Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-P-ONL

MS Excel - przygotowanie, import, analiza i prezentacja danych biznesowych, automatyzacja pracy- szkolenie online

Kompetencje cyfrowe

Cele szkolenia

Kurs interaktywny on-line wypełnia lukę pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu analizy danych biznesowych oraz wiedzą związaną z zaawansowanym użytkowaniem arkusza Microsoft Excel. Szkolenie zaprojektowane jest tak, aby usprawnić pracę osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela.

Symbol szkolenia

EXL-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

· Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych i analitycznych firmy

· Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela

· Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach

· Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych

· Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)

· Optymalne prezentowanie danych na arkuszu

· Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych – klarowne demonstrowanie danych

· Tworzenie i modyfikowanie zaawansowanych tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, prezentowanie danych w postaci procentowej różnic, narastająco; itp., formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej

· Wykorzystanie fragmentatorów do zaawansowanej prezentacji danych biznesowych, prezentacja danych w czasie

· Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów

· Import danych z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.

· Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych

· Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji

· Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy

· Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów – optymalny dobór wykresu do „charakteru” danych biznesowych (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych)

· Excel Visual Basic kiedyś i dziś – historia rozwoju modułu, wersje, różnice i cechy wspólne

· Wykorzystanie modułu Visual Basic do optymalizacji pracy

· Narzędzia z paska Visual Basic

· Główne elementy okna edytora VBA

· Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy

· Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania, nagrywanie makra

· Lokalizacja i dostępność makra

· Edycja zarejestrowanego makra, testowanie

· Dzielenie długich makr, odpowiednie planowanie nagrywania, tak aby uzyskać poprawne zachowanie makra przy jego odtwarzaniu

· Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu

· Uruchamianie makra z Excela – przyciski, paski narzędzi, klawisze skrótów

· Praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych i innymi narzędziami

· Sterowanie przebiegiem programu

· Wstawianie modułów i tworzenie własnych funkcji

· Tworzenie, zapisywanie i wykorzystywanie dodatków Excela

· Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowanie formularzy UserForm.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

·         Importować i analizować obszerne informacje z własnego systemu informatycznego

·         Budować zaawansowane raporty oparte o obróbkę dużej ilości danych

·         Tworzyć złożone formuły obliczeniowe, optymalnie stosować nazwy

·         Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności

·         Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych

·         Pracować z dodatkami Excela

·         Wykorzystać moduł MS Visual Basic dla  usprawniania oraz automatyzacji uciążliwej , powtarzalnej pracy

·         Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy

·         Skutecznie prezentować informację biznesową narzędziami Excela

Metodyka

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, w wersji on-line z wykorzystaniem platformy Zoom i aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Adresaci

·         Osoby intensywnie wykorzystujące arkusz kalkulacyjny, dobrze znające podstawy używania Excela.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania