Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERG-P-ONL
Online

Ergonomia w nowoczesnych organizacjach - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 

·         Uświadomienie uczestnikom jaki wpływ ma ergonomia na pracę i inne aspekty życia człowieka.

·         Uświadomienie aspektów prawnych związanych z ergonomią, interdyscyplinarność zagadnień. 

·         Omówienie głównych schorzeń wywołanych czynnikami szkodliwymi w pracy, w tym wpływ ergonomii na układ mięśniowo-szkieletowy.

·         Wskazanie na możliwość złagodzenia skutków długotrwałego przebywania w nieergonomicznych pozycjach.

·         Zaprezentowanie elementów projektowania stanowisk roboczych.

·         Omówienie aspektów ekonomiczny ruchów, układu stanowisk pracy, wprawy i kolejności działań na czas pracy.

·         Zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami oceny ergonomicznej.

 

Symbol szkolenia

ERG-P-ONL

Terminy i miejsce

03 - 04 października 2022 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 4 dni 2 godziny
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program:

Dzień 1

·         Podstawy prawne

·         Ergonomia w środowisku pracy

O  Rys historyczny

O  Źródła ergonomii

O  Obszar zainteresowania

·         Zagrożenia

O  Obciążenie a uciążliwość

O  Schorzenia związane z pracą

O  Źródła  zagrożeń - układ ruchu

·         Akademia ruchu

O  Ćwiczenia w środowisku pracy

O  Aktywność ruchowa po pracy

·         Antropometria

O  Modele centylowe

O  Wymiary stanowisk i obszarów pracy

O  Wstęp do kształtowania miejsc pracy

Dzień 2

·         Ekonomia ruchu

O  Celowość ruchu

O  Obszar pracy

O  Warunki ruchu

O  Tempo pracy

O  Logika przepływu

·         Analiza ergonomii

O  Fotografia dnia roboczego

O  Metody oceny ergonomii

ü  REBA

ü  RULA

ü  KIM

ü  Niosh

ü  Lehmann

·         Raport oceny ergonomicznej stanowiska pracy.

 

 

 

 

Ćwiczenia:

 

·         Ćwiczenie 1 – Zasadność stosowania ergonomii w kształtowaniu miejsc pracy.

Działanie: Dyskusja z wykorzystania przygotowanych haseł i krótkich historii

·         Ćwiczenie 2 – Schorzenia związane z pracą

Działanie: Dobór przyczyn powstania do schorzeń z zestawu przygotowanych haseł (praca grupowa)

·         Ćwiczenie 3 – Akademia ruchu

Działanie: Praktyczne zastosowanie przygotowanych ćwiczeń

·         Ćwiczenie 4 – Antropometria

Działanie: Dobór wymiarów stanowiska do wymiarów pracownika (praca grupowa)

·         Ćwiczenie 5 – Ekonomia ruchu

Działanie: Analiza stanowiska pracy pod kątem ekonomii ruchu (praca grupowa)

·         Ćwiczenie 6 – Oceny ergonomii

Działanie: Przedstawienie poszczególnych metod za pomocą wspólnie wykonywanego ćwiczenia

·         Ćwiczenie 7 – Raport oceny ergonomicznej

Działanie: Ocena raportu z wynikami i zaproponowanie działań korygujących.

 

 

Korzyści dla uczestnika

·         Dobór metod oceny ergonomicznej

·         Wstępna ocena ergonomii pozycji ciała

·         Wstępna ocena ekonomii ruchu

·         Ocena wpływu pozycji ciała na urazy

·         Zastosowanie ćwiczeń korygujących

·         Czytanie raportów oceny ergonomicznej stanowiska pracy

Adresaci

  • Menadżerowie wyższego szczebla,

    ·    Kierownicy, Inżynierowie, Specjaliści,

    ·    Pracownicy BHP, Pracownicy biurowi,

    ·    Mistrzowie, Brygadziści, Liderzy, Wybrani pracownicy produkcyjni

     

Opinie użytkowników

Przejrzystość przekazywanych informacji, sposób przekazu, zakres materiału, prowadzący :)Jasny przekaz zagadnień.Super materiały po szkoleniu, otrzymanie pliku roboczego w excelu, przyjazna forma.Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Przybliżenie różnych metod pomiaru.Praktyczny plik do wykorzystania w warunkach pracy. Szerokie kompetencje prowadzącego, ciekawe prowadzenie szkolenia, praca z przykładami.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych

Dokumenty do pobrania