Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-DKM-ONL
Online

Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji osobistych, podniesienie kwalifikacji osób funkcyjnych z zakresu zarządzania personelem, które bezpośrednio odpowiadają za wynik produkcyjny, instruowanie i uczenie pracowników, a także utrzymanie optymalnego poziomu morale zespołów produkcyjnych.

Symbol szkolenia

UO-DKM-ONL

Terminy i miejsce

22 - 23 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 15 dni
Lokalizacja: Online
07 - 08 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 14 godzin
Lokalizacja: Online

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8:30 – 8:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji dokonalenia kompetencji osobistych online

8.45-10.15

Sesja 1

 

Mistrz i brygadzista jako przywódca zespołu produkcyjnego:

1. Rola mistrza i brygadzisty w organizacji.

2. Style przywództwa (autodiagnoza).

3. Kompetencje osobiste jako wskaźnik sposobu zarządzania.

4. Budowanie autorytetu lidera.

5. Stres jako element zarządzania.

10:15-10:30

Przerwa kawowa

10:30-12:00

Sesja 2

 

Zespół produkcyjny w organizacji:

1. Specyfika produkcji i jej wpływ na pracę zespołu.

2. Etapy tworzenia zespołu, role pracowników w zespole.

3. Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.

4. Podstawowe techniki wywierania wpływu.

5. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

12:00 – 12:45

Przerwa obiadowa

12.45-14.15

Sesja 3

 

Rola komunikacji w dziale produkcji:

1. Komunikacja jako element zarządzania.

2. Rola sprzężenie zwrotnego i jego wykorzystanie.

3. Zasady skutecznej komunikacji.

4. Komunikacja w sytuacjach trudnych.

5. Rozmowa z szefem, rozmowa z pracownikiem.

14.15 - 14.30

Przerwa kawowa

14:30 – 15:30

Sesja 4

 

Bariery komunikacji:

1. Najczęstsze rodzaje zaburzeń w komunikacji.

2. Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.

3. Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.

4. Podsumowanie dnia pierwszego, feedback.

 

 

Dzień 2

8:30 – 8:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji dokonalenia kompetencji osobistych online

8.45-10.15

Sesja 5

 

Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji:

 

1. Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.

2. Reguły planowania, wyznaczanie priorytetów.

3. Planowanie a zarządzanie czasem własnym i innych.

10:15-10:30

Przerwa kawowa

10:30-12:00

Sesja 6

 

Delegowanie zadań:

 

1. Indywidualne podejście do pracownika.

2. Formułowanie poleceń.

3. Egzekwowanie realizacji poleceń.

4. Błędy w delegowaniu

12:00 – 12:45

Przerwa obiadowa

12.45-14.15

Sesja 7

 

Motywacja:

 

1. Rodzaje motywacji.

2. Teoria motywacji wg F. Herzberga.

3. Źródła motywacji oparte na hierarchii Maslowa.

4. System motywacyjny w przedsiębiorstwie i techniki motywowania pozafinansowego.

14.15 - 14.30

Przerwa kawowa

14:30 – 15:30

Sesja 8

 

Kreatywność jako element zarządzania zespołem:

 

1. Kreatywność a rutyna.

2. Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.

3. Dobór metody adekwatnej dla zespołu produkcyjnego – rekomendacja.

4. Podsumowanie szkolenia, wnioski końcowe, follow up.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystywać w sposób świadomy funkcje kierownicze.
 • Słuchać i rozmawiać z pracownikami w sposób umożliwiający efektywne pozyskiwanie informacji zwrotnej z obszarów produkcyjnych w celu ich ciągłego doskonalenia.
 • Wzmacniać efektywność pracy podległego personelu poprzez użycie metod pracy zespołowej i wykorzystanie cech indywidualnych pracownika.
 • Określać elementy motywujące do pracy i usuwać czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy.
 • Delegować zadania w sposób zmniejszający ryzyko ich niewłaściwego zrozumienia i wykonania (ograniczać wystąpienie błędu wywołanego przez czynnik ludzki).

 

Uczestnik dowie się:

 • Dlaczego zmiany zachodzące na rynku pracy są szczególnie ważne dla osób funkcyjnych i jak do tych zmian należy dostosować sposób zarządzania.
 • Które czynniki motywacyjne odnoszą obecnie największą skuteczność, a które przestają działać.
 • Dlaczego szczebel funkcyjny powinien konsekwentnie wspierać i propagować wytyczne Zarządu i top managementu.
 • Które z posiadanych umiejętności zarządczych opanował i w jakim stopniu (określenie indywidualnych predyspozycji oraz luk kompetencyjnych).

Adresaci

 • Brygadzista,
 • Lider produkcji,
 • Team leader,
 • Mistrz zmianowy,
 • Majster produkcji,
 • Supervisor.

Opinie użytkowników

Duża różnorodność wykorzystywanych narzędzi, ankiety, padlet, jamboard etc.Dużo przykładów, dobra robota.Bardzo ciekawe prowadzony wykład, ćwiczenia. Nie było nudno, ale za to merytorycznie. Luźna, swobodna atmosfera, spory plus!

Najbliższe szkolenie otwarte:

1850.00 zł netto
2275.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych