Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PR2

Następnie - Stań sie przywódcą dla innych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Głównym celem jest zdobycie i wdrożenie skutecznych metod komunikacji opartych o etyczne metody wywierana wpływu oraz rozpoznawanie i zapobieganie manipulacji.

Symbol szkolenia

UO-PR2

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

• Model VAKOG postrzegania sensorycznego – elementy NLP.• Komunikat „JA” i komunikat „Ty” – w jaki sposób przekazywać informacje, aby nie budziły chęci obrony i nie powodowały agresji.• Rola pytań w komunikacji:- Pytania kartezjańskie – badanie możliwości nieświadomego sabotowania celów.- Pytania pogłębiające i docieranie do systemu wartości – wyznaczanie motorów motywacji.- Pytania otwarte i pytania zamknięte – zastosowanie w uzyskiwaniu uzasadnień i prowadzeniu rozmów, w tym handlowych.• Trzy pozycje percepcyjne i ich zastosowanie w sytuacjach biznesowych – celem uświadomienia sobie wpływu decyzji na innych.• Zasady udzielania feedbacku.- Rozmowa tradycyjna.- Feedback metodą coachingową – zadawanie pytań.- Feedback metodą asocjacyjną (2 pozycja) i dysocjacyjną (3 pozycja) – elementy NLP.- Metafory izomorficzne w udzielaniu informacji zwrotnej – elementy wystąpień publicznych.• Meta model języka i model języka Miltona Ericssona – zapobieganie generalizacjom, manipulacjom i zniekształceniom.• Sprawność językowa – język perswazji w przywództwie, sprzedaży i prezentacjach.• 6 reguł wywierania wpływu i ich zastosowania praktyczne.• Rozpoznawania tandety perswazyjnej, manipulacji oraz tandety NLP wraz z taktykami obrony przed nimi.• Rozwiązywanie konfliktów w zespole metodami skutecznej komunikacji.- Koło konfliktów Moora – kategoryzacja źródeł konfliktów.- Metoda mapowania systemów wartości – odnajdywanie w konflikcie wartości ukrytych pod stanowiskami negocjacyjnymi.- Metoda kół jakości – przywództwo przez zaangażowanie pracowników, delegowanie uprawnień i obowiązków, wykorzystanie wiedzy nieformalnej.- Opcja zależna od uczestników - Metoda ustawień systemowych – elementy psychologii, coachingu i NLP. Sprawdzenie możliwości współdziałania w zespole oraz „ekologii” zespołu.Ćwiczenia:• Rozpoznawanie wiodącego systemu reprezentacji.• Udzielanie feedbacku z użyciem komunikatu „TY” i „JA”.• Metoda oceny kierownika przez pracowników „Feed-Your-Back” – informacja zwrotna od pracowników do zwierzchników• Budowanie metafor izomorficznych z elementami VAKOG jako przykłady wywierania wpływu oraz udzielania informacji zwrotnej.• Zastosowanie pytań kartezjańskich do badania spójności wyznaczonych celów pomiędzy działami.• Zastosowanie pytań otwartych i zamkniętych w negocjacjach (sprzedaż, ustalanie celów, rozwiązywanie konfliktów).• Zastosowanie implikacji podczas prezentacji projektu na naradzie.• Zastosowanie presupozycji podczas delegowania zadań.• Zastosowanie reguł Cialdiniego w sytuacjach zawodowych oraz prywatnych.• Zastosowanie meta modelu języka do odkrycia realnego stanu zaawansowania projektu.• Opcja - „Podróż w wyobraźnię” – zastosowanie języka Miltona do autorelaksacji.• Zastosowania „Kół Jakości” w cyklu planowania zadań.• Zastosowanie „ustawień systemowych” do diagnozy sytuacji konfliktowych w zespole

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:• Skutecznie prezentuje pomysły, idee i projekty używając środków sensorycznych.• Udziela informacji zwrotnej zgodnej z systemem wartości współrozmówcy.• Stosuje tylko pozytywne wzorce językowe.• Jest postrzegany jako przyjazny mediator, komunikator, rozwiązuje łatwo konflikty.• Z łatwością udziela informacji zwrotnej a okresowa ocena pracowników staje się przyjemnością dla obu stron.• Z własnej woli stosuje ciągłą ocenę okresową na bazie udzielania i otrzymywanie informacji zwrotnej.• Bierze czynny udział w ustalaniu i realizacji celów w firmie.• Jest przygotowany do awansu na ścieżce przywództwa.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Łatwość w ustalaniu celów dla firmy, pionów i działów poprzez skuteczną komunikację bez barier. • Eliminacja konfliktów w zespołach oraz pomiędzy zespołami poprzez posiadanie łączników-coachów z dobrym przygotowaniem komunikacyjnym. • Oddzielenie procesu i ceny pracy od osoby i oceny osoby podczas procesu oceny okresowej. • Znaczne zwiększenie zaangażowania pracowników spowodowaną czytelną i otwartą komunikacją od kadry zarządzającej do pracowników. • Brak konieczności angażowania pracowników HR do rozwiązywania problemów pracowniczych. • Skrócenie do 25% czasu potrzebnego na wyznaczenie celów dla organizacji poprzez zastosowanie wybranych technik reinżynieringu przywództwa (koła jakości, budowanie map systemów wartości). • Budowanie auto-świadomości zespołowej poprzez pracę z ustawieniami systemowymi. • Znaczące zwiększenie zaangażowania w pracę pracowników pokolenia Y i Z, synergiczna współpraca międzypokoleniowa.

Metodyka

ćwiczenia, warsztaty, case study, wykład

Adresaci

• Wyższy szczebel zarządzania – dyrektor, prezes, senior manager.• Początkujący liderzy zespołów.• Managerowie każdego szczebla.• Kluczowi specjaliści dla firmy.• Specjaliści, którzy chcą znacząco polepszyć umiejętności współpracy w grupie.• Specjaliści i kierownicy działów jakości i działów produkcji – poprawa komunikacji i elimnacja konfliktów we wczesnej fazie ich powstawania.• Wszyscy pracownicy służb „administracji” – HR, finanse, IT…• Wszystkie osoby w firmie, które w trakcie okresowej oceny pracowniczej są zakwalifikowane do grup „high performer”.Jeżeli jesteś:• Aktywnym managerem, dla którego zespół stanowi największą wartość.• Liderem, który chce zwiększyć zakres swej odpowiedzialności oraz wpływu przez skuteczną komunikację.• Specjalistą nastawionym na współpracę z innymi ludźmi i otwarte porozumienie.• Pracownikiem, który chce uzyskać wyższy poziom komunikacji i zrozumienia ze swoim szefem.• Człowiekiem, który lubi innych ludzi, lubi dzielić się swoją wiedzą i pomagać innym.• Chcesz być postrzegany jako „CAN-DO” i skutecznie „sprzedawać” swoje idee innym.To szkolenie jest dla Ciebie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania