Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SMED-5S

Organizacja i przezbrojenia stanowisk pracy metodą 5S i SMED - warsztaty

Lean

Cele szkolenia

•Poznanie narzędzi do poprawy organizacji pracy podczas symulacji na rzeczywistym stanowisku pracy. •Pokazanie w formie warsztatów i przykładów sposobów stworzenia i utrzymywania dobrze zorganizowanego, czystego, wydajnego stanowiska bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych. •Uwidocznienie zalet standaryzacji i systematyki w działaniu wszystkich pracowników firmy. •Udostępnienie Uczestnikom formularzy startowych gotowych do wykorzystania. •Nauczenie metody skrócenia czasu przystosowania linii produkcyjnych do nowego asortymentu czego efektem ma być zmniejszenie czasu przestojów i kosztów produkcji.

Symbol szkolenia

SMED-5S

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I
 
1. Wprowadzenie do 5S.
 • Podstawowe definicje.
 • Filary 5S.
 • Założenia filozofii 5S.
2. Procedura wdrożenia systemu 5S w firmie.
 • Etap I (Kroki 1-2) - Poprzedzający wdrożenie programu 5S.
 • Etap II – Szkolenia.
 • Etap III (Kroki 3-7) - Wdrożenie poszczególnych filarów 5S.
 • Etap IV (Kroki 8) - Rozprzestrzenienie programu 5S na cały zakład.
3. Filar 1 - Sortowanie.
 • Definicja, istota i znaczenie sortowania.
 • Etapy strategii czerwonej kartki.
 • Kwarantanna przedmiotów oznaczonych czerwoną kartką.
4. Filar 2 - Systematyka.
 • Definicja, istota i znaczenie systematyki.
 • Systematyka jako podstawa standaryzacji.
 • Zasady postępowania.
 • Wizualizacja.
5. Filar 3 - Sprzątanie.
 • Definicja, istota i znaczenie sprzątania.
 • Sprzątanie – przegląd.
 • Standard sprzątania, przeglądu i konserwacji.
6. Filar 4 - Standaryzacja.
 • Definicja, istota i znaczenie standaryzacji.
 • Narzędzia i metody stosowane w filarze "standaryzacja".
7. Filar 5 - Samodyscyplina.
 • Definicja, istota i znaczenie samodyscypliny.
 • Jak stworzyć warunki do utrzymania osiągniętych wyników.
 
Dzień II
 
1. Postawy SMED.
 • Zapoznanie z metodologią SMED.
 • 4 Kroki SMED.
 • Wykonanie filmu z przezbrojenia maszyny TQM.
2. SMED krok 1.
 • Analiza filmu – identyfikacja czynności wew. i zew. przezbrojenia.
 • Weryfikacja istniejącego standardu przezbrojenia.
3. SMED krok 2 i 3.
 • Oddzielenie i Konwersja czynności zew. na wew.
 • Stworzenie arkusza kontrolnego dla przezbrojenia.
 • Wypracowanie zarysu karty standaryzacji przezbrojenia.
4. SMED krok 4.
 • Projekt poprawy istniejących czynności.
 • Organizacja warsztatów Kaizen - 5S.
 • Warsztat 5S –organizacja stanowiska roboczego do SMED.
 
Symulacje i ćwiczenia:
 
Dzień I
 
Warsztat 5S – ćwiczenia i gry symulacyjne w zakresie 5S.
Reorganizacja rzeczywistego stanowiska pracy pod kątem 5S. Uczestnicy porządkują zasymulowane stanowisko pracy ucząc się w praktyczny sposób prowadzić pierwsze 3S oraz przygotowywać i planować kolejne 2S (standaryzacja i utrzymanie). Uczestnicy otrzymują formularze startowe gotowe do wykorzystania w firmach. Ok. 3-4 godz. 
 
Dzień II
 
Warsztat SMED - redukcja czasu przezbrojenia stanowiska produkcyjnego. Ćwiczenia na żywym przykładzie. Ok. 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Przeprowadzić samodzielnie działania z pierwszych trzech kroków 5S – sortowanie, systematyka, sprzątanie.
 • Zaplanować działania związane ze standaryzacją i utrzymaniem porządku w miejscu pracy 5S.
 • Wykonać prawidłowo i przeanalizować film z przezbrojenia maszyny.
 • Oddzielić czynności wewnętrze od zewnętrznych.
 • Stworzyć arkusz kontrolny dla przezbrojenia i zaproponować konieczne zmiany.
 • Opracowywać kartę standaryzacji przezbrojenia.

Adresaci

 • średni i wyższy szczebel zarządzania,
 • kierownicy zmian,
 • osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji,
 • inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie,
 • kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • kierownicy działów technicznych i produkcyjnych,
 • osoby realizujące przestawienia maszyn / linii produkcyjnych, aby przystosować linię do produkcji nowego asortymentu.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania