Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-DKM-ONL
Online

Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji osobistych, podniesienie kwalifikacji osób funkcyjnych z zakresu zarządzania personelem, które bezpośrednio odpowiadają za wynik produkcyjny, instruowanie i uczenie pracowników, a także utrzymanie optymalnego poziomu morale zespołów produkcyjnych.

Symbol szkolenia

UO-DKM-ONL

Terminy i miejsce

03 - 04 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 15 dni
Lokalizacja: Online
14 - 15 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 26 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Brygadzista i mistrz jako przywódca zespołu produkcyjnego:
 • Rola mistrza i brygadzisty w organizacji.
 • Style przywództwa (autodiagnoza).
 • Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
 • Budowanie autorytetu lidera.
 • Stres jako element zarządzania.
2. Zespół produkcyjny w organizacji:
 • Specyfika produkcji i jej wpływ na pracę zespołu.
 • Etapy tworzenia zespołu, role pracowników w zespole.
 • Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
 • Podstawowe techniki wywierania wpływu.
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
3. Rola komunikacji w dziale produkcji:
 • Komunikacja jako element zarządzania.
 • Rola sprzężenie zwrotnego i jego wykorzystanie.
 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych.
 • Rozmowa z szefem, rozmowa z pracownikiem.
4. Bariery komunikacji:
 • Najczęstsze rodzaje zaburzeń w komunikacji.
 • Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.
 • Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.
5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji:
 • Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.
 • Reguły planowania, wyznaczanie priorytetów.
 • Planowanie a zarządzanie czasem własnym i innych.
6. Delegowanie zadań:
 • Indywidualne podejście do pracownika.
 • Formułowanie poleceń.
 • Egzekwowanie realizacji poleceń.
 • Błędy w delegowaniu.
7. Motywacja:
 • Rodzaje motywacji.
 • Teoria motywacji wg F. Herzberga.
 • Źródła motywacji oparte na hierarchii Maslowa.
 • System motywacyjny w przedsiębiorstwie i techniki motywowania pozafinansowego.
8. Kreatywność jako element zarządzania zespołem:
 • Kreatywność a rutyna.
 • Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
 • Dobór metody adekwatnej dla zespołu produkcyjnego – rekomendacja.

Ćwiczenia:
 • Indywidualny pomiar posiadanych kompetencji zarządczych.
 • Określenie naturalnych predyspozycji do pracy zespołowej.
 • Praktyczna analiza czynników motywujących i demotywujących w zakresie wykonywania czynności zawodowych.
 • Gra symulacyjna (z zakresu delegowania zadań).
 • Multimedia (praca zespołowa).
 • Studia przypadków z innych firm produkcyjnych.
 • Metoda efektywnego zbierania informacji zwrotnej i wykorzystania wiedzy i spostrzeżeń pracowników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

- Wykorzystywać w sposób świadomy funkcje kierownicze.

- Słuchać i rozmawiać z pracownikami w sposób umożliwiający efektywne pozyskiwanie informacji zwrotnej z obszarów produkcyjnych w celu ich ciągłego doskonalenia.

- Wzmacniać efektywność pracy podległego personelu poprzez użycie metod pracy zespołowej i wykorzystanie cech indywidualnych pracownika.

- Określać elementy motywujące do pracy i usuwać czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy.

- Delegować zadania w sposób zmniejszający ryzyko ich niewłaściwego zrozumienia i wykonania (ograniczać wystąpienie błędu wywołanego przez czynnik ludzki).

 

Uczestnik dowie się:

-          Dlaczego zmiany zachodzące na rynku pracy są szczególnie ważne dla osób funkcyjnych i jak do tych zmian należy dostosować sposób zarządzania.

-          Które czynniki motywacyjne odnoszą obecnie największą skuteczność, a które przestają działać.

-          Dlaczego szczebel funkcyjny powinien konsekwentnie wspierać i propagować wytyczne Zarządu i top managementu.

-          Które z posiadanych umiejętności zarządczych opanował i w jakim stopniu (określenie indywidualnych predyspozycji oraz luk kompetencyjnych).

Adresaci

® Brygadzista,

® Lider produkcji,

® Team leader,

® Mistrz zmianowy,

® Majster produkcji,

® Supervisor

Opinie użytkowników

Duża różnorodność wykorzystywanych narzędzi, ankiety, padlet, jamboard etc.Dużo przykładów, dobra robota.Bardzo ciekawe prowadzony wykład, ćwiczenia. Nie było nudno, ale za to merytorycznie. Luźna, swobodna atmosfera, spory plus!

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania