Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-P-ONL
Online

MS Excel - przygotowanie, import, analiza i prezentacja danych biznesowych, automatyzacja pracy- szkolenie online

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

Kurs interaktywny on-line wypełnia lukę pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu analizy danych biznesowych oraz wiedzą związaną z zaawansowanym użytkowaniem arkusza Microsoft Excel. Szkolenie zaprojektowane jest tak, aby usprawnić pracę osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela.

Symbol szkolenia

EXL-P-ONL

Terminy i miejsce

12 - 14 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 5 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 • Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych i analitycznych firmy
 • Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
 • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
 • Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
 • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
 • Optymalne prezentowanie danych na arkuszu
 • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych – klarowne demonstrowanie danych
 • Tworzenie i modyfikowanie zaawansowanych tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, prezentowanie danych w postaci procentowej różnic, narastająco; itp., formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 • Wykorzystanie fragmentatorów do zaawansowanej prezentacji danych biznesowych, prezentacja danych w czasie
 • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 • Import danych z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 • Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji
 • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 • Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów – optymalny dobór wykresu do „charakteru” danych biznesowych (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych)
 • Excel Visual Basic kiedyś i dziś – historia rozwoju modułu, wersje, różnice i cechy wspólne
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic do optymalizacji pracy
 • Narzędzia z paska Visual Basic
 • Główne elementy okna edytora VBA
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
 • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania, nagrywanie makra
 • Lokalizacja i dostępność makra
 • Edycja zarejestrowanego makra, testowanie
 • Dzielenie długich makr, odpowiednie planowanie nagrywania, tak aby uzyskać poprawne zachowanie makra przy jego odtwarzaniu
 • Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
 • Uruchamianie makra z Excela – przyciski, paski narzędzi, klawisze skrótów
 • Praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych i innymi narzędziami
 • Sterowanie przebiegiem programu
 • Wstawianie modułów i tworzenie własnych funkcji
 • Tworzenie, zapisywanie i wykorzystywanie dodatków Excela
 • Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowanie formularzy UserForm.

Każdy dzień szkolenia będzie odbywał się wg schematu poniżej:

8.30-8.45 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online
8.45-10.15 sesja 1 Pierwsze punkty programu szkoleniowego
10.15-10.30 Przerwa
10.30-12.00 sesja 2 Kolejne punkty programu z ćwiczeniami
12.15-12.45 Przerwa
12.45-14.15 sesja 3 Kolejne punkty programu z ćwiczeniami
14.15-14.30 Przerwa
14.30-15.30 Ostatnie punkty programu, Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

·         Importować i analizować obszerne informacje z własnego systemu informatycznego

·         Budować zaawansowane raporty oparte o obróbkę dużej ilości danych

·         Tworzyć złożone formuły obliczeniowe, optymalnie stosować nazwy

·         Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności

·         Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych

·         Pracować z dodatkami Excela

·         Wykorzystać moduł MS Visual Basic dla  usprawniania oraz automatyzacji uciążliwej , powtarzalnej pracy

·         Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy

·         Skutecznie prezentować informację biznesową narzędziami Excela

Metodyka

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, w wersji on-line z wykorzystaniem platformy Zoom i aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Adresaci

Osoby intensywnie wykorzystujące arkusz kalkulacyjny, dobrze znające podstawy używania Excela.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1490.00 zł netto
1832.70 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych