Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTW-P

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania

Inwentyka i innowacje

Cele szkolenia

Zaznajomienie uczestników z tematyką twórczego rozwiązywania problemów celem poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw / instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, formy własności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

Symbol szkolenia

MTW-P

Terminy i miejsce

07 - 08 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 4 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I 
 
1. Istota problemu w przedsiębiorstwie.
2. Podejścia do rozwiązywania problemów:
 • Indywidualne. 
 • Zespołowe.
3. Twórcze a nietwórcze rozwiązywanie problemów.
4. Zasady twórczego rozwiązywania problemów.
5. Etapy twórczego rozwiązywania problemów.
6. Bariery twórczego rozwiązywania problemów.
7. Podstawowe metody i techniki heurystyczne:
 • Mind Mapping. 
 • Burza mózgów i jej odmiany (trigger metod, metoda sukcesywnego łączenia pomysłów, metoda najbardziej szalonych pomysłów, Philips 623, Meta Plan).
 • Metoda kruszenia (kruszenie obiektu, kruszenie idei).
 • Analiza morfologiczna.
 • Sześć myślowych kapeluszy.
 • Karuzela pomysłów.
 • Jak jest? Jak być powinno? 
8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów.
 
Dzień II
 
1. Zespołowe formy rozwiązywania problemów (small grup activities, koła jakości).
2. Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów.
3. QC - Story (rozwiązywanie problemów oparte na działaniu, kół jakości):
 • Etapy postępowania. 
 • Metody heurystyczne wykorzystywane w tym podejściu (+ metody dodatkowe: diagram pokrewieństwa, diagram Ishikawy).
4. PDCA – Problem Solving (metoda praktycznej realizacji zasady KAIZEN oparta na cyklu Deminga):
 • Etapy postępowania. 
 • Metody heurystyczne wykorzystywane w ramach tego podejścia (+ metody dodatkowe: 5W&2H, analiza 5 x dlaczego?).

5. Warsztaty z zastosowania poznanych metody heurystycznych do twórczego rozwiązywania problemów. 


UWAGA:
W przypadku szkoleń zamkniętych (dedykowanych) istnieje możliwość wzbogacenia programu szkolenia o jeszcze inne metody i techniki heurystyczne a także inne podejścia do zagadnienia rozwiązywania problemów (np. A3 reports, G8D itp.).


Ćwiczenia:
 • Wykorzystanie techniki mapy myśli do opracowania charakterystyki tła problemu.
 • Doskonalenie wybranego obiektu (procesu lub produktu) z wykorzystaniem metody kruszenia.
 • Projektowanie nowych rozwiązań dotyczących wybranego procesu lub produktu z wykorzystaniem narzędzi analizy morfologicznej.
 • Wykorzystanie metody 6 myślowych kapeluszy w procesie rozwiązywania problemów przez zespół interdyscyplinarny.
 • Zastosowanie karuzeli pomysłów w procesie opracowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów.
 • Wykorzystanie podejścia PDCA wraz z narzędziami pomocniczymi w proccesie zespołowego rozwiązywania problemów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Stosować zasady twórczego myślenia.
 • Rozpoznawać i eliminować bariery twórczego myślenia (w zespole, przedsiębiorstwie).
 • Identyfikować i analizować tło problemu w oparciu o założenia mapy myśli oraz analizy 5W&2H.
 • Realizować projekty o charakterze innowacyjnym z zastosowaniem techniki kruszenia i analizy morfologicznej.
 • Rozwiązywać problemy z wykorzystaniem różnych odmian burzy mózgów (w tym: karuzeli pomysłów).
 • Stosować technikę 6 myślowych kapeluszy w sytuacji konieczności wielopłaszczyznowej analizy problemu.
 • Organizować i realizować proces PDCA-Problem Solving.
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Umiejętności twórczej analizy problemów niezależnie od ich charakteru.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa / instytucji czy branży, w której działają. W szczególności szkolenie dedykowane jest:
 • kierownikom wszystkich szczebli zarządzania,
 • specjalistom ds. badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki,
 • liderom zespołów,
 • członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości),
 • uczestnikom zespołów projektowych.

Opinie użytkowników

26-27.08.2019 r. "Prowadzący bardzo otwarty, posiada ogromną wiedzę na temat problemów mogących występować w firmie. Szkolenie warte polecenia."
11-12.06.2019 r. "Duża ilość informacji, które można wykorzystać w różnych dziedzinach (nie tylko zawodowych)."
03.04.2019 r. "Dobrze przygotowane i poprowadzone szkolenie."
12-13.03.2019 r. "Bardzo kontaktowy prowadzący. Chętnie odpowiadał na wszystkie pytania."
16-17.01.2019 r. "Miła atmosfera, wysoki poziom, dużo wiedzy."
14-15.01.2019 r. "Ciekawe Case Study."
30.11.2018 r. "Duża ilość ćwiczeń, praktyczne podejście do tematu."
13-14.11.2018 r. "Wiele przydatnych przykładów. Dostosowanie tematyki i ćwiczeń do aktualnych problemów."
12-13.06.2018 r. "Możliwość kontaktu z trenerem po zakończeniu szkolenia."
29-30.05.2018 r. "Ćwiczenia prowadzone na rzeczywistych problemach które występują w firmie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania