Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PR2

Następnie - Stań sie przywódcą dla innych

Kompetencje menadżerskie

Cele szkolenia

Głównym celem jest zdobycie i wdrożenie skutecznych metod komunikacji opartych o etyczne metody wywierana wpływu oraz rozpoznawanie i zapobieganie manipulacji.

Symbol szkolenia

UO-PR2

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

• Model VAKOG postrzegania sensorycznego – elementy NLP.• Komunikat „JA” i komunikat „Ty” – w jaki sposób przekazywać informacje, aby nie budziły chęci obrony i nie powodowały agresji.• Rola pytań w komunikacji:- Pytania kartezjańskie – badanie możliwości nieświadomego sabotowania celów.- Pytania pogłębiające i docieranie do systemu wartości – wyznaczanie motorów motywacji.- Pytania otwarte i pytania zamknięte – zastosowanie w uzyskiwaniu uzasadnień i prowadzeniu rozmów, w tym handlowych.• Trzy pozycje percepcyjne i ich zastosowanie w sytuacjach biznesowych – celem uświadomienia sobie wpływu decyzji na innych.• Zasady udzielania feedbacku.- Rozmowa tradycyjna.- Feedback metodą coachingową – zadawanie pytań.- Feedback metodą asocjacyjną (2 pozycja) i dysocjacyjną (3 pozycja) – elementy NLP.- Metafory izomorficzne w udzielaniu informacji zwrotnej – elementy wystąpień publicznych.• Meta model języka i model języka Miltona Ericssona – zapobieganie generalizacjom, manipulacjom i zniekształceniom.• Sprawność językowa – język perswazji w przywództwie, sprzedaży i prezentacjach.• 6 reguł wywierania wpływu i ich zastosowania praktyczne.• Rozpoznawania tandety perswazyjnej, manipulacji oraz tandety NLP wraz z taktykami obrony przed nimi.• Rozwiązywanie konfliktów w zespole metodami skutecznej komunikacji.- Koło konfliktów Moora – kategoryzacja źródeł konfliktów.- Metoda mapowania systemów wartości – odnajdywanie w konflikcie wartości ukrytych pod stanowiskami negocjacyjnymi.- Metoda kół jakości – przywództwo przez zaangażowanie pracowników, delegowanie uprawnień i obowiązków, wykorzystanie wiedzy nieformalnej.- Opcja zależna od uczestników - Metoda ustawień systemowych – elementy psychologii, coachingu i NLP. Sprawdzenie możliwości współdziałania w zespole oraz „ekologii” zespołu.Ćwiczenia:• Rozpoznawanie wiodącego systemu reprezentacji.• Udzielanie feedbacku z użyciem komunikatu „TY” i „JA”.• Metoda oceny kierownika przez pracowników „Feed-Your-Back” – informacja zwrotna od pracowników do zwierzchników• Budowanie metafor izomorficznych z elementami VAKOG jako przykłady wywierania wpływu oraz udzielania informacji zwrotnej.• Zastosowanie pytań kartezjańskich do badania spójności wyznaczonych celów pomiędzy działami.• Zastosowanie pytań otwartych i zamkniętych w negocjacjach (sprzedaż, ustalanie celów, rozwiązywanie konfliktów).• Zastosowanie implikacji podczas prezentacji projektu na naradzie.• Zastosowanie presupozycji podczas delegowania zadań.• Zastosowanie reguł Cialdiniego w sytuacjach zawodowych oraz prywatnych.• Zastosowanie meta modelu języka do odkrycia realnego stanu zaawansowania projektu.• Opcja - „Podróż w wyobraźnię” – zastosowanie języka Miltona do autorelaksacji.• Zastosowania „Kół Jakości” w cyklu planowania zadań.• Zastosowanie „ustawień systemowych” do diagnozy sytuacji konfliktowych w zespole

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:• Skutecznie prezentuje pomysły, idee i projekty używając środków sensorycznych.• Udziela informacji zwrotnej zgodnej z systemem wartości współrozmówcy.• Stosuje tylko pozytywne wzorce językowe.• Jest postrzegany jako przyjazny mediator, komunikator, rozwiązuje łatwo konflikty.• Z łatwością udziela informacji zwrotnej a okresowa ocena pracowników staje się przyjemnością dla obu stron.• Z własnej woli stosuje ciągłą ocenę okresową na bazie udzielania i otrzymywanie informacji zwrotnej.• Bierze czynny udział w ustalaniu i realizacji celów w firmie.• Jest przygotowany do awansu na ścieżce przywództwa.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Łatwość w ustalaniu celów dla firmy, pionów i działów poprzez skuteczną komunikację bez barier. • Eliminacja konfliktów w zespołach oraz pomiędzy zespołami poprzez posiadanie łączników-coachów z dobrym przygotowaniem komunikacyjnym. • Oddzielenie procesu i ceny pracy od osoby i oceny osoby podczas procesu oceny okresowej. • Znaczne zwiększenie zaangażowania pracowników spowodowaną czytelną i otwartą komunikacją od kadry zarządzającej do pracowników. • Brak konieczności angażowania pracowników HR do rozwiązywania problemów pracowniczych. • Skrócenie do 25% czasu potrzebnego na wyznaczenie celów dla organizacji poprzez zastosowanie wybranych technik reinżynieringu przywództwa (koła jakości, budowanie map systemów wartości). • Budowanie auto-świadomości zespołowej poprzez pracę z ustawieniami systemowymi. • Znaczące zwiększenie zaangażowania w pracę pracowników pokolenia Y i Z, synergiczna współpraca międzypokoleniowa.

Metodyka

ćwiczenia, warsztaty, case study, wykład

Adresaci

• Wyższy szczebel zarządzania – dyrektor, prezes, senior manager.• Początkujący liderzy zespołów.• Managerowie każdego szczebla.• Kluczowi specjaliści dla firmy.• Specjaliści, którzy chcą znacząco polepszyć umiejętności współpracy w grupie.• Specjaliści i kierownicy działów jakości i działów produkcji – poprawa komunikacji i elimnacja konfliktów we wczesnej fazie ich powstawania.• Wszyscy pracownicy służb „administracji” – HR, finanse, IT…• Wszystkie osoby w firmie, które w trakcie okresowej oceny pracowniczej są zakwalifikowane do grup „high performer”.Jeżeli jesteś:• Aktywnym managerem, dla którego zespół stanowi największą wartość.• Liderem, który chce zwiększyć zakres swej odpowiedzialności oraz wpływu przez skuteczną komunikację.• Specjalistą nastawionym na współpracę z innymi ludźmi i otwarte porozumienie.• Pracownikiem, który chce uzyskać wyższy poziom komunikacji i zrozumienia ze swoim szefem.• Człowiekiem, który lubi innych ludzi, lubi dzielić się swoją wiedzą i pomagać innym.• Chcesz być postrzegany jako „CAN-DO” i skutecznie „sprzedawać” swoje idee innym.To szkolenie jest dla Ciebie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania