Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PBS-R

Specjalista ds. rozwiązywania problemów

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów na przykładzie powszechnie stosowanych metod PDCA, 8D, Six Sigma. Uczestnicy nauczą się identyfikować źródła problemów oraz kategoryzować i przydzielać do odpowiednich metod rozwiązywania. Poznają narzędzia służące  rozwiazywaniu problemów oraz podstawy statystyki. Nauczą się również zarzadzania rozwiązywaniem problemów.
 • Osiągnięte kwalifikacje pozwolą być aktywnym uczestnikiem zespołów projektów Six Sigma oraz 8 D.

Symbol szkolenia

PBS-R

Terminy i miejsce

25 - 27 marca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 24 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 14 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.   Identyfikacja źródeł problemów – problemy bieżące, reklamacje, problemy z dostawami, FMEA.
2.  Kategoryzacja problemów:
 • Proste problemy.
 • Trudne problemy.
 • Złożone problemy.
3.  Zalecane metody rozwiązywania problemów:
 • PDCA - dla problemów prostych.
 • 8D – dla problemów trudnych.
 • Six Sigma – dla problemów złożonych.
4.  Narzędzia rozwiazywania problemów:
 • 7 narzędzi rozwiązywania problemów – arkusz manualny,
  wykres rybiej ości, wykres graficzny, wykres Pareto, arkusz kontrolny, histogram, wykres rozproszenia/korelacji.
 • Burza mózgów.
 • 5 WHY.
 • Diagram drzewa.
 • Teoria ograniczeń.
 • Kreatywność.
5.  Podstawy statystyki:
 • Zmienność i zróżnicowanie.
 • Typy zmienności.
 • Rozkłady danych.
 • Statystyka opisowa.
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC).
 • Wskaźniki zdolności procesu.
6.  Zarządzanie rozwiazywaniem problemów:
 • Tworzenie systemu zbierania informacji o problemach.
 • Priorytetyzacja zadań.
 • Przydzielanie zadań.
 • Rozliczanie wyników.

Ćwiczenia / warsztaty – możliwość wykorzystania problemów występujących w firmach uczestników szkolenia.

1. Identyfikacja źródeł problemów.
2.  Priorytetyzacja problemów.
3.  Kategoryzacja problemów.
4.  Ćwiczenia z zastosowaniem metod: PDCA, 8D, Six Sigma:

 • Zastosowaniem narzędzi  adekwatnych do rozwiązywanego problemu.
 • Wykorzystanie analiz statystycznych.

5. Zarządzanie rozwiązywaniem problemów.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Problemy będą rozwiązywane przez wykwalifikowane osoby.Lista wykwalifikowanych specjalistów, z której manager będzie mógł korzystać delegując zadania. Możliwość synergii grupy specjalistów, współpracy, rozwoju kwalifikacji.Standaryzacja podejścia do rozwiązywania problemów.Specjaliści dla grup projektów Six Sigma i 8D.Wyróżniający się specjaliści powinni szkolić się w tematach Green Belt, Black Belt, FMEA, SPC, MSA.

Adresaci

 • Inżynierowie procesu,
 • inżynierowie jakości,
 • liderzy produkcji,
 • liderzy magazynu,
 • specjaliści z działów IT, finansowego, planowania.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2900.00 zł netto
3567.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania