Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KAIZ-P-ONL

Kaizen - ciągłe doskonalenie-szkolenie online

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

Organizacja i działanie systemu KAIZEN” dla członków zespołów KAIZEN ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów.

Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia w ramach systemu KAIZEN.

Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów.

Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

Symbol szkolenia

KAIZ-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie: 
 • Lean Manufacturing - zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania.
 • Poszukiwanie strat w procesie. 
2. Istota i geneza KAIZEN: 
 • Podstawowe pojęcia.
3. KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów: 
 • Pojęcie, istota i rodzaje problemów. 
 • 7 kroków KAIZEN. 
 • Korzyści Kazien.
4. Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie: 
 • Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role.
 • Organizacja zespołów KAIZEN.
5. Komunikacja w ramach.
6. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki: 
 • Mapa strumienia wartości – krótkie KAIZEN.
7. PDCA – Problem Solving: 
 • Istota i cele stosowania. 
 • Etapy i fazy postępowania. 
 • Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ishikawy, diagram Pareto, 5xwhy?). 
 • Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów. 
 • Role w zespołach.
8. Metody i techniki stosowane w ramach Kaizen:
 • 5S - Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy.
 • Znaczenie zarządzania wzrokowego. 
 • Wykorzystanie techniki 5S. 
 • Przepływ jednej sztuki. 
 • TPM. 
 • Autonomus maintenance. 
 • OEE. 
9. Standaryzacja: 
 • Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN.
 • Zasady standaryzowania rozwiązań. 
 • Najczęstsze błędy w Kaizen. 
10. Test, podsumowanie, ankiety. 
 
Ćwiczenia:
 • ćwiczenie MUDA,
 • warsztaty z zastosowania PDCA Problem Solving w procesie doskonalenia,
 • ćwiczenie z 5S,
 • ćwiczenia TPM, OEE,
 • ćwiczenie z zasad standaryzacji.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć umiejętności:

·         Współpracy z innymi pracownikami w ramach systemu KAIZEN.

·         Organizowania pracy w zespole.

·         Identyfikowania i opisywania pojawiających się przed nimi problemów.

·         Analizy przyczyn rozwiązywanych problemów.

·         Opracowywania i wdrażania rozwiązań.

·         Kontroli uzyskiwanych wyników i standaryzacji rozwiązań w ramach systemu KAIZEN.

·         Wdrażania KAIZEN.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poznanie zasad funkcjonowania i metod stosowanych w ramach systemu KAIZEN, umożliwiających uczestnikom skuteczne i efektywne doskonalenie procesu, produktu, własnego stanowiska.Nabycie umiejętności współpracy w zespole umożliwiających sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego doskonalenia.

Adresaci

Pracownicy, których rolą w przedsiębiorstwie będzie/jest współudział w procesie ciągłego doskonalenia – niezależnie od charakteru ich macierzystych jednostek organizacyjnych oraz miejsca w strukturze organizacyjnej

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania