Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NWP-P-ONL
Online

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego- szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z celami i metodami nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego dla potrzeb udoskonalenia procedur i instrukcji nadzorowania wyposażenia.
 • Zwiększenie świadomości znaczenia jakości przyrządów pomiarowych oraz zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego. 

Symbol szkolenia

NWP-P-ONL

Terminy i miejsce

25 - 26 lipca 2022
do rozpoczęcia pozostało 18 dni 23 godziny
Lokalizacja: Online
25 - 26 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 18 dni
Lokalizacja: Online
22 - 23 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 15 dni
Lokalizacja: Online
24 - 25 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 17 dni
Lokalizacja: Online
15 - 16 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Online
13 - 14 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 7 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szczegółowy:

1. Pojęcie związane z wyposażeniem pomiarowym oraz procesem nadzorowania, cel nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

2. Wytyczne norm w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego:
ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016, PN-EN ISO 10012:2004, ISO 17025:
2018.

3. Zadania nadzorowania w różnych fazach procesu produkcyjnego.

4. Podstawowe zagadnienia związane z doborem wyposażenia pomiarowego, wzorcowaniem oraz orzekaniem o zgodności i niezgodności z wymaganiami.

5. Proces potwierdzenia metrologicznego.

6. Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym.

7. Identyfikowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

8. Identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego - prowadzenie zapisów z wypożyczeń, kalibracji, napraw.

9. Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa a nadzorowanie wyposażenia.

10. Przegląd i porównanie wskaźników zdolności wyposażenia wyznaczanych wg różnych metod.

11. Podstawowe procedury i instrukcje działań związanych z nadzorowaniem.

12. Metody ustalania czasokresów między kolejnymi potwierdzeniami zgodne z ISO 10012:2004

 

Ćwiczenia:

·      Realizacja procesu potwierdzenia metrologicznego.

·      Postępowanie z niezgodnym wyposażeniem pomiarowym.

·      Tworzenie procedury nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

·      Dokonywanie zapisów na formularzach dotyczących nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

·      Usuwanie typowych niezgodności poauditowych dotyczących nadzorowania wyposażenia.

·      Opracowanie planu potwierdzeń metrologicznych (planu sprawdzeń / kalibracji / legalizacji).

·      Opracowanie „Karty przyrządu” oraz „Świadectwa wzorcowania”.

·      Dobór przyrządów pomiarowych

·      Weryfikacja certyfikatu kalibracji

·      Ustalanie i zmiany częstotliwości zatwierdzeń metrologicznych

·      Potwierdzenie zgodności i niezgodności ze specyfikacją

·      Unikanie błędów związanych ze sprawdzaniem i nadzorowaniem przyrządów pomiarowych

·      Redukcja kosztów sprawdzania i nadzorowania wyposażenia pomiarowego


Zalecenia dla Uczestników:

·      odbycie szkolenia z zakresu metody R&R oraz sprawdzania i wzorcowania uniwersalnych przyrządów pomiarowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • jak zagwarantować odpowiedni poziom oceny jakości procesu produkcyjnego,
 • właściwie oceniać znaczenie tzw. „funkcji metrologicznej”,
 • jak udoskonalać procedury i instrukcje nadzorowania wyposażenia.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są cele i metody nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • jaki jest znaczenie jakości przyrządów pomiarowych dla kształtowania jakości,
 • jakie są zalety zastosowania wspomagania komputerowego pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie wyposażenia w firmie.

Adresaci

 • szkolenie rekomendowane dla branż: motoryzacyjna, maszynowa, lotnicza, kolejowa, AGD, metalowa, opakowaniowa, budowlana:
 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • pracownicy izb pomiarów, wypożyczalni, laboratoriów metrologicznych,
 • pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów ds. jakości,
 • pion inżynieryjny w działach produkcyjnych,
 • auditorzy wewnętrzni.

Opinie użytkowników

Prowadzący wyjaśniał wszystko szczegółowo.Możliwość rozmowy, nie tylko bierne słuchanie.Podobał mi się pokaz slajdów, możliwość zadawania pytań w trakcie, łatwy dostęp do szkolenia online.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych