Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KAIZ-P-ONL

Kaizen - ciągłe doskonalenie-szkolenie online

Lean

Cele szkolenia

  • Organizacja i działanie systemu KAIZEN” dla  członków zespołów KAIZEN ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów. Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia  w ramach systemu KAIZEN. Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów. Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

Symbol szkolenia

KAIZ-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.        Wprowadzenie:

·          Lean Manufacturing -  zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania

·          Poszukiwanie strat w procesie

2.        Istota i geneza KAIZEN:

·          Podstawowe pojęcia

3.        KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów:

·          Pojęcie, istota i rodzaje problemów

·          7 kroków KAIZEN

·          Korzyści Kazien

4.        Wdrażanie  KAIZEN w przedsiębiorstwie:

·          Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role

·          Organizacja zespołów KAIZEN

5.         Komunikacja w ramach

6.         Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki:

·          Mapa strumienia wartości – krótkie KAIZEN

7.         PDCA – Problem Solving:

·          Istota i cele stosowania

·          Etapy i fazy postępowania

·          Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych  i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ishikawy, diagram Pareto, 5xwhy?)

·          Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów

·          Role w zespołach

8.         Metody i  techniki stosowane w ramach Kaizen

·          5S - Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy

·          Znaczenie zarządzania wzrokowego

·          Wykorzystanie techniki 5S

·          Przepływ jednej sztuki

·          TPM

·          Autonomus maintenance

·          OEE

9.         Standaryzacja :

·          Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN

·          Zasady standaryzowania rozwiązań

·          Najczęstsze błędy w Kaizen

10.         Test , podsumowanie, ankiety

 

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć umiejętności:

·      Współpracy z innymi pracownikami w ramach systemu KAIZEN

·      Organizowania pracy w zespole

·      Identyfikowania i opisywania pojawiających się przed nimi problemów

·      Analizy przyczyn rozwiązywanych problemów

·      Opracowywania i wdrażania rozwiązań

·      Kontroli uzyskiwanych wyników i standaryzacji rozwiązań w ramach systemu KAIZEN

·      Wdrażania KAIZEN

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·     poznanie zasad funkcjonowania i metod stosowanych w ramach systemu KAIZEN, umożliwiających uczestnikom skuteczne i efektywne doskonalenie procesu, produktu, własnego stanowiska.

·     Nabycie umiejętności współpracy w zespole umożliwiających sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego doskonalenia.

 

Adresaci

Pracownicy, których rolą w przedsiębiorstwie będzie/jest współudział w procesie ciągłego doskonalenia – niezależnie od charakteru ich macierzystych jednostek organizacyjnych oraz miejsca w strukturze organizacyjnej.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania