Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PBS-R

Specjalista ds. rozwiązywania problemów

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów na przykładzie powszechnie stosowanych metod PDCA, 8D, Six Sigma. Uczestnicy nauczą się identyfikować źródła problemów oraz kategoryzować i przydzielać do odpowiednich metod rozwiązywania. Poznają narzędzia służące  rozwiazywaniu problemów oraz podstawy statystyki. Nauczą się również zarzadzania rozwiązywaniem problemów.
 • Osiągnięte kwalifikacje pozwolą być aktywnym uczestnikiem zespołów projektów Six Sigma oraz 8 D.

Symbol szkolenia

PBS-R

Terminy i miejsce

26 - 28 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
30 września - 02 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 12 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
27 - 29 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.   Identyfikacja źródeł problemów – problemy bieżące, reklamacje, problemy z dostawami, FMEA.
2.  Kategoryzacja problemów:
 • Proste problemy.
 • Trudne problemy.
 • Złożone problemy.
3.  Zalecane metody rozwiązywania problemów:
 • PDCA - dla problemów prostych.
 • 8D – dla problemów trudnych.
 • Six Sigma – dla problemów złożonych.
4.  Narzędzia rozwiazywania problemów:
 • 7 narzędzi rozwiązywania problemów – arkusz manualny,
  wykres rybiej ości, wykres graficzny, wykres Pareto, arkusz kontrolny, histogram, wykres rozproszenia/korelacji.
 • Burza mózgów.
 • 5 WHY.
 • Diagram drzewa.
 • Teoria ograniczeń.
 • Kreatywność.
5.  Podstawy statystyki:
 • Zmienność i zróżnicowanie.
 • Typy zmienności.
 • Rozkłady danych.
 • Statystyka opisowa.
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC).
 • Wskaźniki zdolności procesu.
6.  Zarządzanie rozwiazywaniem problemów:
 • Tworzenie systemu zbierania informacji o problemach.
 • Priorytetyzacja zadań.
 • Przydzielanie zadań.
 • Rozliczanie wyników.

Ćwiczenia / warsztaty – możliwość wykorzystania problemów występujących w firmach uczestników szkolenia.

1. Identyfikacja źródeł problemów.
2.  Priorytetyzacja problemów.
3.  Kategoryzacja problemów.
4.  Ćwiczenia z zastosowaniem metod: PDCA, 8D, Six Sigma:

 • Zastosowaniem narzędzi  adekwatnych do rozwiązywanego problemu.
 • Wykorzystanie analiz statystycznych.

5. Zarządzanie rozwiązywaniem problemów.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Problemy będą rozwiązywane przez wykwalifikowane osoby.Lista wykwalifikowanych specjalistów, z której manager będzie mógł korzystać delegując zadania. Możliwość synergii grupy specjalistów, współpracy, rozwoju kwalifikacji.Standaryzacja podejścia do rozwiązywania problemów.Specjaliści dla grup projektów Six Sigma i 8D.Wyróżniający się specjaliści powinni szkolić się w tematach Green Belt, Black Belt, FMEA, SPC, MSA.

Adresaci

 • Inżynierowie procesu,
 • inżynierowie jakości,
 • liderzy produkcji,
 • liderzy magazynu,
 • specjaliści z działów IT, finansowego, planowania.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2900.00 zł netto
3567.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania