Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MDK-ONL
Online

Metrologia długości i kąta- szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

• Zapewnienie realizacji poprawnych pomiarów z zakresu metrologii wielkości geometrycznych.

• Zapewnienie realistycznej oceny dokładności wykonywanych pomiarów.

• Określanie zdolności przyrządów pomiarowych do zadań metrologicznych.

• Planowanie pomiarów.

Symbol szkolenia

MDK-ONL

Terminy i miejsce

12 - 13 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 27 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Znaczenie metrologii dla rozwoju gospodarczego.

2. Podstawy metrologii prawnej (m.in. ustawa „Prawo o miarach).

3. Ważne pojęcia związane z pomiarami.

4. Metody pomiarowe i ich charakterystyka.

5. Hierarchiczny układ sprawdzeń wzorców i przyrządów pomiarowych:

· klasyfikacja i konstrukcja przyrządów do pomiarów długości i kąta,

· wskaźniki zdolności przyrządów pomiarowych.

6. Zapewnienie spójności pomiarowej w pomiarach długości i kąta.

7. Pojęcie dokładności pomiaru.

8. Błąd pomiaru i niepewność pomiaru.

9. Rodzaje błędów: systematyczny, przypadkowy, nadmieny, dryft.

10. Typowe błędy w pomiarach wielkości geometrycznych.

11. Sposoby szacowania błędów.

12. Kompensacja oddziaływania błędów systematycznych.

13. Charakterystyka budowy i właściwości przyrządów do pomiarów wielkości geometrycznych.

14. Podstawy planowania pomiarów.

15. Metodyka pomiarów tolerancji geometrycznych.

16. Pomiary makro- i mikrogeometrii powierzchni (odchyłki kształtu, chropowatość i falistość).

17. Podstawy pomiarów współrzędnościowych.

Ćwiczenia:

O charakterze laboratoryjnym z użyciem podstawowego sprzętu pomiarowego jak: suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, czujniki oraz bardziej skomplikowanego jak mikroskopy, wysokościomierze cyfrowe, profilometry.

1. Pomiary bezpośrednie wymiarów różnych części z użyciem typowych przyrządów pomiarowych (suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze, głębokościomierze, średnicówki, czujniki w wersji analogowej i cyfrowej).

2. Pomiary pośrednie wymiarów liniowych i kątowych.

3. Pomiary metodą optyczną na mikroskopie warsztatowym z użyciem głowicy goniometrycznej i rewolwerowej.

4. Pomiary z wykorzystaniem wysokościomierza cyfrowego.

5. Pomiary wymiarów liniowych metodą różnicową z użyciem czujników.

6. Wyznaczanie odchyłek prostoliniowości, równoległości i prostopadłości.

7. Wyznaczanie współosiowości elementów kołowosymetrycznych.

8. Pomiary płaskości małych, precyzyjnych części techniką interferencyjną.

9. Wyznaczanie odchyłek okrągłości metodą odniesieniową.

10. Wyznaczanie bicia promieniowego i osiowego.

11. Pomiary chropowatości powierzchni metodą profilometryczną.

12. Wyznaczanie wartości błędów przeprowadzonych pomiarów.

13. Wyznaczanie wskaźników zdolności.

14. Dobór przyrządu do zadanego zadania metrologicznego.

Zalecenia dla Uczestników:

Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.

lub

Odbycie kursu „Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych”.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Poprawnego merytorycznie wykonywania pomiarów wymiarów i tolerancji geometrycznych.

·         Przeprowadzania analizy dokładności poprzez wyznaczanie błędów składowych pomiaru.

·         Interpretacji wyników pomiarów.

·         Dobierać w sposób optymalny metody i przyrządy do pomiarów.

·         Wyznaczać wartości liczbowe współczynników zdolności pomiarowej przyrządów.

Uczestnik dowie się:

·         Które metody pomiarowe są zalecane w pomiarach laboratoryjnych i w produkcji.

·         warunkach środowiskowych odniesienia dla pomiarów długości i kąta.

·         głównych rodzajach błędów podczas pomiarów.

·         Jakie są typowe błędy w pomiarach długości i kąta.

·         Jakie są konsekwencje niedokładnych pomiarów.

·         Jakich informacji dostarczają wskaźniki zdolności pomiarowej.

Adresaci

·         pracownicy służb kontroli jakości,

·         personel techniczny izb pomiarowych,

·         pracownicy produkcyjni wykonujący czynności samokontroli wytworzonych części.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

 

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania