Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTW-P

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania

Twórcze rozwiązywanie problemów

Cele szkolenia

Zaznajomienie uczestników z tematyką twórczego rozwiązywania problemów celem poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw / instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, formy własności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

Symbol szkolenia

MTW-P

Terminy i miejsce

12 - 13 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 23 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
29 - 30 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I 
 
1. Istota problemu w przedsiębiorstwie.
2. Podejścia do rozwiązywania problemów:
 • Indywidualne. 
 • Zespołowe.
3. Twórcze a nietwórcze rozwiązywanie problemów.
4. Zasady twórczego rozwiązywania problemów.
5. Etapy twórczego rozwiązywania problemów.
6. Bariery twórczego rozwiązywania problemów.
7. Podstawowe metody i techniki heurystyczne:
 • Mind Mapping. 
 • Burza mózgów i jej odmiany (trigger metod, metoda sukcesywnego łączenia pomysłów, metoda najbardziej szalonych pomysłów, Philips 623, Meta Plan).
 • Metoda kruszenia (kruszenie obiektu, kruszenie idei).
 • Analiza morfologiczna.
 • Sześć myślowych kapeluszy.
 • Karuzela pomysłów.
 • Jak jest? Jak być powinno? 
8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów.
 
Dzień II
 
1. Zespołowe formy rozwiązywania problemów (small grup activities, koła jakości).
2. Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów.
3. QC - Story (rozwiązywanie problemów oparte na działaniu, kół jakości):
 • Etapy postępowania. 
 • Metody heurystyczne wykorzystywane w tym podejściu (+ metody dodatkowe: diagram pokrewieństwa, diagram Ishikawy).
4. PDCA – Problem Solving (metoda praktycznej realizacji zasady KAIZEN oparta na cyklu Deminga):
 • Etapy postępowania. 
 • Metody heurystyczne wykorzystywane w ramach tego podejścia (+ metody dodatkowe: 5W&2H, analiza 5 x dlaczego?).

5. Warsztaty z zastosowania poznanych metody heurystycznych do twórczego rozwiązywania problemów. 


UWAGA:
W przypadku szkoleń zamkniętych (dedykowanych) istnieje możliwość wzbogacenia programu szkolenia o jeszcze inne metody i techniki heurystyczne a także inne podejścia do zagadnienia rozwiązywania problemów (np. A3 reports, G8D itp.).


Ćwiczenia:
 • Wykorzystanie techniki mapy myśli do opracowania charakterystyki tła problemu.
 • Doskonalenie wybranego obiektu (procesu lub produktu) z wykorzystaniem metody kruszenia.
 • Projektowanie nowych rozwiązań dotyczących wybranego procesu lub produktu z wykorzystaniem narzędzi analizy morfologicznej.
 • Wykorzystanie metody 6 myślowych kapeluszy w procesie rozwiązywania problemów przez zespół interdyscyplinarny.
 • Zastosowanie karuzeli pomysłów w procesie opracowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów.
 • Wykorzystanie podejścia PDCA wraz z narzędziami pomocniczymi w proccesie zespołowego rozwiązywania problemów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Stosować zasady twórczego myślenia.
 • Rozpoznawać i eliminować bariery twórczego myślenia (w zespole, przedsiębiorstwie).
 • Identyfikować i analizować tło problemu w oparciu o założenia mapy myśli oraz analizy 5W&2H.
 • Realizować projekty o charakterze innowacyjnym z zastosowaniem techniki kruszenia i analizy morfologicznej.
 • Rozwiązywać problemy z wykorzystaniem różnych odmian burzy mózgów (w tym: karuzeli pomysłów).
 • Stosować technikę 6 myślowych kapeluszy w sytuacji konieczności wielopłaszczyznowej analizy problemu.
 • Organizować i realizować proces PDCA-Problem Solving.
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Umiejętności twórczej analizy problemów niezależnie od ich charakteru.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa / instytucji czy branży, w której działają. W szczególności szkolenie dedykowane jest:
 • kierownikom wszystkich szczebli zarządzania,
 • specjalistom ds. badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki,
 • liderom zespołów,
 • członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości),
 • uczestnikom zespołów projektowych.

Opinie użytkowników

26-27.08.2019 r. "Prowadzący bardzo otwarty, posiada ogromną wiedzę na temat problemów mogących występować w firmie. Szkolenie warte polecenia."
11-12.06.2019 r. "Duża ilość informacji, które można wykorzystać w różnych dziedzinach (nie tylko zawodowych)."
03.04.2019 r. "Dobrze przygotowane i poprowadzone szkolenie."
12-13.03.2019 r. "Bardzo kontaktowy prowadzący. Chętnie odpowiadał na wszystkie pytania."
16-17.01.2019 r. "Miła atmosfera, wysoki poziom, dużo wiedzy."
14-15.01.2019 r. "Ciekawe Case Study."
30.11.2018 r. "Duża ilość ćwiczeń, praktyczne podejście do tematu."
13-14.11.2018 r. "Wiele przydatnych przykładów. Dostosowanie tematyki i ćwiczeń do aktualnych problemów."
12-13.06.2018 r. "Możliwość kontaktu z trenerem po zakończeniu szkolenia."
29-30.05.2018 r. "Ćwiczenia prowadzone na rzeczywistych problemach które występują w firmie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania