Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-DKM

Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób funkcyjnych z zakresu zarządzania personelem, które bezpośrednio
odpowiadają za wynik produkcyjny, instruowanie i uczenie pracowników, a także utrzymanie optymalnego poziomu morale zespołów produkcyjnych.

Symbol szkolenia

UO-DKM

Terminy i miejsce

22 - 23 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
07 - 08 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Brygadzista i mistrz jako przywódca zespołu produkcyjnego:
 • Rola mistrza i brygadzisty w organizacji.
 • Style przywództwa (autodiagnoza).
 • Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
 • Budowanie autorytetu lidera.
 • Stres jako element zarządzania.
2. Zespół produkcyjny w organizacji:
 • Specyfika produkcji i jej wpływ na pracę zespołu.
 • Etapy tworzenia zespołu, role pracowników w zespole.
 • Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
 • Podstawowe techniki wywierania wpływu.
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
3. Rola komunikacji w dziale produkcji:
 • Komunikacja jako element zarządzania.
 • Rola sprzężenie zwrotnego i jego wykorzystanie.
 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych.
 • Rozmowa z szefem, rozmowa z pracownikiem.
4. Bariery komunikacji:
 • Najczęstsze rodzaje zaburzeń w komunikacji.
 • Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.
 • Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.
5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji:
 • Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.
 • Reguły planowania, wyznaczanie priorytetów.
 • Planowanie a zarządzanie czasem własnym i innych.
6. Delegowanie zadań:
 • Indywidualne podejście do pracownika.
 • Formułowanie poleceń.
 • Egzekwowanie realizacji poleceń.
 • Błędy w delegowaniu.
7. Motywacja:
 • Rodzaje motywacji.
 • Teoria motywacji wg F. Herzberga.
 • Źródła motywacji oparte na hierarchii Maslowa.
 • System motywacyjny w przedsiębiorstwie i techniki motywowania pozafinansowego.
8. Kreatywność jako element zarządzania zespołem:
 • Kreatywność a rutyna.
 • Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
 • Dobór metody adekwatnej dla zespołu produkcyjnego – rekomendacja.

Ćwiczenia:
 • Indywidualny pomiar posiadanych kompetencji zarządczych.
 • Określenie naturalnych predyspozycji do pracy zespołowej.
 • Praktyczna analiza czynników motywujących i demotywujących w zakresie wykonywania czynności zawodowych.
 • Gra symulacyjna (z zakresu delegowania zadań).
 • Multimedia (praca zespołowa).
 • Studia przypadków z innych firm produkcyjnych.
 • Metoda efektywnego zbierania informacji zwrotnej i wykorzystania wiedzy i spostrzeżeń pracowników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Wykorzystywać w sposób świadomy funkcje kierownicze.
 • Słuchać i rozmawiać z pracownikami w sposób umożliwiający efektywne pozyskiwanie informacji zwrotnej z obszarów produkcyjnych w celu ich ciągłego doskonalenia.
 • Wzmacniać efektywność pracy podległego personelu poprzez użycie metod pracy zespołowej i wykorzystanie cech indywidualnych pracownika.
 • Określać elementy motywujące do pracy i usuwać czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy.
 • Delegować zadania w sposób zmniejszający ryzyko ich niewłaściwego zrozumienia i wykonania (ograniczać wystąpienie błędu wywołanego przez czynnik ludzki).
Uczestnik dowie się:
 • Dlaczego zmiany zachodzące na rynku pracy są szczególnie ważne dla osób funkcyjnych i jak do tych zmian należy dostosować sposób zarządzania.
 • Które czynniki motywacyjne odnoszą obecnie największą skuteczność, a które przestają działać.
 • Dlaczego szczebel funkcyjny powinien konsekwentnie wspierać i propagować wytyczne Zarządu i top managementu.
 • Które z posiadanych umiejętności zarządczych opanował i w jakim stopniu (określenie indywidualnych predyspozycji oraz luk kompetencyjnych).

Adresaci

 • Brygadzista,
 • Lider produkcji,
 • Team leader,
 • Mistrz zmianowy,
 • Majster produkcji,
 • Supervisor.

Opinie użytkowników

28-29.10.2019 r. "Ogrom wiedzy w przykładach praktycznych. Świetny poziom komunikacji prowadzącego. Poziom merytoryczny prowadzącego bardzo wysoki."
14-15.10.2019 r. "Bardzo dobrze przygotowany program, doskonale przekazane informacje, pełen profesjonalizm. Trener godny polecenia."
08-09.11.2018 r. "Bardzo dobre szkolenie."
11.09.2018 r. "Dużo praktycznych porad dotyczących komunikacji."
08-09.02.2018 r. "Bardzo dobre podejście do uczestnika. Dużo dyskusji. Prosty przekaz."
27-28.12.2017 r. "Bardzo dobre przekazanie tematu na wielu przykładach."
13-14.07.2017 r. "Wesoła atmosfera. Poruszane ciekawe zagadnienia. Fajne przykłady z życia trenera."
26-27.05.2017 r. "Profesjonalne podejście - duże doświadczenie trenera."
08-09.09.2016 r. "Dużo przykładów z innych firm. Wychwycenie problemów w naszym zakładzie."
19-20.03.2016 r. "Sporo przykładów pozwalało na prawidłowe zrozumienie tematu."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych