Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NWP-FCH-ONL

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym- szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to poznanie celu, zakresu i zasad nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

Przekazanie wiedzy dotyczącej:

• prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz jego użytkowania,

• przygotowania do sporządzenia procedur dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz procedur dotyczących wzorcowań wewnętrznych własnego wyposażenia pomiarowego,

• przygotowania do prawidłowego sporządzania i wykorzystywania świadectw wzorcowania.

Symbol szkolenia

NWP-FCH-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
2.  Podstawowe definicje dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3.  Metrologia prawna.
4.  Wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego - omówienie normy  ISO/IEC 17025.
5.  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
6.  Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 10012:2004 „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
7.  Podział wyposażenia pomiarowego na grupy (hierarchia wyposażenia pomiarowego) - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
8.  Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
9.  Plany, programy nadzoru wyposażenia pomiarowego - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
10.  Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi; zalecenia ILAC-G24/OIML
D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.
11.  Spójność pomiarowa.
12.  Procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
13.  Typowa procedura wzorcowania wewnętrznego.
14.  Interpretacja i wykorzystanie świadectwa wzorcowania; praktyczne zastosowanie informacji podanych w świadectwie wzorcowania: błąd/poprawka, niepewność pomiaru.
 
Ćwiczenia (opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych):
         Określenie na podstawie danych producenta specyfikacji przyrządu pomiarowego
         Opracowanie karty wyposażenia pomiarowego. 
         Opracowanie schematu potwierdzenia metrologicznego
         Kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego do odpowiedniej grupy. 
        
Wybór wyposażenia pomiarowego na podstawie postawionych wymagań metrologicznych
        
Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – opracowanie harmonogramu wzorcowań/sprawdzeń okresowych
        
Wykorzystania świadectw wzorcowania - interpretacja

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Opracowywać procedurę nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

·         Opracowywać procedurę wzorcowania wewnętrznego.

·         Opracowywać plany/programy nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

·         Ustalać hierarchię wyposażenia pomiarowego.

·         Interpretować świadectwa wzorcowania.

Uczestnik dowie się:

·         Dlaczego należy prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

·         W jaki sposób prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

·         Gdzie znajdują się wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

·         Kiedy należy zachowywać spójność pomiarową.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

  • Planowanie i prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Adresaci

·      Szkolenie rekomendowane dla branż gdzie występują chemia, farmacja, przetwórstwo tworzyw
  
specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,

·         audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,

·         kierownictwo odpowiedzialne na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,

·         pracownicy laboratorium, odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,

·         pracownicy techniczni odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,

·         kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym. Kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania