciem podstawowego sprzętu pomiarowego jak: suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, czujniki oraz bardziej skomplikowanego jak mikroskopy, wysokościomierze cyfrowe, profilometry.

1. Pomiary bezpośrednie wymiarów różnych części z użyciem typowych przyrządów pomiarowych (suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze, głębokościomierze, średnicówki, czujniki w wersji analogowej i cyfrowej).

2. Pomiary pośrednie wymiarów liniowych i kątowych.

3. Pomiary metodą optyczną na mikroskopie warsztatowym z użyciem głowicy goniometrycznej i rewolwerowej.

4. Pomiary z wykorzystaniem wysokościomierza cyfrowego.

5. Pomiary wymiarów liniowych metodą różnicową z użyciem czujników.

6. Wyznaczanie odchyłek prostoliniowości, równoległości i prostopadłości.

7. Wyznaczanie współosiowości elementów kołowosymetrycznych.

8. Pomiary płaskości małych, precyzyjnych części techniką interferencyjną.

9. Wyznaczanie odchyłek okrągłości metodą odniesieniową.

10. Wyznaczanie bicia promieniowego i osiowego.

11. Pomiary chropowatości powierzchni metodą profilometryczną.

12. Wyznaczanie wartości błędów przeprowadzonych pomiarów.

13. Wyznaczanie wskaźników zdolności.

14. Dobór przyrządu do zadanego zadania metrologicznego.

Zalecenia dla Uczestników:

Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.

lub

Odbycie kursu „Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych”.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Poprawnego merytorycznie wykonywania pomiarów wymiarów i tolerancji geometrycznych.

·         Przeprowadzania analizy dokładności poprzez wyznaczanie błędów składowych pomiaru.

·         Interpretacji wyników pomiarów.

·         Dobierać w sposób optymalny metody i przyrządy do pomiarów.

·         Wyznaczać wartości liczbowe współczynników zdolności pomiarowej przyrządów.

Uczestnik dowie się:

·         Które metody pomiarowe są zalecane w pomiarach laboratoryjnych i w produkcji.

·         warunkach środowiskowych odniesienia dla pomiarów długości i kąta.

·         głównych rodzajach błędów podczas pomiarów.

·         Jakie są typowe błędy w pomiarach długości i kąta.

·         Jakie są konsekwencje niedokładnych pomiarów.

·         Jakich informacji dostarczają wskaźniki zdolności pomiarowej.

Adresaci

·         pracownicy służb kontroli jakości,

·         personel techniczny izb pomiarowych,

·         pracownicy produkcyjni wykonujący czynności samokontroli wytworzonych części.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

 

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania