Certyfikowany ekspert ds. Doskonalenia procesów produkcyjnych

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wyposażamy uczestników programu w aktualną wiedzę i kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnego prowadzenia zadań związanych z zakresem objętym programem. Biorąc udział w szkoleniach wybranych spośród poniżej przedstawionych i uzyskując wymaganą dla programu liczbę punktów, Uczestnik otrzymuje Certyfikat Eksperta ds. Doskonalenia procesów produkcyjnych. Dokument ten jest uznanym na rynku potwierdzeniem specjalistycznej i niszowej wiedzy oraz kwalifikacji w zakresie standaryzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych w ramach podnoszenia wskaźników produktywnościowych.

DLA KOGO?

Do udziału w Programie zapraszamy:

  • inżynierów procesu,
  • inżynierów produkcji i specjalistów ciągłego doskonalenia firm produkcyjnych wszystkich branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej, AGD, elektronicznej, opakowaniowej a także spożywczej, farmaceutycznej czy kosmetycznej.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

  • Certyfikacja daje naszym Klientom gwarancję, że procesy firmy będą przez Uczestnika programu i nadzorowane i optymalizowane zgodnie  z założeniami Lean Manufacturing (dążenie do zera wad, zera awarii i zera wypadków).
  • Dzięki udziałowi pracownika w programie Firma otrzymuje gwarancję optymalnego podejścia do optymalizacji procesów pod kątem redukcji głównych strat oraz ich optymalizacji poprzez podejście zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania produkcją, w tym redukcji czasu przejścia (lead time, zwiększenia zdolności produkcyjnych zakładu czy zmniejszenia kosztów produkcji).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Dla pracowników jest to wyzwanie dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia procesów produkcyjnych oraz ich właściwego organizowania.
  • Zdobędzie umiejętność stosowania narzędzi poznawczych – jak analiza procesu, normowanie, standaryzowanie, reorganizacja stanowisk z uwzględnieniem ergonomii oraz optymalizacji logistyki wewnętrznej.
  • Uczestnik nabędzie również kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności.

UWAGA:

Koszt egzaminu kończącego proces certyfikacji: zwolniony*

Szkolenia objęte Programem oraz punktacja:

Symbol szkolenia Nazwa szkolenia Punkty

KAIZ-P

Kaizen – ciągłe doskonalenie

60

KAIZ-K

Lider Kaizen

60

LM

Lean Manufacturing w praktyce SYMULACJA

50

SOP-P

Koordynator ds. optymalizacji procesów – część 1

45

MPROD

Menadżer produkcji

45

TOC-P

Teoria ograniczeń – zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych

40

SMED-OEE

Optymalne wykorzystanie maszyn – metoda SMED i wskaźnik OEE

40

INP-P

Inżynier procesu – szkolenie podstawowe

40

DFM_A

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

40

TPS-W

System Produkcyjny Toyoty – warsztaty

40

KAIZ-K

Koordynator Kaizen

40

TPM

Kompleksowe utrzymanie maszyn – TPM w praktyce

40

BLP

Balansowanie linii produkcyjnych

40

NCP

Normowanie czasu pracy

40

NCP-CHR

Normowanie czasu pracy - metoda chronometrażu

40

ORP-P

Doskonalenie procesów produkcji – przepływ ciągły, poziomowanie produkcji

40

INP-D

Inżynier procesu – szkolenie doskonalące

40

STA-P

Mistrz produkcji – narzędzia i techniki

40

SMED-W

SMED – redukcja czasu przezbrojeń maszyn

35

5S-VM

Organizacja i przezbrojenia stanowisk pracy metodą 5S i SMED- warsztaty

35

OEE-KPI

Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych z uwzględnieniem OEE

35

MTW-P

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania

30

UO-DMP

Komunikacja i współpraca w zespole – szkolenie dla menadżerów produkcji

30

VSM

Mapowanie strumienia wartości

30

POM-GW

Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcenia

30

LLG

Lean logistic

30

5S

5S Organizacja stanowiska pracy

30

PPA

Rozwiązywanie problemów Analizą Punktu Przetwarzania

30

UO-STW

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

30

UO-DKM

Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów

20

UO-TWP

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

30

UO-SM

Praktyczne aspekty zarządzania

20

 

Suma wymaganych punktów

280

 

Masz pytania? Napisz do nas:
tqacademy@tqmsoft.eu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01/01/2019 program tqAcacemy zostanie zakończony. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj