Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SMED-5S

Organizacja i przezbrojenia stanowisk pracy metodą 5S i SMED - warsztaty

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

•Poznanie narzędzi do poprawy organizacji pracy podczas symulacji na rzeczywistym stanowisku pracy. •Pokazanie w formie warsztatów i przykładów sposobów stworzenia i utrzymywania dobrze zorganizowanego, czystego, wydajnego stanowiska bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych. •Uwidocznienie zalet standaryzacji i systematyki w działaniu wszystkich pracowników firmy. •Udostępnienie Uczestnikom formularzy startowych gotowych do wykorzystania. •Nauczenie metody skrócenia czasu przystosowania linii produkcyjnych do nowego asortymentu czego efektem ma być zmniejszenie czasu przestojów i kosztów produkcji.

Symbol szkolenia

SMED-5S

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I
 
1. Wprowadzenie do 5S.
 • Podstawowe definicje.
 • Filary 5S.
 • Założenia filozofii 5S.
2. Procedura wdrożenia systemu 5S w firmie.
 • Etap I (Kroki 1-2) - Poprzedzający wdrożenie programu 5S.
 • Etap II – Szkolenia.
 • Etap III (Kroki 3-7) - Wdrożenie poszczególnych filarów 5S.
 • Etap IV (Kroki 8) - Rozprzestrzenienie programu 5S na cały zakład.
3. Filar 1 - Sortowanie.
 • Definicja, istota i znaczenie sortowania.
 • Etapy strategii czerwonej kartki.
 • Kwarantanna przedmiotów oznaczonych czerwoną kartką.
4. Filar 2 - Systematyka.
 • Definicja, istota i znaczenie systematyki.
 • Systematyka jako podstawa standaryzacji.
 • Zasady postępowania.
 • Wizualizacja.
5. Filar 3 - Sprzątanie.
 • Definicja, istota i znaczenie sprzątania.
 • Sprzątanie – przegląd.
 • Standard sprzątania, przeglądu i konserwacji.
6. Filar 4 - Standaryzacja.
 • Definicja, istota i znaczenie standaryzacji.
 • Narzędzia i metody stosowane w filarze "standaryzacja".
7. Filar 5 - Samodyscyplina.
 • Definicja, istota i znaczenie samodyscypliny.
 • Jak stworzyć warunki do utrzymania osiągniętych wyników.
 
Dzień II
 
1. Postawy SMED.
 • Zapoznanie z metodologią SMED.
 • 4 Kroki SMED.
 • Wykonanie filmu z przezbrojenia maszyny TQM.
2. SMED krok 1.
 • Analiza filmu – identyfikacja czynności wew. i zew. przezbrojenia.
 • Weryfikacja istniejącego standardu przezbrojenia.
3. SMED krok 2 i 3.
 • Oddzielenie i Konwersja czynności zew. na wew.
 • Stworzenie arkusza kontrolnego dla przezbrojenia.
 • Wypracowanie zarysu karty standaryzacji przezbrojenia.
4. SMED krok 4.
 • Projekt poprawy istniejących czynności.
 • Organizacja warsztatów Kaizen - 5S.
 • Warsztat 5S –organizacja stanowiska roboczego do SMED.
 
Symulacje i ćwiczenia:
 
Dzień I
 
Warsztat 5S – ćwiczenia i gry symulacyjne w zakresie 5S.
Reorganizacja rzeczywistego stanowiska pracy pod kątem 5S. Uczestnicy porządkują zasymulowane stanowisko pracy ucząc się w praktyczny sposób prowadzić pierwsze 3S oraz przygotowywać i planować kolejne 2S (standaryzacja i utrzymanie). Uczestnicy otrzymują formularze startowe gotowe do wykorzystania w firmach. Ok. 3-4 godz. 
 
Dzień II
 
Warsztat SMED - redukcja czasu przezbrojenia stanowiska produkcyjnego. Ćwiczenia na żywym przykładzie. Ok. 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Przeprowadzić samodzielnie działania z pierwszych trzech kroków 5S – sortowanie, systematyka, sprzątanie.
 • Zaplanować działania związane ze standaryzacją i utrzymaniem porządku w miejscu pracy 5S.
 • Wykonać prawidłowo i przeanalizować film z przezbrojenia maszyny.
 • Oddzielić czynności wewnętrze od zewnętrznych.
 • Stworzyć arkusz kontrolny dla przezbrojenia i zaproponować konieczne zmiany.
 • Opracowywać kartę standaryzacji przezbrojenia.

Adresaci

 • średni i wyższy szczebel zarządzania,
 • kierownicy zmian,
 • osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji,
 • inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie,
 • kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • kierownicy działów technicznych i produkcyjnych,
 • osoby realizujące przestawienia maszyn / linii produkcyjnych, aby przystosować linię do produkcji nowego asortymentu.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania